Szűkítés


Kiválasztott Címke

idézet

Minden Címke 535


Jelenleg 1 bejegyzés található idézet cimkével

Heti gondolat - Démokritosz

    • akropolisz
Démokrritosz

„Az államügyeket kell legfontosabbnak tartani minden egyéb között, hogy jól intéztessenek (…) Hiszen a jól kormányzott állam a legnagyobb mentsvár, s ebben minden benne van: ha ez egészséges, akkor minden egészséges – ha viszont ez tönkremegy, minden tönkremegy.”

Forrás: Görög gondolkodók 2: Empedoklésztől Démokritoszig, Kossuth, 1992, 78. old.

 

Kedves Olvasó!

A Démokritosz görög filozófusnak tulajdonított fenti gondolatok azt üzenik a ma emberének, hogy jól kormányzott államra mindenkor nagy szükség van. A jó kormányzás, és a fogalmat tartalommal megtöltő jó közigazgatás eszméje napjainkban a közigazgatás reformját célzó irányelvvé vált.

Egyetemünkön a jó állam mérhetőségének kidolgozására létrehozott Jó Állam Kutatóműhely 2014 januárjában kezdte meg működését. A kutatóműhely munkatársai májusi konferenciájukon összegezték, és ismertették azokat az innovatív tudományos mérési módszereket és hatástanulmányokat, amelyek képesek vizsgálni az államnak a közjó elérésére irányuló tevékenységét.

  Az elmúlt héten megalakult Magyarország új Kormánya. Kívánom, hogy a kormányzat szakemberei az államügyek értékének és súlyának démokritoszi gondolatait szem előtt tartva végezzék munkájukat sikerrel.


                                                                                                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                                                                                                                        rektor

 

Démokritosz (Abdéra, I. e. 470 és I. e. 460 között – Abdéra, I. e. 370 körül), ókori görög atomista filozófus. Leukipposszal együtt az atomelmélet megalapítója, az ókori materializmus legkövetkezetesebb képviselője. Foglalkozott a filozófia minden területével, etikával, esztétikával, csillagászattal, matematikával és történetfilozófiával is. Valószínűleg Szókratész kortársa volt, de őt magát a preszókratikusok közé sorolják.

  A Kr. e. V. században a filozófiai gondolkodás stílusa és problémaköre megváltozott. A természetfilozófiai kérdések tárgyalása eleinte megmaradt, de egyre inkább egy általános világmagyarázat jellegét öltötte magára. A preszókratikus filozófusok elvetették a világ és jelenségei hagyományos mitológiai magyarázatát egy racionálisabb magyarázat javára. Démokritosz is az anyag atomszerkezetére építette filozófiáját, legfontosabb tétele az, hogy a testek végső osztásának eredményei az oszthatatlan (atomosz), egységes részecskék, amik kötődnek egymáshoz, belőlük áll minden, ami érzékelhető, mozgásuk pedig örökkévaló és szükségszerű. Az atomok létezésével magyarázható a világ eredete és az ismeretek forrása. Az istenek képzeteit Démokritosz szerint az emberek alkották meg, a különféle földi jelenségek mintájára.

  A filozófus életéről nagyon kevés bizonyos dolog tudható. Thrákiából származott, Abdera egyik vagyonos polgára lehetett, és gyakran utazott keleten. Munkáinak számát 73-ra becsülik, de csak néhány száz töredék maradt fenn belőlük, főként az etikai értekezésekből. Démokritosz fizikai és kozmológiai tanításainak alapját valószínűleg mesterének, Leukipposznak átdolgozott és rendszerezett gondolatai adják.

 

Forrás

Ki kicsoda a történelemben? Laude Kiadó, 94. old.

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=252&tip=0

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/157313/Democritus

http://hu.wikipedia.org/wiki/Presz%C3%B3kratikus_filoz%C3%B3fia