PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. 2015-ben meghirdeti a

Dura László diplomamunka pályázatot


A pályázaton való részvétel feltételei

1. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben

  • alapképzés (BSc),
  • mesterképzés (MSc), osztatlan 5 éves képzés
  • szakirányú továbbképzés (amely szakdolgozat készítéssel zárul)

keretében a szakszervezetekkel, a munkavállalói érdekvédelemmel foglalkozó, magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített.

2. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban a munkavállalói érdekvédelemmel, a szakszervezetekkel, azok feladataival, történelmével, hazai és nemzetközi kapcsolataival, a szakszervezeti nyilvánossággal, a munka világával munkavállalói szemszögből nézve. Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, a szövege és ábraanyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön.

3. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat – amennyiben megfelel a Dura László diplomamunka pályázat szabályzatában előírtaknak – első, második vagy harmadik díjat nyerhet.

4. A pályázatra a 2015. július 1-jétől 2016. június 30-ig terjedő időszakban megvédett diplomamunkák, szakdolgozatok nyújthatók be.

5. A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát.

6. A pályázatot a megadott határidőig elektronikusan az ÉSZT irodához kell benyújtani az  címen. A pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell

  • a diplomamunkát, szakdolgozatot,
  • a diploma vagy a sikeres védést igazoló dokumentum másolatát,
  • a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét,
  • az oktatási intézmény nyilatkozatát,
  • pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.

A pályázatot a pályázó hallgató és a hallgató oktatási intézménye is benyújthatja.

Amennyiben az oktatási intézmény több pályamunkát is benyújt, kérjük azokhoz csatolni az Összesítő lapot is.


A jelentkezés határideje: 2016. július 31.

A jelentkezési lap letölthető a www.eszt.hu vagy a www.szakszervezetek.hu honlapról.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére 2016. novemberében kerül sor.

A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak. Az arra érdemes pályázók dicséretben részesíthetők.

A kiírók a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a honlapjaikon közzé teszik.

A díjazott és dicséretben részesített pályamunkák teljes terjedelemben megjelennek a www.szakszervezetek.hu honlap e célra létrehozott rovatában.