Egyetemünkön járt a MAB Látogató Bizottsága

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakítása után első ízben történt MAB akkreditáció. Ennek során az előző félévben egyetemünk a MAB által meghatározott irányelvek mentén, de alapjában véve önálló, és a saját céljaihoz igazodó önértékelést készített úgy, hogy a külső értékelőket ellássa mindazokkal az információkkal, amelyek az értékelés elvégzéséhez szükségesek. Az önértékelés egy – az Egyetem által fejlesztett - informatikai felület segítségével történt, így a végső összeállításhoz szinte minden adat rendelkezésre állt. A nyár folyamán leadott önértékelésre épült a helyszíni látogatás, melynek során – november 7-8-án - a MAB Látogató Bizottsága annak realitását, a képzés tartalmi, személyi, kutatási és infrastrukturális feltételeit, a képzési folyamatot és eredményeit értékelte.

A Bizottság elnöke Prof. Dr. Belovics Ervin egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar) volt.

A Bizottság tagjai:

- Prof. Dr. Abonyi János egyetemi tanár (Pannon Egyetem),

- Prof.  Dr. Erdei Árpád prof. emeritus (Eötvös Loránd Tudományegyetem),

- Dr. Fábián Adrián egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar),

- Kardosné Prof. Dr. Kaponyi Erzsébet egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem),

- Dr. Michelberger Pál egyetemi docens (Óbudai Egyetem) és

- Kaizinger Tamás Töhötöm egyetemi hallgató (Budapesti Corvinus Egyetem, a HÖOK képviseletében) voltak.

A nyitó értekezleten Prof. Dr. Patyi András rektor úr bemutatta az Egyetem vezetését, illetve a Látogató Bizottság tagjai is röviden bemutatkoztak. Rektor úr egy prezentáció segítségével tájékoztatást adott az Egyetemről, annak legfontosabb feladatairól, és jövőre irányuló elképzeléseiről, terveiről. Ekkor történt meg a látogatás – már előzetesen kidolgozott – menetének végső egyeztetése is.

Az egyes karokon és intézeteknél a két nap során a Bizottság egy-két tagja tett látogatást, míg a Bizottságban a minőségügyért felelős Prof. Dr. Abonyi János, illetve a HÖOK-ot képviselő Kaizinger Tamás Töhötöm minden helyszínre ellátogatott. A Bizottság e két tagját kísérte látogatása során Orosz Lajos úr, egyetemünk minőségügyi megbízottja.


A látogatás végét jelentő záró értekezleten a Bizottság tagjai megköszönték a fogadtatást illetve a látogatás során kapott információkat. Ezzel az akkreditáció folyamata még nem záródott le, hiszen a Bizottság számára tovább folytatódik a munka, amelynek során történik majd meg az akkreditációs javaslat és minőségértékelés megfogalmazása, amelyet végül a MAB Plénuma fog elfogadni. A Látogató Bizottság jobbító szándékú javaslatokat is megfogalmaz, amelyek az intézmény /karok további működéséhez nyújthatnak muníciót.

Megkezdődött az NKE intézményi önértékelése

Központi Akkreditációs Munkacsoport alakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az intézmény akkreditációs feladatainak koordinálására. Az NKE a jövő év végéig rendelkezik akkreditációval. A most megkezdett folyamat egyik legfontosabb része az intézmény önértékelésének elvégzése.

Az intézményi önértékelés egy - az önértékelés elkészítését megkönnyítő - elektronikus rendszer - az EMIÉR felület - segítségével történik, amelyhez az NKE karai, karközi intézetei és központi szervezeti egységei szolgáltatnak majd adatokat. Ezekben az egyetemi egységekben önértékelő munkacsoportok alakulnak, amelyek a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) által megadott szempontrendszer alapján végzik el az önértékelést. Ezekből áll majd össze az a szakmai anyag, amelyet idén júliusig kell megküldenie az egyetemnek a MAB számára.

Az intézményi akkreditációhoz szükséges önértékeléssel párhuzamosan az NKE megkezdi a profiljában megjelenő felsőoktatási szakterületeken a képzési programok akkreditációját is.

A Központi Akkreditációs Munkacsoport az egyetem vezető beosztású munkatársaiból, valamint a hallgatói és doktorandusz önkormányzat vezetőiből áll, elnöke Dr. Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes.

Néhány gondolat Turcsányi Károly: „Minőségelmélet és –módszertan” könyvének megjelenése alkalmából

Mit jelent a minőségügy? Mit kell tudniuk a minőségügyi szakembereknek? Néhány gondolat Prof. Dr. Turcsányi Károly: „Minőségelmélet és –módszertan” könyvének megjelenése alkalmából Eredetileg megjelent a Magyar Minőség Társaság lapjában, a Magyar Minőség 2016. januári számában A mai értelemben „korszerű” minőségügy mintegy száz éve alakult ki a fejlett országokban, elsősorban az…

Megalakult az új Egyetemi Minőségügyi Bizottság

Az első Egyetemi Minőségügyi Bizottság nem sokkal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulása után kezdte meg működését. Mivel a megbízás 3 évre szólt, ez évben lejárt a tagok mandátuma. A Szenátus az április 29-ei ülésén bízta meg a szervezeti egységek által delegált tagokat. A bizottság elnöke továbbra is Prof. Dr. Padányi József…

Megújult az EMÜBI

A Szenátus – április 29-ei ülésén - döntött az Egyetemi Minőségügyi Bizottság (EMÜBI) újjáalakításáról. A testület összetétele a 2015. április 29. napjától számított három évre az alábbiak szerint alakul: A Bizottság tagjai hivatalból: tudományos rektorhelyettes, az EMÜBI elnöke az Egyetem minőségügyi megbízottja, az EMÜBI elnökhelyettese A Bizottság delegált tagjai: a tudományos…

Intézményi felkészítés a minőségirányítási rendszer továbbfejlesztéséről

    • felkeszites1
Március 12-én a Tudós Kávézóban intézményi felkészítést tartottunk az Egyetemi Minőségügyi Bizottság tagjai számára a minőségirányítási rendszer továbbfejlesztéséről. Ennek keretében Tunkli Gábor, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa - a TÁMOP által támogatott országos kutatás eredményeinek átfogó bemutatásán túl, ennek tapasztalatait is felhasználva - az NKE szándékaira szabottan mutatta be, az…

Kerekasztal-beszélgetések a felsőoktatás helyzetéről

A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSz) 2013. január 29-én egy új kezdeményezést indított útjára, melynek lényege, hogy kerekasztal-beszélgetések keretében feltárja a felsőoktatás minőségét alapvetően meghatározó professzori kar véleményét a felsőoktatás jelenlegi helyzetéről. A tudományterületenkénti bontásban megvalósuló rendezvénysorozat első állomásaként a műszaki felsőoktatásban dolgozó professzorok cseréltek eszmét a felsőoktatásban lévő szakmai problémák…