Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya az alábbi linken érhető el: http://uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok_-dokumentumok/egyeb-szabalyzatok .

A Hallgatói követelményrendszer szabályzatai

  •         Felvételi Szabályzat
  •         Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
  •         Doktori Szabályzat
  •         Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
  •         Az NKE hallgatóinak fegyelmi és kártérítési szabályzata
  •         Hallgatói baleset-megelőzési Szabályzat
  •         A hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjéről szóló szabályzat
  •         Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat
  •         Kollégiumi Szabályzat
  •         RTK Hallgatói tagozat szabályzata