Szűkítés


Kiválasztott Címke

alumni

Minden Címke 535


Jelenleg 3 bejegyzés található alumni cimkével

A mindenkori tudást bátran és felelősséggel kell továbbadni

  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • dsFVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
  • FVKT alumni
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara 2016. június 3-án első alkalommal tartott alumni találkozót a Vezérkari és Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam egykori hallgatói számára. Az 1993 és 2016 között végzett vezetőket elsőként prof. dr. Patyi András, az NKE rektora köszöntötte. Beszédét Bethlen Gábortól kölcsönzött idézettel kezdte: „nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.”

A vezérkari képzés története egészen 1852-ig vezethető vissza, mikor is a Habsburg Birodalom égisze alatt megkezdte működését a Kriegsschule. A Magyar Királyi Honvéd főtiszti tanfolyamoknak később a Ludovika adott otthont, végül a monarchia szétesésekor a tisztképzés a Pálffy és az Andrássy laktanyákon folyt tovább. A trianoni békeszerződést követően a vezetőképzésnek árnyékba kellett vonulnia, így csupán titokban, kihelyezett formában indulhattak újra a tanfolyamok. 1920 és 1940 között végül hozzávetőlegesen 500 fő végezte el azt a képzést, amely a mai modern iskola megalapozója. A ma is elérhető képzés gyakorlatilag az 1993-as Varsói Szerződést követően nyerte el végleges formáját. Későbbi mérföldkőhöz akkor érkezett a tanfolyam, amikor az az NKE programjába integrálódott. A jelenleg is folyó 25. tanfolyamon pillanatnyilag 13 fő tanul, 15 jelentkező pedig már PhD fokozatot szerzett, vagy épp annak megszerzésére készül. Következő jelentős változást minden bizonnyal majd az idei év hozza, mivel az oktatási hivatal várhatóan szakirányú továbbképzési szakként akkreditálja a képzést, amely ezzel az NKE „koronagyémántjává válik” – fogalmazott a rektor.

Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter írásos üdvözletét küldte az egybegyűlteknek. Ebben úgy fogalmazott, a találkozó „bizonyítéka a múltnak, s ígérete a jövőnek.” A vezetőképzésnek fenn kell tartania a hagyományokat, s egyben állandóan meg is kell újulnia, hiszen a változó világ változó felkészítési folyamatokat követel meg. Bátran jelenthetjük ki, hogy a jelenleg folyó képzés nemzetközi szinten is felveheti a versenyt, hiszen nem véletlen az sem, hogy tanfolyamainkat eddig 10 ország 35 delegált tisztje is elvégezte. Simicskó István végül arra hívta fel a figyelmet: „a katonai pálya nem csak az ország és a nép szolgálatát jelenti, hanem példaadást és minőséget is megkövetel.”

Ünnepi beszédében dr. Orosz Zoltán altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök-helyettes úgy fogalmazott, a képzés azért is bírhat olyan kiemelkedő jelentőséggel, mert az itt végzettek határozzák meg azt, hogy miként működik és merre halad a Magyar Honvédség. Mint mondta, „a szakmai elhivatottságot szem előtt tartó alkotó gondolkodás alapja csakis a hiteles és alapos tudás lehet”. Nem elég azonban megszerezni a tudást; azt „bátran és felelősséggel tovább is kell adni.”

A végzettek nevében Havril András nyugállományú vezérezredes üdvözölte a találkozó létrejöttét, s fejet hajtott a tanfolyam negyedszázados történelme előtt. „A kezdeti lépések nehezek voltak” – emlékezett vissza, hiszen a megalakulást követően a körkörös védelemre berendezkedett tömeghadseregről a nyugati típusú, önkéntes alapon működő haderőre kellett áttérni. A tanfolyam tulajdonképpen egyfajta műhelymunkának volt a színtere, amely során olyan alkalmazható tudást sajátíthattak el a jelentkezők, amely teljes mértékben a visszailleszkedést szolgálta.

Az ünnep zárásaként dr. Horváth József, az egyetem főtitkára avatta be a jelenlévőket a jövő részleteibe. Mint mondta, a képzés integrációja akkor válik teljessé, amikor a Ludovika Campus beruházás befejeztével a HHK is új otthonra lel az Orczy park szomszédságában.


Szöveg: Pétery Dorottya
Fotó: Szilágyi Dénes

 

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: HHK, alumni, 2016

Régi idők tanúi

  • dsc 9708 2
  • dsc 9684 2
  • dsc 9677 2
  • dsc 0489 2
  • dsc 0429 2
  • dsc 0405 2
  • dsc 0395 2
  • dsc 0386 2
  • dsc 0379 2
  • dsc 0359 2
  • dsc 0370 2
  • dsc 0353 2
  • dsc 0343 2
  • dsc 0331 2
  • dsc 0324 2
  • dsc 0320 2
 • Előző
 • Következő

Mintegy 200 egykori honvédtiszt vehetett át díszoklevelet és díszemléklapot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campus kápolnájában rendezett jubileumi ünnepségen. Az 50, 60, 65 és 75 évvel ezelőtt végzettek a rendezvényt követően koszorúzáson és faültetésen is részt vettek. 

A magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémián 75 éve, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián és az Egyesített Tiszti Iskolán 50 éve végzetteket Boldizsár Gábor ezredes köszöntötte. Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja elmondta: a katonai pálya nemcsak egy munka, hanem egy nagyon speciális hivatás, ami felkészült, szaktudással és elhivatottsággal rendelkező embereket igényel. Az ezredes emlékeztetett arra, hogy a jelenlévők közül többen még a második világháborúban is harcoltak és ezzel teljesítették az esküjükben is vállalt kötelezettségüket a haza szolgálata iránt. „Az 50 évvel ezelőtt végzettek pedig egy olyan korban voltak hivatásos katonák, parancsnokok, amikor a harmadik világháború kirobbanása, a világ megsemmisülése volt a tét” – tette hozzá Boldizsár Gábor, aki szerint a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges eszközök rövidebb távon beszerezhetőek, míg a képzett katonai vezető egy hosszú, kitartó nevelő és oktató munka eredménye. A HHK dékánja megköszönte a jelenlévők szolgálatait és azt a sok tudást, tapasztalatot, amit átadtak a későbbi generációknak. „Az Önöktől kapott iránymutatás is szükséges ahhoz, hogy fel tudjuk nevelni a következő nemzedéket, amelynek szintén az lesz a feladata, hogy Magyarország függetlenségét minden külső ellenséggel szemben megvédje” – mondta Boldizsár Gábor. 

Az 50 éve végzettek nevében Szabó János nyugállományú vezérőrnagy szólt a jelenlévőkhöz. Az Egyesített Tiszti Iskolegykori növendéke elmondta, hogy ők háromszor is tettek katonai esküt: 1961-ben, a sorkatonai képzés után, 1965-ben, a tisztavatáskor és 1989 októberében, a köztársaság kikiáltásakor. Tudtuk, hogy katonának lenni becsületbeli ügyet jelentfelelős gondolkodást, a hivatás szeretetét és a beosztottakról való gondoskodást.”

Szentkirályi Frigyes nyugállományú ezredest 75 évvel ezelőtt 191 bajtárásával együtt avatták tisztté a Ludovika Akadémián. A most 96 éves egykori ludovikás elmondta: évfolyamuk átélte szinte a teljes huszadik századot, amely „a magyarság számára sok kínt és fájdalmat okozott.” Ilyen volt a két elvesztett világháború és az azokat lezáró békediktátumok, amelyek alapvetően befolyásolták az ország jövőbeni lehetőségeit. „Alapvető változást hozott a nemzet életében az 1989-90-es rendszerváltozás, amely jó néhány korábbi bajunkra orvosságot jelentett, de újakat is hozott, amelyek megoldása jövő feladata lesz.” Az ezredes beszédében felelevenítette a tiszti avatásuk időszakát, amikor Európában már háború folyt, de Magyarország még nem volt közvetlenül érintve abban. Szentkirályi Frigyes szerint hazánk bátor cselekedetre szánta el magát, amikor a németek és oroszok által megszállt Lengyelországból érkezőknek menedéket nyújtott. Fél évszázad múlva ismét határt nyitottunk, akkor a kelet-németeknek, akik így kockázatmentesen tudtak eljutni nyugati rokonaikhoz"- tette hozzá. 

Az egykori ludovikás szólt arról is, hogy az 1940-ben végzett évfolyamuk teljes állománya részt vett a második világháborúban, amelynek megismerhették szörnyű velejáróit: a pusztítást, a keserveket, az aggódást, a félelmet, a mentális és fizikai sérelmeket. „Legnagyobb fájdalmunk azonban a hősi halált halt bajtársaink elvesztése volt, akikre mind a mai napig büszkék vagyunk” – tette hozzá a nyugállományú ezredes, aki elmondta azt is, hogy a hősi halott bajtársaemlékét  1952 óta emléktábla őrzi a Ludovika Főépület Hősök Folyosóján. Szentkirályi Frigyes optimista az ország jövőjét illetően, hiszen a sok nehézség ellenére talpon tudott maradni a magyarság. „Szeretném, ha megvalósulna egy széles demokrácián alapuló jóléti társadalom” – fogalmazta meg álmait az egykori ludovikás. 

A Kilián György Repülő Tiszti Iskolán, a Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskolán, valamint a fegyvernemi tiszti iskolákon 50, 60 és 65 éve végzettek is a Ludovika Főépület kápolnájában vehették át díszemléklapjukat. Prof. Dr. SzendIstván ezredes, a HHK dékánhelyettese elmondta: a jelenlévők a tisztté avatásukat követően olyan időszakban lettek a honvédség harcászati szintű vezetői, amikor az adott geopolitikai helyzet miatt a Magyar Néphadsereg a minőségi és mennyiségi fejlesztés korszakába lépett. „A katonai iskolák a magyar fegyveres erő számára olyan kiváló tiszteket adtak, akik a következő évtizedekben a legmagasabb katonai beosztásokat is betöltve, gerincét adták a hadseregnek” – tette hozzá a dékánhelyettes, aki szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, ha átvitt értelemben is, de jogutódja azoknak az „alma matereknek”, amelyekben a most jubiláló honvédtisztek végeztek. 

Közöttük van Kositzky Attila nyugalmazott altábornagy is, aki beszédében azokról az elődökről emlékezett meg, akik kiváló példaképekké váltak számukra. Ilyen volt a többi között Petróczy István százados, az Osztrák-Magyar Monarchia hegyivadásza, aki 105 évvel ezelőtt az első magyar hadirepülős tiszt volt. „A bajtárs repülős tisztek között meg kell emlékeznünk a kivégzett Kiss Zoltán ejtőernyős századosról, valamint a légi harcban elesett Magyar Sándor főhadnagyról is”- tette hozzá Kositzky Attila, aki 29 repülőgép típussal összesen 43 évig repült, ami alatt 3369 órát töltött a levegőben

A most díszoklevelet kapott nyugalmazott honvédtisztekről és főtisztekről a Bonum Publicum novemberi számában olvashatnak részletesebben. 

 

Szöveg: Szöőr Ádám


Öregdiákok piknikeztek a KTK-n

  • KTK Alumni Piknik
  • KTK Alumni Piknik
  • KTK Alumni Piknik
  • KTK Alumni Piknik
  • KTK Alumni Piknik
  • KTK Alumni Piknik
 • Előző
 • Következő

Először rendeztek Közigazgatási Öregdiák Találkozót a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán „Ménesi úti piknik” címmel. Az esemény programjai között szerepelt egyetemtörténeti kiállítás, nosztalgia épületbejárás, ahol a volt hallgatók újra beülhettek egykori osztálytermeikbe, illetve lehetőség nyílt öregdiák évfolyam-találkozó szervezésére, és emlékfotók is készültek. A rendezvényen az igazi piknik hangulatról a KTK hallgatóiból álló zenekar, a The Government Windows akusztikus koncertje gondoskodott.    

A rendezvényt Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora nyitotta meg, aki a következő gondolatokkal köszöntötte a találkozó résztvevőit: „Azt az érzést szeretném most megosztani önökkel, amelynek a középpontjában a tisztelet áll, hiszen megtisztelő, hogy eljöttek egykori iskolájukba azért, hogy meghallgassák volt tanáraikat és felelevenítsék az itteni tanulmányaikhoz fűződő emlékeiket.”

Prof. Dr. Kiss György, az NKE KTK dékánja jó szívvel gondol vissza egykori hallgatóira, akik felkészülten, jó tárgyi tudással, jó alapokkal jöttek tanulni a Ménesi útra. Az ünnepélyes megnyitó után Prof. Dr. Máthé Gábor, a KTK Állam- és Közigazgatás-történeti Tanszékének Professor Emeritusa, Dr. Takács Albert az Európai és Összehasonlító Közjogi Tanszék tanára és Móger Vince, a kollégium vezetője részvételével interaktív kerekasztal beszélgetésen idézték fel emlékeiket az oktatók és a volt hallgatók.    

„Igazából csak két és fél évet jártam ide, mesterszakra, fél évet végeztem itt az alapszakon. Nagyon jónak tartom ezt a kezdeményezést, mármint az öregdiák találkozót. Szerettem idejárni, Máthé tanár úr óráit nagyon kedveltem, nála írtam a szakdolgozatomat is, nekem ez nagyon nagy élmény volt és inspiráló is a pályafutásommal kapcsolatban, hogy merre érdemes elindulnom”- mondta Nagy Sándor „öregdiák”, aki jelenleg szakügyintézőként dolgozik.

Kovács Zsolt, az intézmény volt hallgatója, az esemény egyik szervezője elmondta, hogy már régóta tervezték egy Alumni találkozó szervezését a Ménesi úton. Hozzáfűzte, hogy a „Ménesi úti piknik” elnevezésű rendezvényt azzal a céllal hozták létre, hogy a volt hallgatók együtt töltsenek el egy kellemes, felejthetetlen délutánt barátaikkal, volt tanáraikkal és ezt a találkozót évente, vagy kétévente szeretnék majd megrendezni.

A Ménesi út mintegy negyven éve a magyar felsőfokú közigazgatási szakemberképzés otthona, ahol több mint 15 ezer diák szerzett diplomát. A Közigazgatás-tudományi Kar várhatóan jövőre a Ludovika Campusra fog költözni, így az öregdiák találkozó megrendezésével az Alumni Közösség lehetőséget adott arra az NKE támogatásával, hogy a volt hallgatók méltó módon búcsúztassák el alma materüket.

Szöveg: Szabó Tibor

Fotó: KTK HÖK Média