Szűkítés


Kiválasztott Címke

október

Minden Címke 535


Jelenleg 13 bejegyzés található október cimkével

Hatmilliós adomány az egyetemnek

  • Huawei
  • foto 1
  • 1 5
  • 1 1
 • Előző
 • Következő

A kínai székhelyű, mobil- és telekommunikációs eszközöket, hálózati berendezéseket gyártó vállalat, a Huawei Technologies Hungary hatmillió forintot adományozott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek.  Ezzel a legmodernebb távközlési technológia és az „okos város” (smart city) megoldások oktatását támogatja a világcég.

Az adományról szóló megállapodást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Szilas Cecília, Magyarország Kínába akkreditált nagykövetének jelenlétében írta alá Bin Yun Song, a Huawei Technologies Hungary ügyvezetője és Dr. Kovács Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese Magyarország Pekingi Nagykövetségén.

Az ünnepélyes aláíráson Szijjártó Péter, a külgazdasági és külügyi tárca vezetője hangsúlyozta, hogy a kormány keleti nyitás elnevezésű külgazdasági stratégiájának egyik legfontosabb pillére a Kínához fűződő gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzése és ebben a folyamatban kiemelkedő szerepet játszik a Huawei, amely Magyarországon nem csak befektet és munkahelyet teremt, hanem a hazai felsőoktatást is támogatja.

Bin Yun Song, a Huawei Technologies Hungary ügyvezetője az eseményen a többi között elmondta, hogy a fejlődés egyik mozgatórugója a legmodernebb technológia képviselőinek és az oktatás szereplőinek közvetlen kapcsolata és információcseréje. Az ügyvezető szerint elengedhetetlen az iparban szükséges gyakorlati tudás és az oktatás során tanultak közötti távolság áthidalása, illetve a gyakorlat- és piacorientált képzés. A Huawei ezért támogatja társadalmi felelősségvállalási programjában az oktatást és a szakemberképzést.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese az eseményen elmondta, hogy az egyetem nagyra értékeli a Huawei támogatását, amely az intézmény történetében kiemelkedő nagyságú. Kovács Gábor hozzáfűzte, hogy az együttműködés igazi nyertesei azok a hallgatók, akik a Huawei segítségével a legmodernebb telekommunikációs, illetve smart city megoldásokat és rendszereket tanulmányozhatják.

A hatmillió forintos támogatást a Huawei Enterprise üzletága adományozta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. A 2011-ben alapított Enterprise egyike a Huawei Technologies három üzletágának, amely komplett informatikai megoldásokat fejleszt és kínál az üzleti felhasználóknak. Magyarországon az Enterprise üzletág beszállítóként részt vett az idén üzembe helyezett Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR), azaz az 112-es segélyhívószám infokommunikációs rendszerének kiépítésében is. Az európai uniós elvárásoknak megfelelő rendszer által gyorsabbá válik a segítségnyújtás.


Tudomány Napi Estély a Ludovikán

  • Ludovika

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a tavalyi év után idén is megrendezi a Tudomány Napi Estélyt, amelyre ebben az évben már a felújított Ludovika Főépület dísztermében kerül sor november 6-án, 18 órától.

Az est folyamán a zenét a Cool Miners zenekar biztosítja, a rendezvényen fellép Csordás Ákos énekes, az NKE hallgatója. Az eseményre a háromfogásos vacsorát és korlátlan italfogyasztást biztosító belépőjegyet 4500 forintért vásárolhatják meg. Jegyeket csak korlátozott számban tudunk biztosítani, ezért kérjük, részvételi szándékukat - a választott menüsor betűjelével együtt - legkésőbb november 3-ig jelezzék a protokoll@uni-nke.hu címen. A jegyek átvételére személyesen, az NKE jegyzetboltjaiban (a karokon és a Ludovika Főépületben) lesz lehetőség október 30-tól. Tombolát a helyszínen lehet majd vásárolni 1000 forintos áron, amelyért értékes nyereményeket sorsolunk ki.

További információt itt kaphatnak.

Cimkék: Estély, október, 2014

Államtudományi kerekasztalt szervez az NKE

  • Ludovika

Az államtudomány kontextusa és tudományterületei lesz a témája a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett és a héten induló államtudományi kerekasztal programsorozat első rendezvényének.

Az NKE a rendezvénysorozattal egy olyan fórumot szeretne teremteni, amely az állam jellemzőivel és szervezetével valamint az államtudomány újbóli pozicionálásával foglalkozik. A rendezvénysorozaton a szakemberek a modern állam különböző modelljeiről, a jó államról és a jó kormányzásról is kifejthetik véleményüket.

Az államtudományi kerekasztal első rendezvényére október 28-án, kedden 16 órától kerül sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán. 


Áldás vagy átok a devizahitelezés?

  • dsc 6361 2
  • dsc 6342 2
  • dsc 6348 2
  • dsc 6375 2
  • dsc 6383 2
  • dsc 6392 2
  • dsc 6397 2
  • dsc 6403 2
 • Előző
 • Következő

Prof. Dr. Lentner Csaba, az NKE Közigazgatás-tudományi Kar Közpénzügyi Tanszékének vezetője tartott előadást a Ludovika Szabadegyetem keretében „Áldás vagy átok? Devizahitelezés Magyarországon” címmel.

Lentner Csaba bevezetőjében elmondta, hogy egy olyan problémakört vázol fel előadásában, amely ma Magyarországon több százezer családot érint, vagyis a devizahitelezéssel és ennek a szélesebb nemzetgazdasági, nemzetközi hátterével szeretné megismertetni a résztvevőket.

A professzor hozzáfűzte, hogy a háztartások tekintetében Magyarországon a lakosság körében, mintegy hatmillió deviza, illetve forint alapú hitelszerződés van: tehát egy olyan jelenséggel állunk szemben, amely az egész magyar társadalmat közvetlenül, vagy közvetetten érinti.  2004 után Magyarországon előtérbe került a devizahitelek folyósítása, főként a svájci frank alapúaké. A csúcsidőszakot 2008 jelentette, amikor is átszámítva hatezer milliárd forintra rúg a lakosság által felvett devizahitel értéke, de a teljes lakossági devizahitel nem hatezer milliárd forint volt, hanem 10265 milliárd forint. Ez abból adódik, hogy az összes hiteljellegű szerződést értékelve, mintegy négyezer milliárd forint értékben vannak még forinthitelek, áruvásárlási és bankkártya hitelek. Az előbb említett óriási hitel összeg több szempontból is el kell, hogy gondolkoztassa a jelenlegi, de főként a korábbi döntéshozókat. Az előadó szerint egy olyan problémahalmaz keletkezett 2004 és 2008 között, amelynek a következményeire, vagyis a családi, nemzetgazdasági károkra akkor még nem gondolt senki.

„A családok mellett a magyar önkormányzati szektor is jelentősen eladósodott devizában 2004 és 2008 között. Ennek a hátterében az áll, hogy az uniós csatlakozással megnyíló beruházási bőség, illetve az Európai Unió közös költségvetéséből lehívható beruházási hitelekhez szükséges saját tőkét, az önerőt nem tudták az önkormányzatok biztosítani. Az akkori kormány úgy döntött, hogy a saját tőkeállomány biztosításához az önkormányzatok hitelt vehetnek fel, vagy kötvényt bocsáthatnak ki. A folyamat értékeléséhez viszont látnunk kell azt, hogy az önkormányzatok 2004-re úgymond már kivéreztetett állapotban voltak a korábbi hiteleik miatt és a beruházási célra felvett hiteleket általában működésre költötték el.”- fűzte hozzá az NKE Közigazgatás-tudományi Kar Közpénzügyi Tanszékének vezetője.

Lentner Csaba előadásában kiemelte, hogy a devizahitel probléma 2004 és 2008 között alakult ki Magyarországon és ennek a megoldása nagyon sok kérdést vet még fel, hiszen szélesebb vetületű, összetettebb problémáról van szó.  

A Lentner Csaba előadásáról készült videofelvétel hamarosan honlapunkon is megtekinthető lesz a Ludovika Szabadegyetem aloldalon. (http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/szabadegyetem)       

A Ludovika Szabadegyetem következő előadása 2014. október 28-án, 18.00 órakor lesz a Ludovika Főépületében, amelynek címe „Börtönök a világban és itthon”, a téma előadója Prof. Dr. Ruzsonyi Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja.  


1956. október 23. emlékére

  • dsc 6449
  • dsc 6437
  • dsc 6418
  • dsc 6413
  • dsc 6436
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Ludovika Főépületben tartotta október 23-i ünnepi megemlékezését.

A főlépcső pihenőjében elhelyezett ’56-os utcakép installáció adott korhű hátteret Prof. Dr. Patyi András rektor ünnepi gondolatainak.  A forradalom kitörésének okait elemezve a rektor megemlékezett a forradalom szereplőiről, a pesti srácokról és mindazok hősiességéről, akik felkeltek a kommunista elnyomás ellen. Beszédében méltatta Nagy Imre szerepét, hangsúlyozva, hogy 1956 októberében az egykori miniszterelnök felismerte és támogatta a nép szabadság iránti vágyát és akaratát. Patyi András az elismerés hangján emlékezett meg Bibó István államminiszter elkötelezett magatartásáról, a nyugati országok nagykövetségeinek eljuttatott kiáltványáról.

Az ünnepség záróakkordjaként az Egyetem rektora elhelyezte az emlékezés koszorúját az installációnál.

A megemlékezésen O. Szabó István, Jásza Mari-díjas színész szavalta el Bella István Arccal a földnek című versét.


Bella István: Arccal a földnek


Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,

Órám tisztességes, csak légyen utolsó.

Akár farkas, akár emésszen meg a holló:

Mindenütt felyül ég, a föld lészen alsó.

(Zrínyi Miklós)


Arccal a földnek, ahogy éltem,

élek, élő, a föld alatt,

fekete kátránypapír-éjben,

hol nem megy le, s nem kel fel a nap,


mert ragyog örökkön örökké

földdel teli szívem helyén

napvilág-halhatatlan rögökké

fényesedett ember-remény,


fejjel lefelé nőnek, égnek

a füvek, lombozik a fa,

és a földben száll a földnek, égnek

minden csillaga, madara,


a föld alatt fordul az égbolt,

változik nappal, éjszaka,

a fönti ég csak sötétség volt,

vagy a napvilág látszata,


kátránypapír-fekete éjben,

hol nem ment le, s nem kelt fel a nap,

arccal a földnek, ahogy éltem,

élek, élő, a föld alatt.                                     (1989)


A NATO-csúcsot értékelték a Ludovikán

  • Nato
  • Nato
  • Nato
  • Nato
  • Nato
  • Nato
  • Nato
  • Nato
 • Előző
 • Következő

A walesi NATO-csúcstalálkozón meghozott döntések hosszú távra meghatározzák a szövetség politikáját – ez volt az egyik fő mondanivalója annak a nemzetközi konferenciának, amelyet a Magyar Atlanti Tanács és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös szervezésében tartottak az NKE Ludovika Főépületében. A Kápolnában megrendezett eseményen Prof. Dr. Patyi András rektor köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a NATO egy olyan katonai, politikai szervezet, kulturális közösség és államcsoport, amely a II. világháború utáni béke záloga. A rektor kiemelte, hogy Magyarország NATO csatlakozásával olyan lehetőségek nyíltak meg nem csak a magyar haderő, hanem a teljes magyar demokratikus politikai rendszer előtt, amelyek a NATO nélkül nem valósulhattak volna meg.

Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, akadémikus, a Magyar Atlanti Tanács elnöke nyitó beszédében utalt arra, hogy idén ünnepeljük Magyarország NATO-hoz való csatlakozásának 15. évfordulóját. „Ennek a konferenciának az üzenete az, hogy a magyar állampolgár nem csak azzal tett tanúbizonyságot a NATO mellett, hogy 83 százalékban igent szavazott, hanem azzal is, hogy a mai napig is az euroatlanti gondolatvilágot támogatja.”- mondta a Magyar Atlanti Tanács elnöke.

Az eseményen Hende Csaba, honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a walesi NATO-csúcstalálkozón olyan történelmi döntések születtek, amelyek hosszú távra meghatározzák a szövetség jövőjét. A honvédelmi tárca vezetője Magyarország NATO-csúcson tett vállalásairól elmondta, hogy mintegy húszmilliárd forintos beruházás keretében a következő másfél-két évben fejlesztik a pápai bázisrepülőteret, illetve Magyarország októbertől decemberig egy lövészszázadot küld a Baltikumba. Az ukrán válság rendezésére is kitért beszédében a honvédelmi miniszter, aki ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Magyarország a többi között vállalta tíz ukrán sebesült katona ellátását a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban, és  segíti a kelet-ukrajnai aknamentesítési műveletekben résztvevők felkészítését. Ezen kívül Magyarország százezer dollárral járul hozzá a kibervédelmi fejlesztésekhez, a Magyar Honvédség pedig összekötő tisztet küld a kijevi NATO-irodába.

Benkő Tibor honvéd vezérkari főnök előadásában a walesi csúcs megállapításai közül kiemelte, hogy műveleti helyett készenléti NATO-ra van szükség. A találkozón döntöttek egy készenléti akcióterv kidolgozásáról, amely egy nagyon magas készenléti összhaderőnemi harci kötelék létrehozásáról szól.

A vezérkari főnök hangsúlyozta, hogy a térség biztonsága nekünk is érdekünk, ezért fontos, hogy a magas készenléti kötelékben valamilyen formában részt vegyen Magyarország. Benkő Tibor kiemelte, ha katonákat ajánlunk fel ebbe a kötelékbe, akkor őket fel kell szerelni korszerű, modern eszközökkel, ehhez pedig elengedhetetlenek a különböző beszerzések és a meglévő eszközök cseréje.

A vezérezredes szerint a katonák számára a NATO-csúcs egyik legfontosabb üzenete az, hogy a katonai készenléten, képességen változtatni kell. A cél a gyors hadrafoghatóság, a mobilitás, a gyors manőverező képesség és a megfelelő tűztámogatás. Benkő Tibor hozzáfűzte, hogy a csúcsértekezleten világos utat vázolt fel a szövetség és a NATO kész szembenézni a jövővel és annak kihívásaival.

A rendezvényen több NATO-nagykövet mellett részt vettek magas beosztású katonatisztek, köztük Szegő László dandártábornok, Áder János köztársasági elnök főhadsegédje, valamint Fucsku Sándor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka.


Megnyitotta kapuit a Ludovika Szabadegyetem

  • dsc 4975
  • dsc 4996
  • dsc 4915
  • dsc 4935
  • dsc 4950
  • dsc 5006
  • dsc 4947
  • dsc 4993
 • Előző
 • Következő

„Az egyetemek egyik legfontosabb feladata, hogy a bennük meglévő ismereteket és a felhalmozott tudást kinyissák az érdeklődők felé. Szeretnénk a Ludovika Szabadegyetem előadássorozatát hosszú időn keresztül fenntartani és minden félévben újra meghirdetni, természetesen újabb és újabb témákkal. – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a Ludovika Szabadegyetemet Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora.  A Ludovika Főépületében megrendezett, teltházas nyitó előadást Dr. Tálas Péter, az NKE Nemzetközi Intézet Stratégiai Védelmi Kutató Központjának igazgatója tartotta „Hatalmi átrendeződés a világban? Milyen lesz az új világrend?” címmel.

A neves biztonságpolitikai szakértő előadásában kitért arra, hogy egy állam milyen és mekkora hatalommal rendelkezhet a nemzetközi politikában, illetve beszélt arról is, hogy egy ország politikai hatalommá válásához több adottság, képesség szükséges. Ezek közül az egyik legfontosabbnak a demográfiai jellemzőket említette. Tálas Péter szerint a Nyugat demográfiai hullámvölgybe került, ugyanis népességfogyás és elöregedés jellemzi. Ázsiában lassul a népesség növekedése, de a jövőben a nemi aránytalanságok súlyos problémákat idézhetnek elő, erre Indiát említette példaként. Tálas Péter hozzáfűzte, hogy Afrikában a következő években lakosságnövekedés várható, ami felveti majd a kérdést, hogy ez hogyan hat a migrációra. A szakértő szerint ennek megakadályozásához az afrikai államoknak fejlődniük kell, de külső segítség nélkül erre nem lesznek képesek.

Az Európai Unió helyzetét elemezve Tálas Péter elmondta, hogy az EU-t egyfajta gyengülő kohézió jellemzi és a geopolitikai súlya is csökken. Szerinte számos EU tagállam - a görög, a ciprusi és a spanyol – válsága előre látható volt, de nem történtek válságmegelőző intézkedések.
A NATO helyzetére is kitért Tálas Péter, aki szerint a hosszú és sikertelen missziói miatt a szövetséget stratégiai fáradtság jellemzi és elhúzódó probléma az, hogy Európa nem akar elég forrást áldozni a biztonságára. Hozzáfűzte: az ukrán válság rávilágított arra, hogy ha nem költünk eleget a védelmi képességeink növelésére, akkor a politikai elvárásaink sem teljesülnek majd.

Prof. Dr. Padányi József, stratégiai és intézményfejlesztési valamint megbízott tudományos rektorhelyettes az eseményen elmondta, hogy Tálas Péter előadására akkora volt az érdeklődés, hogy a regisztrációt már napokkal a rendezvény előtt le kellett zárni.  

A résztvevők közül egyébként a legtöbben a rádióból értesültek a Ludovika Szabadegyetemről, de akadt olyan is, akinek a barátja, ismerőse hívta fel a figyelmet a rendezvényre. Ladányi Erzsébet, nyugdíjas kutatómérnök nagy érdeklődéssel hallgatta végig Tálas Péter előadását. „Tálas urat már régóta ismerem, nagyon tetszett az előadása, ami aktuális volt, kellően tudományos és tetszettek azok a térképek, amelyeken különböző adatokat ábrázolt a világról.”

„Tálas Péter neve szerintem nagy húzóerő volt, és ha időm engedi, akkor szeretnék eljönni a többi előadásra is.” – nyilatkozta honlapunknak Ákos, aki egy alapítványnál dolgozik. Pró Krisztina, az NKE Rendészettudományi Kar hallgatója szerint azért is volt élvezhető az előadás, mert a megszokotthoz képest más megközelítésben mutatta be a világpolitikát meghatározó események hátterét.

A Ludovika Szabadegyetem keretében október 21-én, kedden 18.00 órától Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közpénzügyi Tanszék vezetője tart előadást „Áldás vagy átok? - devizahitelezés Magyarországon” címmel.

A Tálas Péter előadásáról készült videofelvétel hamarosan honlapunkon is megtekinthető lesz a Ludovika Szabadegyetem aloldalon. (http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/szabadegyetem)


Az aradi vértanúkra emlékeztek az NKE-n

  • dsc 4059
  • dsc 3948 2
  • dsc 3929 2
  • dsc 4006
  • dsc 4013
  • dsc 3941 2
 • Előző
 • Következő

A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját - idézték fel az egybegyűltek Leiningen-Westerburg Károly, aradi vértanú utolsó szavait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusán tartott megemlékezésen, október 6-án.  

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar ünnepségén, a VII. épületen lévő emléktáblánál koszorút helyezett el Molnár Zsolt ezredes, a Ludovika Zászlóalj parancsnoka és Visi Tibor ezredes, a HHK Dékáni Hivatalának vezetője.

Ne csak a szabadságharc fényes győzelmeire tekintsünk százhatvanhat év távolából, hanem azokra is szenteljünk figyelmet, akik egész életükben a nemzeti függetlenséget, a polgári átalakulást és a tudományos haladás ügyét szolgálták - mondta az emléktáblánál Kótai Róbert főhadnagy, a Katolikus Tábori Püspökség tábori lelkésze. Lehet, hogy gyarló emberséggel, jó részt a körülményektől kényszerítve és önhibájukon kívül hoztak jó vagy rossz döntéseket, de a béke szerzői akartak lenni, akik szeretik, védik és előmozdítják az életet, annak teljességében - elevenítette fel a tizenhárom aradi vértanú sorsát a tábori lelkész.

A Közigazgatás-tudományi Kar a Ménesi úti campus kertjében található kopjafánál tartotta megemlékezését, amelyen részt vettek a kar oktatói, hallgatói és dolgozói. Dr. Kisteleki Károly, a kar oktatója valamint Berber Petra és Falaty Tamás hallgatók részleteket olvastak fel az eredeti haditörvényszéki tárgyalás jegyzőkönyvéből és kordokumentumokból. Az ünnepséget koszorúzás zárta. 

A Rendészettudományi Kar Hallgatói Tagozatának teljes személyi állománya az október 6-ai tagozat sorakozón egyperces vigyázzállással adózott az elesettek, kivégzettek emléke előtt. Kallós András alezredes, a Hallgatói Tagozat parancsnoka megemlékezett a tábornokok mellett a szabadságharcban hősi halált halt tisztekről, altisztekről, honvédekről, népfelkelőkről és a kisdobosokról,gyerekkatonákról is, majd Jacsó László hallgató fogalmazta meg gondolatait. 


Együtt sportolt az Egyetem

  • sportnap
  • dsc 2355
  • dsc 2099
  • dsc 1671
  • dsc 1714
  • dsc 1887
  • dsc 2095
  • sportnap2
  • dsc 2499
  • dsc 2713
  • dsc 2798
  • dsc 3113
  • dsc 3170
  • dsc 3156
 • Előző
 • Következő

Sportversenyek, bemutatók, ügyességi feladatok, lecsófőzés és ökörsütés, sok-sok látványos és vidám pillanat. Egy nap, amikor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói, vezetői, oktatói és dolgozói együtt sportoltak és ünnepeltek. Első egyetemi sportnapját tartotta október elsején az NKE az ORFK Vágóhíd utcai kiképző központjában.

Egy sportos egyetem első sportnapjához egy sportos államtitkár dukál. Simicskó István sportért és ifjúságért felelős államtitkár 8 éves kora óta rendszeresen sportol: korábban kosarazott, karatézott, a mai napig kungfuzik. Így nem csoda, hogy szívügyének tekinti a tömegsport fejlesztését. „Azt szeretnénk, hogy sportoló nemzetté váljon a magyar. Az élsportban már nagyhatalomnak számítunk, de a tömegsportban van még mit fejlődnünk. Szeretnénk elérni, hogy minden magyar fiatal rendszeresen mozogjon.” Az államtitkár szerint ehhez a kormánynak a feltételeket kell biztosítania, ezért folyamatosan épülnek uszodák, sportpályák, kézilabdacsarnokok és egyéb sportlétesítmények. Simicskó István szerint az egyetemeken is kiemelt feladat a sport, hiszen „nemcsak okosnak, hanem egészségesnek is kell lennie egy hallgatónak ahhoz, hogy eredményesen végezze tanulmányait és sokra vigye az életben.”

Nyilván jól tudja ezt Patyi András, az NKE rektora is, aki sok társadalmi feladata mellett rendszeresen focizik egykori kollegákkal, barátokkal. Az intézmény első embere több mint 1200 mozgásra vágyó érdeklődőt köszönthetett a rendezvényen. „A mai nap a mozgásé, a barátkozásé, azoké az élményeké, amelyeket ma a sportolás mellett a hagyományok őrzése és a kulináris élvezetek jelentenek.”  Utóbbiból is jutott bőven, hiszen amíg a sportpályákon folytak a küzdelmek és több százan tették próbára képességeiket az ügyességi feladatokban, készült az ökörsült és elkezdődött a lecsófőző verseny is.

Az egész napos rendezvényen olyan különleges sportágak is bemutatkoztak, mint az aikido, a jujitsu, vagy a cross training, de táncbemutatókat is láthattak az érdeklődők. Emellett az NKE Szent György SE jóvoltából nagyon látványos tonfa- és intézkedéstaktikai bemutatót élvezhetett a közönség, akik közül a nap folyamán egyre többen próbálták ki az úgynevezett adrenalin állomások erőt és ügyességet igénylő feladatait: volt itt rekeszépítés, TRX, kötélhúzás és ízvadászat is.  A legügyesebbeknek  – ahogy a sportversenyek legjobbjainak is  – meglett a jutalmuk: például fitness belépővel, hátizsákkal vagy akár kerékpárral térhettek haza. Egy olyan rendezvényről, ahol mindenki győztesnek érezhette magát, hiszen ezen a napon tényleg együtt sportolt az egyetem.

Az első egyetemi sportnap sikere sokak érdeme, de a szervezésben és lebonyolításban Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes és Freyer Tamás egyetemi sportkoordinátor kiemelt szerepet játszott.

A rendezvényről videó összeállítás készül, amelyet hamarosan honlapunkon is megtekinthetnek. 

A sportnap versenyeinek eredménye itt olvasható.
Cimkék: október, sportnap, 2014

Mission completed: rektori delegáció Kínában

  • Mission completed: magas szintű fogadtatásban részesült a rektori delegáció Kínában

Magas szintű fogadtatásban részesült a több megállapodást is aláíró rektori delegáció Kínában. Közszolgálati képzésről és kutatásról szóló együttműködési nyilatkozatot írtak alá kínai partnerintézményekkel.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori delegációja a hallgatói, tisztviselői és a tiszti kar képzésében és a közszolgálati tudományos kutatásokban folytatandó magyar-kínai együttműködésekről tárgyalt többek közt a Kínai Népi Rendőrségi Egyetem, a Kínai Kormányzati Akadémia és a Kínai Nemzetvédelmi Egyetem rektoraival Pekingben.  A Nemzetvédelmi Egyetemen katonai tiszteletadással fogadták a rektort és delegációját.

Az NKE-t a Patyi András rektor vezette delegációban Kis Norbert rektor-helyettes, Horváth József főtitkár és P. Szabó Sándor, a Kínai Közigazgatás -, Gazdaság – és Társadalomkutató Központ igazgatója képviselte. Az NKE rektora és rektor-helyettese a Kínai Kormányzati Akadémia vezetői továbbképzésének és a Pekingben rendezett Nemzetközi Rendészeti Fórum programjaként előadásokat tartottak a magyar közigazgatás és közszolgálat megújításáról, amelyet értő és komoly érdeklődés fogadott.

A tárgyalások eredményeként olyan közös képzési és kutatási programok indulnak, amelyek keretében lehetőség nyílik a magyar és a kínai hallgatók, oktatók, tisztviselők és tisztek tanulmányútjaira. A kutatási együttműködések keretében a stratégiai és közpolitikai folyamatokkal kapcsolatos tapasztalatcserét, valamint közös kutatásokat szolgáló programok és együttműködések indulnak el. Az NKE rektora együttműködési megállapodást írt alá Kína kiemelt felsőoktatási intézményével, a Minzu Egyetemmel, tovább az együttműködést előkészítő tárgyalásokat folytatott a (kínai felsőoktatási rangsorban kiemelkedő helyet elfoglaló) sanghai-i East-China University of Political Science and Law vezetőségével.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Pekingben a Kormány „keleti nyitás” politikájának részeként a kormányzati akadémiák közötti hosszú távú stratégiai együttműködésekről állapodott meg, amelyek a két ország közszolgálata és közszolgálati képzései közötti bizalom építését és a kölcsönös megértést mozdítják elő, közös kutatásokat alapozhatnak meg, növelhetik a hallgatói, oktatói és továbbképzési mobilitást a két ország között.   Cimkék: október, 2013

Sikerrel zárult a KOVÁSZ-projekt

  • KOVÁSZ projektzáró rendezvény
  • KOVÁSZ projektzáró rendezvény
  • KOVÁSZ projektzáró rendezvény
 • Előző
 • Következő

A még 2011-ben útjára indított Kockázatok és Válaszok a Tehetséggondozásban elnevezésű projekt végére került pont a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) október 24-én, csütörtökön. A záró rendezvényen összegezték az elmúlt két évben elért eredményeket.

A röviden csak KOVÁSZ-ként emlegetett projekt közel ötszáz oktatót, kutatót, valamint több mint négyszáz hallgatót foglalkoztatott. Az egyik cél a doktori képzések színvonalának emelése volt. A projekt keretében az egyetem a szakkollégiumi munkát is fejleszthette. A közel 65 millió forintos támogatás kiterjedt a hallgatók tudományos diákköri konferenciákon való részvételének finanszírozására is. A célok között szerepelt a szakkollégiumi tevékenységek fejlesztése, valamint természetesen a tehetséggondozás is.

A záró rendezvényen értékelő beszámolót tartott többek között prof. dr. Padányi József mérnök dandártábornok, az NKE stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettese, valamint prof. dr. Csikány Tamás, a projekt szakmai vezetője. Őt a különböző kiemelt kutatási területekért felelős vezetők követték. Az eredményekből kiderült, hogy a KOVÁSZ-projekt igencsak sikeresnek bizonyult: számos ösztöndíjat adtak át, szakmai versenyeket szerveztek, tanulmányutakat finanszíroztak, de még a régészeti kutatási eszközrendszert is fejlesztették.

Fotó: Dévényi Veronika


Intézetvezetőnk az új ombudsmanhelyettes

  • Szalayné Sándor Erzsébetet

Megválasztotta Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébetet a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettesnek az Országgyűlés hétfőn. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetének vezetőjét, a Pécsi Tudományegyetem volt dékánját Székely László, az alapvető jogok biztosa jelölte a tisztségre.

Az emberi jogi bizottság túlnyomó többsége támogatta a jelöltet, akinek megválasztásához a parlament kétharmados többségének támogatása volt szükséges: a hétfői titkos szavazáson 268 képviselő igennel, hatan nemmel szavaztak. Székely László a javaslattétel előtt kikérte az országos nemzetiségi önkormányzatok véleményét is, amelyek egyhangúlag támogatták a jelöltet. Hétfői parlamenti meghallgatásán a szakember folyamatos kommunikációt ígért a nemzetiségi szervezetekkel.

Forrás: MTI

Cimkék: október, 2013

Fegyverek, hajdúk és a "csatakígyó"

  • Bethlen Gábor hajdúi fotókiállítás
  • Bethlen Gábor hajdúi fotókiállítás
  • Bethlen Gábor hajdúi fotókiállítás
  • Bethlen Gábor hajdúi fotókiállítás
  • Bethlen Gábor hajdúi fotókiállítás
 • Előző
 • Következő

A Bethlen Gábor Hagyományőrségről nyílt kiállítás október 10-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti kampuszán, a díszterem előterében. A tárlaton a hagyományőrzőkről készült fotók és XVII. századi fegyverek láthatók. A kiállításon olyan művészi fotók jelennek meg, melyeken magyar és európai csatatereken felvett jelenetek szerepelnek - derült ki Magyar István alezredes, a Hagyományőrség alelnöke, hajdúkapitány szavaiból. Az érdeklődők a többi között a Gyulai Végvári Napokon rögzített képek segítségével idézhetik fel, hogyan festett egy csata a XVII. században. Az alezredes elmondta, a hagyományőrzők tervei között szerepel, hogy egy egész csatát újrajátszanak Zrínyi-Újvárnál. Az egyesület csatajelenetek rekonstruálása céljából több európai országban megfordult a hagyományőrzők eddigi pályafutása alatt.

A kiállításon megtekinthető, vagy akár meg is fogható az úgynevezett "csatakígyó" is, melyet Bethlen Gábor korában használtak az ellenség sorainak megbontására. A kiállítás apropóját az adja, hogy Bethlen Gábort idén 400 éve választották Erdély fejedelmévé - mondta a megnyitón Prof. Dr. Padányi József mérnök dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettese. Aki az egyetem elődintézményeit ismeri, annak nem újdonság, hogy a hagyományok ápolása és az új nemzedékek nevelése, oktatása egységet alkot az itt folyó munkában - tette hozzá a dandártábornok. Hangsúlyozta, minden az egyetemmel kapcsolatba hozható hivatásrend komoly múltra tekinthet vissza, ezért az intézmény a múlt értékeit őrző filozófiája nem csupán a honvédtisztek nevelésében érvényesül.

Fontos szem előtt tartani, hogy a felsőoktatási intézményekben az oktatás mellett nevelés is zajlik - mondta a megnyitón Dr. Padányi József. Bethlen Gábor, Erdély aranykorának egyik kovácsa volt - tekintett vissza a fejedelem pályafutására Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, az egyetemen működő Hadtudományi Doktori Iskola és a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtörténeti Tanszékének vezetője. Bethlen Gábor kiválóan rendbe hozta Erdély gazdasági ügyeit, úgyszólván merkantilista gazdaságpolitikát folytatott - hangzott el. A megszerzett jövedelmeket a fejedelem jó részt a hadseregre fordította. Bár fiatal korában inkább katonának képezték, mint tudós embernek, felnőtt korában mégis megtanult latinul, képes volt felismerni, hogy a művelődés fontos a fejedelemség számára. Úgy tartotta, kiművelt emberfők kellenek mindenféle emberi tevékenységhez, így a katonáskodáshoz is - idézte fel Bethlen Gábor hitvallását az ezredes. Az 1580 és 1629 között élt Bethlen Gábor méltó ellenfele volt a kor nagy hadvezéreinek, mindent kihozott azokból a hadászati lehetőségekből, melyek a XVII. század első felében Erdélyben rendelkezésre álltak - értékelt Dr. Csikány Tamás.

A kiállítás november 10-ig látható.

Fotó: Vulevity Zsuzsanna