Kétnapos minőségfejlesztő műhelymunka volt Tatán


A KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15 projekt keretein belül a 3. alprojekt feladata a Közigazgatási Kiválósági Központ létrehozása. A fejlesztés 3 területen – HR folyamatok fejlesztése, minőségfejlesztés és az ezeket támogató informatikai fejlesztés – történik.

A minőségfejlesztő műhelymunka az oktatás, a kutatás, a funkcionális működés valamint a minőségirányítás kritériumainak és folyamatainak minőségirányítási szempontú fejlesztése, továbbfejlesztése, valamint a HR folyamatok fejlesztése mentén szerveződött. A munka során külön hangsúlyt kapott a fejlesztési eredmények megítélését és nyomon követését támogató, egységességre törekvő mérési és értékelési rendszer kialakításának megalapozása.

A feladatok elvégzésére az egyetem vezetői - az EMÜBI tagok és a Hallgatói Önkormányzat javaslatait is fegyelembe véve – a 4 területnek megfelelően munkacsoportokat jelöltek ki, amelyek tagjai november végén egy 2 napos műhelymunkán vettek részt Tatán.

A 2 napos műhelymunkán közel 75 egyetemi polgár vett részt. Az alakulóban levő Kiválósági Központ első nagyobb rendezvényét az egyetem vezetése támogatta. A rendezvényt Dr. Horváth József főtitkár (a 3. alprojekt szakmai vezetője) nyitotta meg.

Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok  - a projekt szakmai -, valamint az egyetem minőségügyi vezetője - a második napon jelenlétével is megtisztelte a rendezvényt.

A program célja a munkához és az egységes gondolkodáshoz szükséges alapismeretek megadásán kívül a közel 5 hónapra tervezett első szakasz értelmezése és megtervezése, azaz a minőségfejlesztő munkacsoportok működésének megindítása volt.

A megnyitó után a minőségfejlesztés és a HR terület eltérő programmal folytatta a munkát.

A minőségfejlesztő munkacsoportok először gyakorlatokon és plenáris előadások keretében készülhettek fel a közös munkára. Modellezhették a csoportmunka jellemzőit, a csoportmunkára jellemző szerepeket, a szükséges kompetenciákat, majd a projekttervezés legfőbb ismereteit tekintették át. Végül a folyamatok feltérképezéséről, a folyamatok sajátosságairól és azok szabályozásáról hallgattak meg előadást. Mindezek előkészítették a munkacsoportok önálló munkáját. Az első nap munkáját Orosz Lajos, az egyetem minőségügyi megbízottjának összegzése zárta.

A csoportok az első nap végén és másnap délelőtt csoportmunkák és prezentációk során haladtak előre a feladatokkal.

Végül elkészült a négy csoport valamint az informatikai fejlesztés munkaterve, megtörtént az egységes minőségügyi fogalomhasználat megalapozása, kijelölésre kerültek a csoportvezetők, rögzítésre került a csoportok első találkozásának időpontja és részletei. (Ez utóbbi minden munkacsoport esetén már decemberben meg fog történni.)

A munka összegző prezentációkkal zárult, ahol minden csoport bemutatta a munkatervét, és azt, hogy milyen eredményeket kíván elérni 2017. áprilisának végére. A csoportok munkájának első szakaszában elkészülnek az egyes területek folyamattérképei, megtörténik a hiányzó folyamatszabályozások azonosítása, elkészülnek a folyamatleírások, illetve a mutatószámok is meghatározása kerülnek. Létrejön az egységes minőségügyi fogalomtár. A munka során az egyes célértékekre, valamint a fejlesztés lehetséges irányaira a munkacsoportok javaslatokat fogalmaznak majd meg. A munkacsoportok eredményeiket a Kiválóság Kézikönyvben rögzítik.

Ezzel párhuzamosan, illetve e munkákra épülően kezdi meg az informatikai munkacsoport is a szükséges fejlesztéseket.

A csoportok munkáját záró beszámolókat Dr. Horváth József szakmai vezető úr is meghallgatta és véleményezte, majd záró gondolatival lezárta a rendezvényt.


Megállapította többek között, hogy várhatóan a munka következményeképpen erősödni fog és egységesedik az intézményi szintű gondolkodás a minőségirányításról, továbbá, hogy a munkacsoportok tagjai terjeszteni fogják a kiválóság szemléletét szűkebb környezetükben is.

  • Minőségbiztosítás, Tata 2016
  • Minőségbiztosítás, Tata 2016
  • Minőségbiztosítás, Tata 2016
  • Minőségbiztosítás, Tata 2016
  • Minőségbiztosítás, Tata 2016
  • Minőségbiztosítás, Tata 2016
  • Minőségbiztosítás, Tata 2016
 • Előző
 • Következő

Ismét sikeresen zajlott a belső auditor képzés az egyetemen

 
Az NKE minőségfejlesztési programja tartalmazza, hogy az Egyetem - a minőségirányítási rendszerének vizsgálatára - belső auditokat hajt végre. Az audit megállapításai segítik a vezetés munkáját - például a fejlesztési lehetőségek feltárásával -, de hozzájárulnak a tanévi önértékelés és a MAB számára benyújtandó akkreditációs jelentés elkészítéséhez is. A belső felülvizsgálatokat csak megfelelően felkészített auditorok hajthatják végre.
 
Az elmúlt időszakban - részben az egyetem szervezetén belül bekövetkezett változások miatt - néhány helyen auditorhiány keletkezett, a február 1-jén létrehozott Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon pedig még nem volt végzett auditor. Jelen képzésünk tehát a kialakult egyenlőtlenségek csökkentését, illetve megszüntetését is szolgálta.
 
A 2015. március 23-24-én megtartott, sok közös munkát igénylő felkészítés során a résztvevők megismerhették azokat a szabványokat, eljárásokat, dokumentumokat, amelyeket auditori munkájuk során alkalmazniuk kell majd. A második nap végén egy írásbeli vizsgán adtak számot a megszerzett ismeretekről, illetve arról, hogyan tudják a gyakorlatban alkalmazni azokat.
 
A már korábban végzett auditorok 24-én kora délután egy továbbképzésen vehettek részt, amely ez évben elsősorban az ismeretek felfrissítésére szolgált.
 
A tanfolyamok sikeresen lezárultak, így minden adott ahhoz, hogy képzett auditoraink az egyetemi és a kari feladatok végrehajtásában sikeresen részt tudjanak venni. Gratulálunk a kollégáknak, munkájukhoz sok sikert kívánunk!
  • belső auditor képzés
  • belső auditor képzés
  • belső auditor képzés
  • belső auditor képzés
 • Előző
 • Következő

NKE minőségügyi konferencia 2013

Sikeres EvaSys képzés az egyetemen

  • Evasys tanfolyam 1.
Sikeres vizsgával zárult az „EvaSys felméréskészítő és kiértékelő szoftver” tréningje. Az intelligens kérdőív-, felméréskészítő és kiértékelő rendszer segítségével a képzett felhasználó kérdőíveket hozhat létre, felméréseket végezhet. A program a kitöltött kérdőíveket automatikusan kiértékeli, s az eredményeket – szükség esetén – automatikusan eljuttathatja a kijelöltekhez. Használatával gyorsan, költségkímélő módon és hatékonyan szerezhetünk…

Sikeres belső auditor képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

  • belsoaudit1
Az NKE Ideiglenes Szenátusa még a tavalyi évben elfogadta az intézmény minőségfejlesztési programját, amely tartalmazza, hogy az Egyetem (minőségirányítási rendszerének vizsgálatára) belső auditokat hajt végre. Az audit megállapítása támogatja a tanévi önértékelést és a MAB számára benyújtandó akkreditációs jelentést. Mindemellett természetesen segíti a vezetés munkáját, például a fejlesztési lehetőségek feltárásával. A…

Sikeres belső auditor képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

  • 1audit
Az NKE ideiglenes szenátusa még a tavalyi évben elfogadta az intézmény minőségfejlesztési programját, amely tartalmazza, hogy az egyetem (minőségirányítási rendszerének vizsgálatára) belső auditokat hajt végre. Az audit megállapítása támogatja a tanévi önértékelést és a MAB számára benyújtandó akkreditációs jelentést. Mindemellett természetesen segíti a vezetés munkáját, például a fejlesztési lehetőségek feltárásával. A…

Nemzeti Közszolgálati Egyetem a minőségi felsőoktatásért

Egyetemünkön 2012. november 14-én "Nemzeti Közszolgálati Egyetem a minőségi felsőoktatásért" címmel került megrendezésre az éves minőségügyi konferencia. Közel 40-en vettek részt a rendezvényen. A hallgatóság soraiban az NKE polgárain kívül több felsőoktatási intézmény képviselője is helyet foglalt. A rendezvényt Prof. Dr. Turcsányi Károly, az egyetem minőségügyi megbízottja nyitotta meg, majd a…

Sikeres minőségügyi konferencia az egyetemen

2011. október 26-án sikeres minőségügyi konferenciát rendeztünk "Minőségbiztosítás és a közszolgálati felsőoktatás integrációja" címen az alábbi programmal: 9:00  Megnyitó (Padányi József mb. rektor)  9:05  Köszöntő (Balogh András József főov., HM)  9:10 A Magyary Zoltán közigazgatás fejlesztési stratégiáról – az NKE szerepe a tudástőke fejlesztésében (Kisfaludy László András főovh., KIM)   9:30 A…