Szűkítés


Kiválasztott Címke

kinevezés

Minden Címke 535


Jelenleg 6 bejegyzés található kinevezés cimkével

Ötéves fennállását ünnepelte az NKE

  • fokep
  • dsc7276 2
  • dsc7294 2
  • dsc7313 2
  • dsc7359 2
  • dsc7372 2
  • dsc7402 2
  • dsc7434 2 2
  • dsc7442 2
  • dsc7490 2
  • dsc7512 2
  • dsc7523 2
 • Előző
 • Következő

„Ludovikásnak lenni valaha komoly rangot jelentett Magyarországon: szaktudást, emberséget és hazafiasságot. Az akadémiára járók nemcsak egy iskola polgárai voltak, hanem különbek sokaknál” – mondta Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ötéves fennállásából szervezett ünnepségén. Reményét fejezte ki arra, hogy az NKE elmúlt öt éve azt a célt szolgálta, hogy méltó legyen a Ludovika Akadémia örökségére. A rendezvény alkalmával Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora rektorhelyettesi és dékáni kinevezéseket adott át, valamint felavatták gróf Buttler János szobrát a Ludovika aulájában.

Patyi András megnyitó beszédében tiszteletét fejezte ki minden parancsnok, közigazgatási vezető, a haza szolgálatáért tanuló hallgató, egyetemi oktató, kutató és dolgozó számára. „Engem 2011-ben az új egyetem élére választottak. Így már megélhettem, hogy látom a gyökeret eresztett facsemetét, melyen majd a munka gyümölcse beérik” – mondta az egyetem fejlődéséről Patyi András. Mint mondta, az elmúlt öt évben évtizedek hagyományai sűrűsödtek össze. A rektor kiemelte, hogy az egyetem már tovább jutott, mint a jogelőd intézmények intézményi integrációja és költségvetési egyesítése. „A hadtudomány, a rendészettudomány, a megújított közigazgatás-tudomány, valamint az államiság legmagasabb szintű, átfogó jellegű vizsgálatára hivatott modern államtudomány művelésével nem csak kutatói kedvtelésünkként hódolunk, hanem szolgálatot teljesítünk” – világított rá Patyi András, aki felhívta a figyelmet, hogy az NKE nem elvenni szeretne a tudományból, hanem ahogy jelenleg is közel 20 egyetemmel és 30 más állami szervvel együttműködik, szeretné a tudományos közösséget gyarapítani. Az NKE rektora szerint ehhez egy „értő, együttműködő, de kritikus” közösségre van szükség. Emellett Patyi András kijelentette, hogy mint minden tudásközpont, az NKE célja a kormányzás tudományos támogatása, továbbá az is, hogy részt vegyenek az államot érintő védelmi feladatok ellátásában.

Lázár János ismertette a kormányzati törekvéseket, amelynek a célja, hogy ismét méltó képzőhellyé tegyék a Ludovikát, hogy minőséget képviseljen a diplomaszerzés a nagy múltú és remélhetőleg még ígéretesebb jövőjű intézményben. „A köz szolgálatában álló szakemberek új nemzedékére van szükség az állam minden szintjén, így a hivatalokban, a vízügyi területen, a rendőrségnél, a honvédségnél és a határvédelemben is” - szögezte le a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kitért arra is, hogy a kormányzattal olyan Magyarországot szeretnének, ahol többé sem a párthűség, sem a hatalomvágy, sem a küldetéstudat nem lehet önmagában elég ahhoz, hogy valakiből vezető váljon. A pozícióhoz a szaktudást is meg fogják követelni - nyomatékosította, amelynek egyik lépcsőfoka a közszolgálati vezetők államtudományi képzése lesz. A miniszter kitért Magyarország versenyképességének javítására is, ahol szerinte elengedhetetlen a bürokrácia csökkentése, megjegyezve – „a kevesebb szabály és bürokrata nem hátrány, hanem előny.” Az államreformokkal kapcsolatban kiemelte, hogy kettős céllal rendelkezik: a „hardver” – mint az egyetemi épület rekonstrukciója - és a „szoftver” – mint az NKE képzési struktúrájának a frissítése - egyidejű megújításával akarják elérni.

Az ünnepségen sor került rektorhelyettesi és dékáni kinevezések átadására is. Az NKE Szenátusának véleményező döntése, valamint a Fenntartói Testület egyetértő határozata alapján nemzetközi rektorhelyettesnek nevezte ki Patyi András Dr. Nagy Judit egyetemi docens, rendőr ezredest. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar élére Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár került, aki átvette a dékáni láncot a rektortól. Víztudományi Kar dékánjának Dr. Bíró Tibor egyetemi docenst nevezte ki a rektor, aki a dékáni lánc mellett átvehette a VTK  kari címerét hordozó zászlót is.

Az ünnepség részeként Patyi András Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterrel a Ludovika aulájában avatta fel Gróf Buttler János szobrát, ezzel is tisztelegve a Ludovika Akadémia legnagyobb adományozója előtt. „Buttler János hatalmas vagyonából közel 126 ezer forintot adományozott az ügy érdekében” – ismertette Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok.  „Ez hatalmas pénz volt abban az időben, hiszen a névadó is 50 ezer forintot adományozott” – fejtette ki az intézmény tudományos rektorhelyettese, akinek a háttérkutatásaiból kiderült: 126 ezer forintból  közel háromezer jobbfajta puskát és több mint nyolcszáz lovat lehetett vásárolni akkoriban. „Óriási összeg tehát. Ez volt az a pont Buttler János életében, amikor megítélésem szerint beírta magát a történelembe és a Ludovika Akadémia történetébe” – fejezte ki tiszteletét Padányi József.

A témáról bővebben  az áprilisi Bonum Publicumban olvashatnak.


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Videó: Jakab Rudolf Richárd

Megosztás a Facebook-on


Újabb egyetemi tanárok az NKE-n

  • tanarok

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem három oktatóját is egyetemi tanárrá nevezte ki Áder János. Dr. Fantoly Zsanettet, Dr. Kóródi Gyulát és Dr. Horváth Attilát az emberi erőforrások minisztere javaslatára március 20. napjával nevezte ki egyetemi tanárrá a köztársasági elnök.

Fantoly Zsanett jelenleg a Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete büntetőeljárásjogi tanszékének vezetője. Korábban a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktatott és ügyvédként is dolgozott. Tudományos szakterülete a büntetőjog és a büntető eljárásjog, amelynek keretében részletesebben is foglakozik például a büntetőeljárás hatékonyságával, a jogi személy büntetőjogi felelősségével és a halálbüntetés kérdésével is.  Pályája során számos külföldi kutatóúton vett részt, például Hollandiában, az Egyesült Államokban és Portugáliában. Több szakmai szervezetnek a tagja.

Kóródi Gyula tűzoltó alezredes, üzemorvos, neurológus.  Az NKE Hadtudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola oktatója, a Katonai Műszaki Doktori Iskola témavezetője. A hadtudományok tudományágban szerzett doktori fokozatot 2005-ben, majd habilitált 2012-ben, már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójaként. Szűkebb kutatási területe a katasztrófa orvostan. Számos tudományos publikáció szerzője.

Horváth Attila az NKE Állam és Jogtörténeti Intézetnek vezetője, alkotmánybíró. Kutatási területei közé tartozik a többi között a magyar történeti alkotmány és a magyar magánjog története, vagy például az 1945 utáni alkotmány- és jogfejlődés. Számos tanulmányában foglalkozott az 1956-os forradalom jog- és alkotmánytörténeti aspektusaival, illetve a forradalmat követő megtorlásokkal. Tagja az 1956-os Emlékbizottság történész munkacsoportjának is. Eddigi munkáját már több rangos kitüntetés is fémjelzi, így például megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetését vagy a Széchenyi Társaság Széchenyi-díját is. Tagja több civil szervezetnek, így a többi között a Széchenyi Társaságnak, a Független Jogász Fórumnak vagy a Magyar Katolikus Jogászok Egyesülete elnökségének is. Tavaly év végén választotta meg az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjává. 

Megosztás a Facebook-on


Vezetői kinevezéseket adott át a rektor

  • fokep
  • dsc9271 2
  • dsc9278 2
  • dsc9283 2
  • dsc9290 2
 • Előző
 • Következő

A mai rektori tanácsülésen átvették megbízólevelüket Prof. Dr. Patyi András rektortól azok az egyetemi vezetők, akiknek idén járt le korábbi megbízásuk. Prof. Dr. Padányi József tudományos rektorhelyettes, Dr. habil Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes és Dr. Horváth József főtitkár újabb három évig láthatják el feladatukat az NKE vezetésében. Átvehette megbízólevelét Dr. Pohl Árpád ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar új dékánja is. 

Az NKE Szenátusa után az intézmény Fenntartói Testülete is támogatta az NKE magasabb vezetői pályázatait, így a rektori kinevezést követően, 2017. január elsejétől mindannyian három éven keresztül tölthetik be pozíciójukat.

Padányi József dandártábornok 2012-ben stratégiai és intézményfejlesztési rektor-helyettesként támogatta az NKE integrációját, majd 2015 januárjától tudományos rektorhelyettesként tevékenykedik. Korábban vezetőként dolgozott a jogelőd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, annak megbízott rektora is volt. Műszaki főtisztként aktív részese volt több missziónak is, így 1999-ben az SFOR műszaki főnökeként dolgozott Boszniában. 2007-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 2012-től egyetemi tanár. Tudományos szakterülete a hadtudomány, azon belül is a béketámogató műveletek. Jelenleg is elnöke az MTA hadtudományi bizottságénak. 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést.

Kovács Gábor rendőr dandártábornok 2012 februárja óta látja el az oktatási rektorhelyettesi feladatokat. Emellett jelenleg is vezetője a Rendészettudományi Kar vezetéselméleti tanszékének. Habilitációját 2008-ban szerezte a jogelőd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, egyik alapítója a Magyar Rendészettudományi Társaságnak, amelynek az elnökségében jelenleg is dolgozik. Jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik, a többi között Törökországban és Németországban is vett rész tanulmányutakon.

Horváth József már a Gazdálkodási Előkészítő Bizottság elnökeként vett részt az NKE létesítésében, majd az alapítástól fogva a Rektori Hivatalt vezeti. A jogász végzettségű szakember korábban a Magyar Államkincstárnál dolgozott igazgatóként és költségvetési-főfelügyelőként, de tagja volt az első szabadon választott Országgyűlésnek is. Dolgozott a helyi közigazgatásban is, éveken keresztül volt Tatabánya alpolgármestere. Jogászi diplomája mellett rendelkezik közigazgatási szakvizsgával is, valamint Európai jogi szakvizsgát is szerzett.

Patyi András mindhárom vezetőnek megköszönte az elmúlt 5 évben végzett munkáját, s egyúttal további sikeres együttműködést kívánt az elkövetkezendő időszakra.

A HHK új dékáni kinevezésére is sor került:  a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar élén Boldizsár Gábort Pohl Árpád váltja. Az ezredes 1983-ban szerzett hadtáptiszt és pénzügyi üzemgazdász végzettséget a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán. Doktori címet 1994-ben kapott a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, majd 2008-ban PhD- fokozatot szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ZMNE), a hadtudományok tudományágban. 2009-től egyetemi docens, majd intézetigazgató és megbízott dékán is a ZMNE-n. 2012 szeptemberétől az NKE HHK Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék tanszékvezetője és a Katonai Logisztikai Intézet igazgatója. 26 éve tanítja a katonai logisztika tantárgyakat, több hazai és nemzetközi képzési program kidolgozásában is részt vett.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes


Megosztás a Facebook-on


Egyetemi tanári kinevezés az NKE-n

  • dsc 3453

Dr. Kis Norbertet, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettesét Áder János köztársasági elnök 2016. szeptember 1-jei hatállyal egyetemi tanárrá nevezte ki.

Kis Norbert korábban a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar tanszékvezető tanára, dékánhelyettese, majd 2006- tól az egyetem nemzetközi rektorhelyettese volt. Az NKE megalakulását követően az intézmény főiskolai tanára, valamint továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese, az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetője. Kutatási területei a közigazgatási büntetőjog, nemzetközi büntető igazságszolgáltatás, kormányzástan, valamint szankciópolitikák.

Egyetemi tudományos pályája mellett számos közfeladatot látott el. Miniszteri biztosként koordinálta a Közigazgatási Képzési és Személyügyi Szolgáltató Központ újraszervezését, vezette a Nemzeti Közigazgatási Intézetet, valamint felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkárként dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumában. 2011-ben miniszteri biztosként koordinálta az NKE alapításának és létrehozásának folyamatát.

A kinevezéshez gratulálunk!

Megosztás a Facebook-on


NKE-s tanárok az MTA új tagjai között

  • magyar tudomanyos akademia 2011
kiss gyorgy 200 303 s

Az Akadémikusok Gyűlése hétfői zárt ülésén megválasztotta az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. A 187. közgyűlésen megválasztott akadémikusok között van az NKE két egyetemi tanára: Prof.Dr. Kiss György és Prof. Dr. Halmai Péter is, akiket a IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya levelező tagjaivá választott a testület.

Kiss György az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánja. Tudományos pályája során behatóan elemezte a munkajog alapintézményeit. Tudományos tevékenységének területei között szerepel többek között a munkajogi konfliktusok jogi természetének feltárása, feloldási módozataik meghatározása, a magánautonómia érvényesülése a munkajogban, a munkajog struktúrájának feltárása, az individuális és a kollektív munkajog korrelációjának bizonyítása. Kiss György iskolateremtő hatása a magyar munkajogi gondolkodás átalakulásán mérhető le. Számos követője van, téziseit alapul véve több fiatal kutató szerzett tudományos fokozatot. Hagyományokat követve jelentősen hozzájárult, hogy a nemzetközi tudományos élet figyelme ráirányuljon a magyar munkajogtudományra.

halmai peter ng1

Halmai Péter az NKE Nemzetközi és Európa Tanulmányok  Kar tanszékvezető egyetemi tanára, a nemzetközi gazdaságtan, a makroökonómia, az összehasonlító gazdaságtan és az agrár-közgazdaságtan művelője.  Az európai integráció makroökonómiájában kiemelkedő eredményeket ért el a potenciális növekedés irányzatai, az európai növekedési és felzárkózási modell sajátosságai, a pénzügyi és gazdasági válság növekedési hatásai, továbbá a strukturális reformok hatásmechanizmusai feltárása terén. Az európai konvergenciafolyamatok vizsgálatában elsőként alkalmazta a potenciális növekedés megközelítését, valamint kidolgozta a konvergenciakrízis hipotézisét. Kidolgozta az EU Közös Agrárpolitika reformfolyamatainak átfogó közgazdasági elméletét. Eredményesen vizsgálta az agrárgazdaság EU-adaptációja témakörét. Az átalakulás gazdaságtana területén az elsők között bizonyította a korábbi hazai agrármodell fenntarthatatlanságát. Részletesen vizsgálta a transzformációs krízis agrárgazdasági vonatkozásait. Hallgatói közül tízen szerezték meg a PhD címet, hárman habilitáltak. 2010-től az MTA GMB alelnöke.

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: MTA, NETK, kinevezés, ÁKK, 2016

Új vendégprofesszor az NKE-n

  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
 • Előző
 • Következő

Miután a héten együttműködési megállapodást írt alá Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, és Dr. Matthew D. Shank, a Marymount University elnök-rektora, az egyetem vendégprofesszori címet adományozott a virginiai egyetem vezetőjének. A cím birtokosa olyan külföldi egyetemi oktató lehet, aki akadémiai munkássággal kiemelkedő eredményeket ért el és elkötelezett az Egyetemünkkel való személyes együttműködés iránt. Az adományozási ceremóniára az NKE szenátus március 9-i ülésén került sor.

Dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes köszöntőjében úgy fogalmazott, a kitüntetés tükrözi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem azon törekvését, hogy létrehozza az „Együttműködés egyetemét”. Az NKE stratégiai partnerkapcsolatokat épít ki a világ legkiválóbb egyetemeivel, nemcsak az érintett oktatási intézmények fejlesztése céljából, de a közjó előremozdítása és a közszolgálat fejlesztése is közös kiemelt prioritás.

A Marymount Universityvel kötött megállapodás révén meginduló közös munka a tervek szerint főleg a kriminalisztika és a kiberbiztonság szakterületén hoz majd újdonságokat. Shank professzor munkássága igen tanulságos mindenki számára, aki közmenedzsmenttel foglalkozik – mondta Kis Norbert, majd hozzátette, Matthew D. Shank stratégiai tervezéssel, pszichológiával és marketing kommunikációval kapcsolatos szakmai tapasztalatai jól kiegészítik egyetemünk államtudományi és közigazgatás-tudományi fejlesztési törekvéseit.

A cím adományozásával ugyanakkor az NKE szándéka kettős: kifejezni a megbecsülést és előbbre lépni a nemzetköziesítés terén. Patyi András a kinevezés átadásakor hozzátette: az egyetem bízik abban, hogy Shank professzor közreműködésével tovább fejlődik majd a hazai közszolgálati képzés.

Matthew D. Shank az oklevél kézhezvételét követően megköszönte a kitüntetést, majd rövid ismertetőt tartott a Marymount Universityről, valamint az Amerikai Egyesült Államok felsőoktatási rendszerét érintő menedzsment-jellegű problémákról és kihívásokról.Szöveg: Tózsa Réka
Képek: Szilágyi Dénes

 

Megosztás a Facebook-on