Szűkítés


Kiválasztott Címke

nemzetközi

Minden Címke 535


Jelenleg 10 bejegyzés található nemzetközi cimkével

Új nemzetközi rektorhelyettes az NKE-n

  • dsc8080 2

November elsejétől Dr. habil Nyikos Györgyi, az Államtudományi és Közigazgatási Kar intézetvezetője tölti be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megbízott nemzetközi rektorhelyettesi pozícióját.

Az NKE-n az intézmény megalakulásától kezdve egyetemi docensként dolgozó oktató jogi és közgazdasági, valamint EU szakjogászi diplomával, jogi szakvizsgával, PhD-val és habilitációval is rendelkezik. Oktatói munkája mellett több mint húsz éve dolgozik a közigazgatásban a helyi szinttől, a központi kormányzaton át az uniós intézményrendszerig bezárólag különböző pozíciókban. Jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik, a magyar EU elnökségi feladatok ellátásában való közreműködés mellett mintegy 4 évig kohéziós szakdiplomataként Brüsszelben is dolgozott.

Több mint 17 éve végez oktatói munkát a felsőoktatásban és a továbbképzésben, az NKE mellett olyan intézményekben is, mint az ELTE Jogi Továbbképző, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Szakterületéhez az EU ismereteken túl a közpénzek felhasználásához kapcsolódó (költségvetés, államháztartás, kohéziós politika közbeszerzés, versenyjog, illetve projektmenedzsment és finanszírozás) témák tartoznak.

Szakmai programjában úgy fogalmazott, hogy „nemzetközi szakmai és tudományos együttműködés kialakítására, illetve erősítésére van szükség az egyetem oktatási és kutatási portfóliójába tartozó területeken mind nemzetközi, mind a külföldi oktatási és tudományos szervezetekkel és műhelyekkel”. Az új nemzetközi rektorhelyettes szerint nagyon fontos a nemzetközi kutatási pályázatokban való részvétel is, ezért még hatékonyabban kell keresni a közös kutatás-fejlesztési lehetőségeket külföldi felsőoktatási intézményekkel, szervezetekkel és gazdasági szereplőkkel.

Nyikos Györgyi honlapunknak nyilatkozva elmondta, hogy nagy megtiszteltetésnek tartja a nemzetközi rektorhelyettesi munkára szóló felkérést és bízik benne, hogy tudása és szakmai tapasztalata hasznosításával hatékonyan tudja majd segíteni az NKE-t feladatainak ellátásában és céljainak elérésében.

Megosztás a Facebook-on


Measuring Governance konferencia az NKE-n

  • fokep
  • dsc4194 2
  • dsc4210 2
  • dsc4215 2
  • dsc4225 2
  • dsc4240 2
  • dsc4247 2
  • dsc4268 2
  • dsc4301 2
  • dsc4318 2
  • dsc4321 2
 • Előző
 • Következő
Az Államkutatási és Fejlesztési Intézet idén 2017. május 3-án kiemelt nemzetközi partnerség-építő konferenciát szervezett „Measuring Governance: Theory and Practice” címmel. Az esemény célja az NKE nemzetközi intézményi kapcsolataiban a tudományos diskurzus és a kutatási együttműködés aktivizálása, illetve a Jó Állam kutatások eredményeinek prezentálása céljából nemzetközi megjelenési lehetőség biztosítása. 
 
A konferenciát Dr. Nagy Judit nemzetközi rektorhelyettes nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy az egyetem elkötelezett támogatója a fejlődésnek, amihez elengedhetetlen a részvétel a Jó Állammal kapcsolatos kutatásokban. Fontos, hogy az országok képviselői meg tudják vitatni a különféle nézőpontokat, tapasztalatokat, illetve jó gyakorlatokat cserélni egymással a témában. 
 
A délelőtti szekció első felében Lonti Zsuzsanna, az Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Költségvetési és Közkiadási Részlegének statisztika és mutatók egységének vezetője vitaindító előadásával indult „Measuring Governance in OECD” címmel. Az OECD által készített, 2017 júliusában megjelenő riport címe „Objectives of Government at a Glance”, mely az OECD tagok és partner országaik kormányának működéséről szóló adatokat dolgozza fel. Hogy miért fontos ez a kötet? Mert sokat lehet tanulni egymás jó gyakorlataiból, tapasztalatokat és ötleteket meríteni. Az OECD a kutatásai során a kormányok folyamataira koncentrált, mert ez a kormány „fekete doboza”, ebben áll a lényeg. A szervezet munkája során a részletekre és a hatékony cselekvőképességre koncentrál, és a saját eszközeit használja a kutatásokhoz. A tanulmány először 2009-ben jelent meg, azóta sok változáson esett át. A mostani, ötödik kiadásban fontos szerepet kap az államháztartás, a nyitott kormány témaköre, a közfoglalkoztatás és a közszféra innovációja. Lonti Zsuzsanna ezen a fórumon beszélt először közönségnek erről a kutatásról.
 
Vladimir Tokarev, a Russian PresidentialAcademy of National Economy and Public Administration (RANEPA Egyetem) professzora  „The system for efficiency evaluation of managing the socio-economic development of the region by the executive authorities of Saint-Petersburg” címmel tartott előadást kutatásáról, amelyet két kollégájával készített. A kutatás a szentpétervári végrehajtó szervek működését vizsgálta komoly képletek segítségével. A tanulmány legfőbb eredményei közé tartozik az, hogy a szentpétervári szervek a második helyen állnak az országos hatékonysági skálán, és hogy az orosz lakosság egy egy-ötös skálán 4.19 pontra értékeli Vladimir Putin elnökségét. Az orosz kormány szerintük jelenleg 79%-ban hatékonyan végzi a munkáját. 
 
A délelőtti szekció Sir John Elvidge, a skót parlament volt titkára, Dr. Alexander Prosser, a Bécsi University of Economics and Business, és Dr. Csath Magdolna közgazdász, az NKE kutató professzorának előadásaival folytatódott. A délutáni program két szekcióban, többek közt a fenntarthatóság, a gazdasági versenyképesség, a kormányzati szerepvállalás és a hatékony közigazgatás témáival folytatódott. 
 
 
Szöveg: Szigeti Julianna
Fotó: Szilágyi Dénes
 
A konferencia alapját képező két angol nyelvű kiadvány elérhető az alábbi linkeken:
 
Good State and Governance Report 2016:

Measurability of Good State II:
Megosztás a Facebook-on


NKE: új nemzetközi rektorhelyettes

  • dsc7490 2

Dr. Nagy Judit egyetemi docens, rendőr ezredes láthatja el április 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi rektorhelyettesi feladatait. A négy évre szóló kinevezést Prof. Dr. Patyi András rektor adta át az NKE egyetem napi ünnepségén.

Az NKE-n az intézmény alapítása óta Prof. Dr. Kis Norbert töltötte be a továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettesi pozíciót, amely március 31-ével megszűnt. A közigazgatási továbbképzések, szakirányú képzések és előmeneteli vizsgák rendszere az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK) részeként működik tovább, amelynek április 1-jétől Kis Norbert a dékánja. A nemzetközi ügyeket egyetemi vezetői szinten pedig Nagy Judit viszi tovább rektorhelyettesként.

Nagy Judit az NKE létrehozása óta az intézmény oktatója. 2012. október elsejétől egyetemi docens, majd 2013 júliusától mintegy három éven át, először megbízott, majd kinevezett tanszékvezetője a Rendészettudományi Karon (RTK) működő közigazgatási büntetőjogi tanszéknek, tavaly augusztus óta pedig a rendészeti jogi és igazgatási tanszék megbízott vezetője. Közben az RTK tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként is dolgozott egészen a nemzetközi rektorhelyettesi kinevezéséig. Olyan tantárgyak oktatásában vett részt, mint például a nemzetközi és európai közjog, a rendészeti szervek nemzetközi együttműködése vagy a szabálysértési jog. Nagy Judit jogi diplomáját 2002-ben vehette kézhez a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Doktori Iskoláját elvégezve szerzett tudományos fokozatot 2011 júliusában. Pályafutása alatt számos hazai és nemzetközi tudományos projektben vett részt. Kutatási területe az európai büntetőjog, valamint a nemzetközi rendőrségi és igazságügyi együttműködés. Nagy Judit a Rendészettudományi Doktori Iskola oktatója.


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


A lengyel KSAP delegációjának látogatása az NKE-n

  • fokep
  • dsc3697 2
 • Előző
 • Következő

A lengyel közszolgálati képzés egyik jeles intézménye, a Lech Kaczynski National School of Public Administration (KSAP) látogatott az NKE-re március elején Dr. Sylwia Ojdyma igazgatóhelyettes vezetésével. A delegációt Prof. Dr. Patyi András rektor fogadta. 

Az 1991-ben létrehozott intézmény feladata olyan köztisztviselők képzése és felkészítése, akik szakértelemmel, politikailag semleges, kompetens, hatékony és kiszámítható módon látják el a rájuk bízott feladatokat. Továbbá célja még olyan közigazgatási szakemberek képzése, akik felelősséggel intézik az ország ügyeit, érzékenyen reagálnak a polgárokat foglalkoztató ügyekre, szakmailag felkészültek és nemzetközi környezetben is tudnak dolgozni. Az intézmény végzett hallgatói automatikusan köztisztviselővé válnak, nem szükséges számukra a szokásos közszolgálati vizsgák letétele.

A delegáció tagjai azzal a céllal érkeztek az NKE-re, hogy megismerkedjenek azokkal a tapasztalatokkal, amelyek az NKE létrehozását indokolták, de a létrehozás óta eltelt időszak eredményeit is érdeklődéssel hallgatták. A magyar delegáció Prof. Dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes vezetésével tájékoztatást adott az egyetemről, majd a vendégek is bemutatták az intézményüket. A megbeszélések során kirajzolódtak a magyar és lengyel továbbképzési modell, valamint – ebből fakadóan – az NKE és a KSAP különbözőségei. A lengyel közszolgálat decentralizált jellege miatt (a közigazgatási intézmények önálló költségvetéssel, saját hatáskörükben döntenek a köztisztviselők továbbképzéséről), a KSAP a piaci szereplőkkel versenyezve kínál közszolgálati továbbképzéseket. Ez egyben azt is jelenti, hogy a lengyel intézmény felépítésében, kapacitásában és volumenében nem követi az NKE közszolgálatban betöltött szerepét.

Az NKE karok képviselőivel folytatott beszélgetés során a delegáció tagjai megismerhették a karokon folyó képzéseket, a tudományos tevékenységet és a legújabb eredményeket. A lengyel fél élénken érdeklődött a közös modulokról, a közös közszolgálati gyakorlatról. Arra is kíváncsiak voltak, hogyan élték meg a korábbi független intézmények, hogy immár egy nagyobb intézmény karaivá váltak.

Az egynapos találkozó végén a felek megállapították, hogy számos lehetőség van a két intézmény közötti együttműködésre. Prof. Dr. Kis Norbert rektorhelyettes javaslatot tett egy magyar-lengyel workshop megtartására közszolgálati etika vagy kiberbiztonsági témakörben. Az NKE Leadership Development Program keretében várják a lengyel kollégákat is. Az NKE a közép- és kelet-európai közszolgálati összehasonlító kutatásokról kíván egy könyvet kiadni, melynek szerkesztő bizottságába egy lengyel kollégát is meg kíván hívni. Felmerült továbbá egy közös MPA program indítása is. A lengyel fél örömmel fogadta a javaslatokat és jó lehetőséget lát arra, hogy ezek megvalósítása a közeljövőben elkezdődjön.


Szöveg: Veres Erzsébet

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlaton az NKE hallgatói

  • mg 2122
  • mg 2037
  • mg 2144
  • mg 2146
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet három hallgatója is részt vesz–a HUSZÁR közepes kategóriájú városi kutató-mentő csapat tagjaként- az Észtországban, a napokban rendezett EU-MODEX nemzetközi gyakorlaton.

Az észtországi gyakorlat egy földrengés sújtotta országot modellez, ahol a szökőár következtében súlyos károk keletkeztek az infrastruktúrában. A nemzeti erők saját maguk nem képesek megbirkózni az eseményekkel, ezért nemzetközi segítséget kérnek. Erre válaszul küldte hazánk a HUSZÁR közepes kategóriájú csapatot, amelynek tagjai között az NKE három hallgatója is helyet kapott. Molnár Ferenc c. tű tzls, Lóczy Bertalan és Varga Mihály Sebestyén hallgatók megérkezésük után a mentési műveletek koordinációjába kapcsolódtak be. Ennek részeként támogatják a vezetési törzs munkáját és tolmácsolási feladatokat is kapnak.

Az önkéntes mentőszervezet az ENSZ Nemzetközi Kutatás és Mentési Tanácsadó Csoport irányelveinek és módszertanának megfelelően képes keresőkutyákkal, műszaki kereső berendezésekkel történő kutatásra, mentésre, vasbeton és acélszerkezetek bontására, kötelekkel végzett speciális műveletekre, valamint veszélyes anyagok kimutatására és elkülönítésére. A HUSZÁR kutató-mentő csapat a gyakorlaton önállóan, valamint az észt, cseh, osztrák és svéd egységekkel együttműködésben is tevékenykedik. Az egymásra épült mentési munkálatok folyamatos koordináció mellett, hat területen történnek. A magyar kontingenst a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese vezeti.

Fotó: Jóri András - BM OKF

Megosztás a Facebook-on


Megérkeztek nemzetközi hallgatóink

  • fokep
  • dsc7547 2
  • dsc7566 2
  • dsc7572 2
  • dsc7578 2
  • dsc7582 2
  • dsc7592 2
  • dsc7611 2
  • dsc7619 2
  • dsc7633 2
  • dsc7638 2
  • dsc7657 2
  • dsc7670 2
  • dsc7717 2
  • dsc7734 2
  • dsc7798 2
  • dsc7819 2
  • dsc7827 2
  • dsc7831 2
  • dsc7857 2
  • dsc7880 2
  • dsc7918 2
  • dsc7922 2
  • dsc7930 2
  • dsc7955 2
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendkívüli népszerűségre tett szert nemzetközi szinten is: az idei tanév első félévében összesen 76 új hallgató kezdi meg tanulmányait különböző programok keretében.

A nemzetközi hallgatók számára hagyományszerűen megrendezésre került a „Welcome Day” elnevezésű nemzetközi tanévnyitó ceremónia, amely idén szeptember 15-én zajlott a Ludovika dísztermében. Prof. Dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes köszöntötte elsőként a vendégeket, amelyet a karok dékáni, illetve dékánhelyettesi szintű üdvözlései követtek.

Az egyetem hazai elismertségét tovább fokozza az intézmény iránti folyamatosan növekvő nemzetközi érdeklődés. Miközben továbbra is az Erasmus+ programmal érkeznek a legtöbben, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal és önköltséges formában is évről évre egyre nagyobb számú hallgató kezdi meg mester- és doktori szintű tanulmányait az NKE-n.

A jelenlegi félévben 52 cserehallgató érkezett Európából az Erasmus+ program keretein belül, ebben a kategóriában továbbra is Törökország a fő küldő ország, idén azonban Németország és Franciaország került a második helyre. Európán kívüli államokból 24 fő érkezett, számos afrikai és ázsiai kultúrát képviselve. Érkeztek hallgatók többek között Egyiptomból, Etiópiából, Ghánából, Kazahsztánból, Mongóliából, Indiából, Kínából és Oroszországból.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem országos szinten is kiváló eredményeket ért el az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási pályázatokon, vagyis az elsők közt szerepel az Európán kívüli mobilitásra megítélt intézményi támogatások alapján. Ennek köszönhetően, illetve az állami Stipendium Hungaricum ösztöndíj eredményeként az egyetem hallgatói állományának egyre nagyobb részét képezik a külföldi hallgatók, illetve egyre szélesedik a küldő országok köre, valamint növekszik az Európán kívülről érkező hallgatók aránya is. Az egyetem nemzetköziesítési törekvéseinek szerves részét képezi, hogy ezek a hallgatók az Egyetem életének aktív tagjaivá váljanak, így mind a központi és kari szervezeti egységek, mind a különböző hallgatói szervezetek arra törekednek, hogy gyorsabb és hatékonyabb legyen az integrációs folyamat, illetve, hogy bővüljön az elérhető szolgáltatások köre.

Szöveg: Hervai Laura

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Új vendégprofesszor az NKE-n

  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
 • Előző
 • Következő

Miután a héten együttműködési megállapodást írt alá Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, és Dr. Matthew D. Shank, a Marymount University elnök-rektora, az egyetem vendégprofesszori címet adományozott a virginiai egyetem vezetőjének. A cím birtokosa olyan külföldi egyetemi oktató lehet, aki akadémiai munkássággal kiemelkedő eredményeket ért el és elkötelezett az Egyetemünkkel való személyes együttműködés iránt. Az adományozási ceremóniára az NKE szenátus március 9-i ülésén került sor.

Dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes köszöntőjében úgy fogalmazott, a kitüntetés tükrözi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem azon törekvését, hogy létrehozza az „Együttműködés egyetemét”. Az NKE stratégiai partnerkapcsolatokat épít ki a világ legkiválóbb egyetemeivel, nemcsak az érintett oktatási intézmények fejlesztése céljából, de a közjó előremozdítása és a közszolgálat fejlesztése is közös kiemelt prioritás.

A Marymount Universityvel kötött megállapodás révén meginduló közös munka a tervek szerint főleg a kriminalisztika és a kiberbiztonság szakterületén hoz majd újdonságokat. Shank professzor munkássága igen tanulságos mindenki számára, aki közmenedzsmenttel foglalkozik – mondta Kis Norbert, majd hozzátette, Matthew D. Shank stratégiai tervezéssel, pszichológiával és marketing kommunikációval kapcsolatos szakmai tapasztalatai jól kiegészítik egyetemünk államtudományi és közigazgatás-tudományi fejlesztési törekvéseit.

A cím adományozásával ugyanakkor az NKE szándéka kettős: kifejezni a megbecsülést és előbbre lépni a nemzetköziesítés terén. Patyi András a kinevezés átadásakor hozzátette: az egyetem bízik abban, hogy Shank professzor közreműködésével tovább fejlődik majd a hazai közszolgálati képzés.

Matthew D. Shank az oklevél kézhezvételét követően megköszönte a kitüntetést, majd rövid ismertetőt tartott a Marymount Universityről, valamint az Amerikai Egyesült Államok felsőoktatási rendszerét érintő menedzsment-jellegű problémákról és kihívásokról.Szöveg: Tózsa Réka
Képek: Szilágyi Dénes

 

Megosztás a Facebook-on


Amerikai egyetemmel kötött megállapodást az NKE

  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel 2
 • Előző
 • Következő

Az egyesült államokbeli Marymount University-vel kötött öt évre szóló együttműködési megállapodást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A kontraktus hétfői aláírásán az immáron partnerként működő intézmények vezetői mellett részt vett Pintér Sándor belügyminiszter, Colleen Bell amerikai és Szemerkényi Réka magyar nagykövet asszony is.


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében is szerepel az a középtávú cél, hogy az NKE Európa és a világ vezető egyetemeivel szövetségben aktív részese legyen a nemzetközi felsőoktatási és tudományos kapcsolatoknak.  Az NKE már számos határon túli magyar és külföldi egyetemmel van szoros együttműködésben, de a transzatlanti kapcsolatok építésének újabb jelentős állomása a Marymount University-vel kötött megállapodás. Ezt hangsúlyozta a megállapodás aláírásakor Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint a magyar intézmény számára ez egy jó lehetőség arra, hogy az oktatók, hallgatók bepillantást nyerjenek az USA felsőoktatási-tudományos világába. „Két sajátos intézmény együttműködése ez, két sajátos tudományterületen” - hangsúlyozta Patyi András. Az együttműködés elsősorban a kriminalisztika és bűnügyi nyomozás, valamint a kibervédelem területére tejed ki, az azokban használt legmodernebb lehetőségekkel ismerkedhetnek meg a partnerek. Mindez segítséget nyújt ahhoz, hogy nemzetközi szempontból is versenyképes, kompatibilis, naprakész tudást és jó gyakorlatokat tudjon beilleszteni képzési programjaiba az NKE.

Patyi András kihangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nemcsak gazdasági, politikai és katonai világhatalom, hanem egy felsőoktatási tudományos világközpont is. A rektor rendkívüli megtiszteltetésnek nevezte, hogy az NKE és a Marymount Egyetem közötti együttműködés hivatalos elindítása ilyen kiemelt állami figyelemben részesül. Megjegyezte: ez is kötelez bennünket arra, hogy ez a megállapodás valódi eredményeket és valódi hasznot hozzon mindkét ország számára.  „Reményeim szerint az magyar-amerikai kapcsolatokban is nagy értéket fog képviselni a két egyetem együttműködése” - véli Matthew D. Shank.  A Marymount University elnöke hangsúlyozta, hogy az FBI-al, a CIA-vel és az NCIS-el való szoros szakmai kapcsolatuk eredményeit jól tudják majd hasznosítani az NKE oktatói és hallgatói is.

„Jobb szervezettség és magasabb tudásszint kell ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk harcolni a bűnözés ellen”- ezt már Pintér Sándor mondta. A magyar belügyminiszter emlékeztetett, hogy korábban is születtek fontos megállapodások a bűnüldözés elméleti hátterének alaposabb megismerésére. Ez a szándék vezetett az osztrákokkal közösen egy közép-európai rendőr-akadémia, az amerikaiakkal együttműködésben pedig a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) létrehozásához. Emellett sikerült elérni, hogy az Európai Rendőr Akadémia (CEPOL) központja 2014 októberétől Budapesten legyen. Pintér Sándor kitért arra is, hogy 2001-ben Budapesten született meg az a nyilatkozat, amely a cyber bűnüldözés ellen szól, és amelynek ma már 42 ország a résztvevője. A belügyminiszter szerint a két egyetem között megkötött együttműködés újabb tudást, újabb lehetőségeket jelent a bűnözés elleni harcban, ami nagyobb biztonságot adhat Magyarországnak, de az USA-nak is.

Mindkét országban nagy hangsúlyt kap az oktatásban a közszolgálatra való felkészülés, ezért nagy lehetőségeket lát az egyetemi együttműködésben Colleen Bell is. Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete mind a kriminalisztika, mind pedig a kibervédelem területén hasznos partnerségre számít, ami a két ország kapcsolatrendszerét is tovább fejlesztheti. Kiemelte, hogy a kiberfenyegetés nagy kihívást jelent mindkét nemzet számára nemzetbiztonsági és gazdaságbiztonsági szempontból egyaránt.

„A most megkötött egyetemi megállapodás a két ország akadémiai kapcsolatait is erősíti, amivel csak nyerni tudnak az együttműködő felek”- mondta el köszöntőjében Szemerkényi Réka. A washingtoni magyar nagykövet szerint mindkét ország egyre inkább szembesül az új biztonságpolitikai kihívásokkal, amelyekre hatékony tudományos válaszokat adhat az egyetemi együttműködés. A nagykövet kiemelte, hogy a forenzikus (bűnügyi) tudományok területén elsősorban az USA, míg a kiberbiztonság esetében a magyar fél is jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, így kölcsönösen hasznos együttműködésre számít a partnerintézmények között.

A két egyetem vezetője által aláírt megállapodás keretében lehetőség nyílik az oktatók és kutatók mobilitására, közös kutatásokban és szakmai programokban való részvételre, elsősorban a kriminalisztika és a kibervédelem területén. A tudástranszfer a tisztviselők továbbképzési kurzusaiban is megvalósul, hozzájárulva a nemzetközi bűnüldözési gyakorlati együttműködés sikeréhez.

A Marymount University-t 1950-ben alapították, független katolikus intézményként. Számos alapképzést, mesterképzést, és doktori képzést kínál hallgatóinak. A mintegy 3600 hallgatóból álló egyetemi közösség nagyon sokszínű, hiszen mintegy 70 ország diákja tanul az intézményben.
Az egyetem azért is vonzó a fiatalok számára, mert a világ egyik legbefolyásosabb fővárosától, Washingtontól csupán néhány percre található.  A Marymount University-n a többi között egészségügyi és jogi képzésen is részt vehetnek a hallgatók. Az amerikai egyetem nagyon jó kapcsolatot ápol a washingtoni magyar közösséggel is.


Szöveg: Szöőr Ádám

Megosztás a Facebook-on


Koszovó rászolgált az Uniós tagságra

  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
 • Előző
 • Következő

Egy nagyon európai év van a hátunk mögött – fogalmazott az NKE Dísztermében Hashim Thaci, a Koszovói Köztársaság külügyminisztere. „Koszovó euro-atlanti törekvései” c. előadásában Thaci kiemelte, hogy az elmúlt esztendőben nem csak aláírták az Európai Unió stabilizációs és társulási egyezményét, hanem határ-megállapodást kötöttek Montenegróval, Macedóniával és Albániával is, Szerbiával pedig tovább folynak a tárgyalások. A tolerancián és együttműködésen alapuló diplomáciai párbeszéd azt mutatja, Koszovónak igenis az Unióban a helye – fogalmazott a miniszterelnök. „Azt szeretnénk, hogy az Unió úgy kezeljen minket, mint bármely más országot a régióban. Ennek érdekében kivárunk és hajlandók vagyunk a kompromisszumokra is.” Noha a felvételi folyamat hosszú, az ország már elindult a csatlakozás útján. Koszovó ugyanakkor partnerként tekint a NATO-ra is, tagja az ISIS ellen harcoló nemzetközi koalíciónak, és tevékenyen harcol a szélsőséges eszmék terjedésével, illetve a terrorizmussal szemben.

Az eseményen jelen lévő Schőberl Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet főigazgatója, Koszovó helyzetét elemezve kijelentette, hogy az integráció érzékeny téma még akkor is, ha Magyarország támogatja Koszovó EU-s törekvéseit. Úgy vélte, a sok megoldatlan ügy hátráltatja a balkán államait, s a téma sokkal összetettebb, mint első látásra tűnik.

Dr. Kis Norbert, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese a migrációs kérdés kapcsán hangsúlyozta Koszovó szerepét. Hashim Thaci elmondta, jóllehet országa korábban kiindulópontja volt az illegális migránsoknak, mára a politikai helyzet tisztázásával azon vannak, hogy a korábban elmenekülteket minél hamarabb visszaintegrálják a társadalomba. Ami az országon átfolyó illegális menekültáradatot illeti, Thaci úgy fogalmazott: résen kell lenni. Koszovó elhatárolódik a szélsőséges gondolatoktól, ezek aktív támogatása pedig akár 5-15 évig terjedő fogházbüntetéssel is sújtható a helyi törvények fényében.


Szöveg: Pétery Dorottya

Megosztás a Facebook-on


Magyar-kínai katonai felsőoktatási együttműködésről állapodtak meg Pekingben

  • d trb20151127001
  • d trb20151127002
  • d trb20151127003
  • d trb20151127004
  • d trb20151127005
  • d trb20151127006
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldöttsége hivatalos látogatást tett Kínában  a múlt héten. A prof. dr. Padányi József mk. dandártábornok, tudományos rektorhelyettes vezette delegáció látogatást tett a Kínai Néphadsereg Tudományos Akadémiáján, valamint a Stratégiai Kutatóközpontban Pekingben, továbbá a Nemzetközi Tanulmányok Kutatóintézetében, Sanghajban. A megbeszélések és előadások témái között a nemzetközi biztonság helyzete és Kína szerepe a nemzetközi biztonság megőrzésében, valamint a Magyarország előtt álló biztonsági kihívások és az arra adható válaszok szerepeltek. 

A látogatás záró mozzanata a Kínai Nemzetvédelmi Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti együttműködési megállapodás aláírása volt.  "Az oktatás és a kutatás területén új kapukat nyit a magyar-kínai katonai felsőoktatási együttműködésben ez a megállapodás - mondta Prof. Dr. Padányi József mérnök dandártábornok az MTI-nek. Az NKE tudományos rektorhelyettese hozzátette: a Nemzetvédelmi Egyetem rektorával, Csang Si-po vezérezredessel aláírt dokumentumban foglaltak jelentős, minőségi váltást fejeznek ki a két intézmény viszonyában; új lehetőségek nyílhatnak meg az egyetem oktatói, hallgatói és dolgozói számára, amelyek elmélyült tapasztalatcserékben ölthetnek formát.

A dandártábornok elmondta: arra számít, hogy hallgatókat küldenek majd egymás egyetemeire rövidebb vagy hosszabb időre, oktatókat delegálhatnak egymáshoz, találkozókat szervezhetnek bizonyos témák megvitatására, vagy mindkét fél részéről fontosnak ítélt közös kutatásokban vehetnek majd részt. Hozzátette: a kutatási projektek témái között szerepelhetnek például olyan "feszítő problémák" is, mint például a kibervédelem, vagy az éghajlatváltozásból adódó kihívások. "Mindkét fél kifejezte abbéli szándékát, eltökéltségét, hogy a következő években aprópénzre, konkrét programokra váltsa a most aláírt dokumentumban szereplő elvi lehetőségeket" - állapította meg Padányi József. Egyúttal úgy vélte, mivel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemcsak katonai, hanem például jogi, gazdasági és közigazgatási kérdésekkel, képzéssel is foglalkozik, a magyar-kínai intézményi kapcsolatot is egyfajta komplexitás fogja jellemezni.

"A kínai hadsereget és a katonai területeket érintő, most induló reform nagy valószínűséggel érinteni fogja az oktatási területeket is és ebben nekünk igen nagy tapasztalataink vannak, amiket meg tudunk osztani a partnereinkkel" - jegyezte meg Padányi József, utalva arra, hogy Magyarországon az e területet érintő felsőoktatási átalakítást már több lépcsőben véghezvitték.

A kínai hadsereg Nemzetvédelmi Egyeteme a kelet-ázsiai ország legmagasabb szintű katonai tanintézete, ahol a kínai katonai vezetés különböző szintjein szolgálók teljes körét képzik. Körülbelül 2500 hallgatója van, tanfolyami képzésein évente nagyjából 400 külföldi, köztük néhány magyar is megfordul.

A kínai egyetemmel kötött együttműködési megállapodás előkészítése 2013 őszén kezdődött, amikor Patyi András, az NKE rektora Pekingben járt. A mostani megbeszéléseken  egyetemünket prof. dr. Szenes Zoltán, prof. dr. Szendy István és P. Szabó Sándor képviselte. 


Szöveg: MTI

Megosztás a Facebook-on