NKE tv. 21/A.§ (1) bekezdés b) pontja szerint önköltség fizetésére nem kötelezett hallgatók képzési szerződése

- képzési szerződés-minta azon hivatásos vagy szerződéses állományban lévő személyek részére, akik önköltség fizetésére nem kötelezettek.