Év információvédelmi szak- és diplomadolgozata - 2016

1. Pályázat célja
 
Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezetek számára kulcsfontosságú kérdéssé válik az információ- és adatvédelem. Ennek számtalan megközelítésmódja van, amely közül egyre inkább elterjed az ISO 27000-es szabványcsaládra, az ISO/IEC 27001 szabványra alapuló információvédelmi irányítási rendszer. A pályázat célja, hogy népszerűsítsük az egyre elterjedő nemzetközi gyakorlatot, és támogassuk azokat az egyetemi hallgatókat, akik ezen a területen készítik szak- és diplomadolgozatukat.
 
2. Pályázat kiírója
 
Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület
 
1102 Budapest, Szent László tér 20.
 
 
Kapcsolattartó személy: Csuka Dénes titkár
 
3. Pályázók köre - feltételek
 
Pályázatot nyújthat be minden olyan
 
főiskolai hallgató, aki szakdolgozatás minimum hároméves képzésben készítette el vagy
egyetemi hallgató, aki diplomadolgozatát minimum ötéves képzésben készítette el,
hallgató, aki szak- vagy diplomadolgozatát az új rendszerű BSC vagy MSC szinteken készítette el és az alábbi feltételeket kielégíti:
a szak- vagy diplomadolgozat nappali vagy levelezős képzés keretében, akkreditált felsőoktatási intézményben, főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben, illetve BSC vagy MSC képzésben készült;
a diplomadolgozat központi témája az információ- és adatvédelem (preferált terület az ISO 27000-es szabványcsaláddal, azon belül kiemelten az ISO/IEC 27001 szabvánnyal foglalkozó dolgozat);
a diplomadolgozat a képző intézményéhez 2015. június 1. és 2016. június 30. között adta le annak készítője, és azt 2016. július 15-ig sikeresen megvédi;
a pályázó rendelkezik a pályázat benyújtásához egy ajánlólevéllel, a záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető részéről.
 
4. Pályázat benyújtásának módja és határideje
 
A pályázatot kérjük a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület, 1102 Budapest, Szent László tér 20. címre postai úton megküldeni vagy személyesen leadni.
 
A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 
pályázó kísérőlevele és nyilatkozata, hogy a pályázati feltételeknek megfelel;
záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető ajánlólevele;
szakdolgozat vagy diplomadolgozat;
a pályázó értesítési címe és elérhetősége.
 
A pályázatok beérkezési határideje: 2016. július 30.
 
5. Pályázat elbírálása
 
A beérkezett pályázatokat a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület szakértő tagjai egységes szempontrendszer alapján bírálják el.
 
6. Pályázat eredményének közzététele és díjazása
 
A Pályázat kiírója egy díjat ad ki az „Év információvédelmi szak- és diplomadolgozata - 2016” „Szakdolgozat kategóriában” és egy díjat ad ki „Év információvédelmi szak- és diplomadolgozata - 2016” „Diplomadolgozat kategóriában” címmel. A pályázók elektronikus vagy postai levélben kapnak értesítést a díj odaítéléséről. A nyertes pályázó nevét, dolgozatának címét és a képző intézmény nevét a pályázat kiírója közzéteszi honlapján a www.hetpecset.hu címen.
 
A pályázatokat a pályázat kiírója 2016. augusztus 31.-ig elbírálja, értesíti a pályázókat, és az eredményt közzéteszi.
 
A nyertes pályázó mindkét kategóriában 50-50.000,- Ft értékű utazási utalványban részesül.
 
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója beszámol a LXXII. Információvédelem menedzselése szakmai fórumon 2016. szeptember 21-én, és a pályázat nyerteseinek lehetőséget biztosít a fórumon pályaművük kb. 20 perces előadásban való bemutatására.
 
7. Egyéb
 
A pályázatok elbírálását követően a pályázati anyagból a szak- és diplomadolgozatot a pályázat kiírója visszaküldi a pályázónak.