JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre

2014/2015. tanév 2. félév
 

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/paralimpiai érmet szerezzenek.


Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei:


 • be nem töltött 35. életév,
   
 • magyarországi[1] felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszony,
   
 • olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban aktív egyesületi tagság,
   
 • olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban a magyar nemzeti válogatott keretben való tagság,
   
 • a hallgatói jogviszony fennállása alatt kiemelkedő, olimpiai/paralimpiai versenyszámban nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítmény.

Az érvényes jelentkezéshez valamennyi feltétel megléte szükséges.


Az ösztöndíjprogramban való részvétel időtartama:

Az ösztöndíjprogramban való részvételre az alábbiakban meghatározott időtartamon belül van lehetőség:

 • legfeljebb az első felsőfokú végzettség – alapfokozatnak vagy az osztatlan képzésben szervezett mesterfokozatnak – a megszerzésére irányuló tanulmányok befejezéséig,
   
 • de legkésőbb az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap első napjáig.

Az ösztöndíjprogramban való részvételi jogosultság megszerzésének menete:


A jelen dokumentumhoz tartozó kitöltött jelentkezési lap alapján a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve az illetékes szakszövetség, továbbá a sportpolitikáért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) Tanácsadó Testülete tesz javaslatot. Az ösztöndíj odaítéléséről a jelentkezési feltételek, az értékelési szempontok, valamint a javaslatok alapján a miniszter dönt.

Az ösztöndíjprogram lebonyolításával összefüggő feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkársága (továbbiakban: Államtitkárság) látja el.
A jelentkezés elbírálásának szempontjai:


 • Olimpiai/paralimpiai sportágban és versenyszámban:
   
 •  a Magyar Olimpiai Bizottság javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező nemzetközi éremszerzési esélye megalapozott-e, és ha igen, melyik kategóriában (Olimpia/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság)
   
 • az illetékes szakszövetség javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező nemzetközi éremszerzési esélye megalapozott-e, és ha igen melyik kategóriában (Olimpia/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság)
   
 • a jelentkezésig elért sporteredmények (kizárólag olimpiai/paralimpiai versenyszámban, a felnőtt vagy felnőtt alatti utolsó utánpótlás korosztályban, Európa-bajnokságon, Világbajnokságon, illetve Olimpián/Paralimpián elért eredmény vehető figyelembe)
   
 • a Tanácsadó Testület javaslata arra vonatkozóan, hogy kiket tart érdemesnek az ösztöndíjprogramban való részvételre.

Az ösztöndíj mértéke:


Az összeg alapját a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértéke határozza meg, ami a 2014/2015. tanévben: havi 34.000.-Ft.


I. Kategória: Olimpia/Paralimpia

a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén:       204.000.-Ft/hó

           (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének hatszorosa.)

b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén:                           170.000.-Ft/hó

             (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.)


II. Kategória: Világbajnokság

a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén:       170.000.-Ft/hó

             (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.)

b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén:                           136.000.-Ft/hó

         (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)


III. Kategória: Európa-bajnokság

a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén:       136.000.-Ft/hó

         (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)

b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén:                           102.000.-Ft/hó

      (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének háromszorosa.)


Az ösztöndíj a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is folyósítható.


Az ösztöndíj mértékének meghatározásakor több ösztöndíj-kategóriának való egyidejű megfelelés esetén a jelentkezőt a magasabb összegű ösztöndíj-kategóriába kell besorolni.


Egy ösztöndíj-kategórián belül több éremmel való rendelkezés esetén az ösztöndíj összege nem módosul.
A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek:

 • kitöltött adatvédelmi nyilatkozat
   
 • a felsőoktatási felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentum másolata (hallgatói jogviszony igazolás)

Érvénytelen a jelentkezés az alábbi esetekben:


 • ha a jelentkező nem felel meg a részvételi feltételeknek,
   
 • ha nem maga a jogosult nyújtotta be a jelentkezését,
   
 • ha jelentkezési határidőn túl történt a jelentkezés,
   
 • ha a jelentkezés formailag hibás, hiányos, olvashatatlanul benyújtott, illetve ha hamis adatot tartalmaz,
   
 • ha az adatvédelmi nyilatkozat hiányzik.
   

Az érvénytelenség fenti eseteiben nem kerül sor döntéshozatalra az ösztöndíjra való érdemességről!

A jelentkezési eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

A jelentkezés elbírálása és a döntéshozatal során méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.

A döntés ellen nincs jogorvoslatra lehetőség.


A hallgatói jogviszony visszamenőleges passziválása esetén az adott félévre átutalt ösztöndíjra visszafizetési kötelezettség vonatkozik.


A jelentkezés módja:


A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a csatolandó mellékleteket 2 példányban a megadott határidőig postai úton ajánlott küldeményben vagy személyesen az alábbi címre kell eljuttatni:


Emberi Erőforrások Minisztériuma

Sportért Felelős Államtitkársága

1054 Budapest, Hold utca 1.


A postára adással egyidejűleg elektronikusan is kérjük beküldeni a jelentkezési dokumentációt az alábbi elektronikus elérhetőségre:

Figyelem: hivatalos jelentkezésnek a postai úton történő jelentkezés minősül!Jelentkezési (postára adási) határidő: 2015. március 31. kedd
Értesítés a jelentkezés eredményéről:

A miniszter döntéshozatalát követően a jelentkezőt írásban értesíti az Államtitkárság. (A döntéshozatal időpontja nem azonos a jelentkezés beérkezésének napjával.)[1] A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) fogalomrendszerében felsőoktatási intézmény alatt a magyarországi székhelyű, az Nftv. 1. mellékletében felsorolt állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményt kell érteni. Ennek megfelelően az Nftv. 1. melléklete szerinti felsőoktatási intézményi kört kell figyelembe venni.