Szűkítés


Kiválasztott Címke

Rendvédelmi Tagozat

Minden Címke 535


Jelenleg 1 bejegyzés található Rendvédelmi Tagozat cimkével

Történelmi jelentőségű pillanat az RTK életében

    • rendvedelmi tagozat alakult 680 383 s

A rendészeti képzésfejlesztés újabb jelentős állomáshoz érkezett: július elsején megalakult a Rendészettudományi Karon a Rendvédelmi Tagozat, amelynek alapfeladata, hogy biztosítsa a döntéshozói képességekkel, alkalmazkodóképességgel, intellektuális fegyelemmel rendelkező, a tiszti etikát és viselkedést ismerő, azt alkalmazni tudó, önmagukkal és a környezetükkel szemben egyaránt igényes tisztjelöltek nevelését. A Rendvédelmi Tagozat megalakulását történelmi jelentőségű pillanatnak nevezte a Kar életében Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán.

Megköszönte Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagynak az előkészületek során végzett munkáját. Majd a Rendvédelmi Tagozat állománya számára megfogalmazta az elvárásait: a példamutatás és az együttműködés fontosságát.

Kallós András r. alezredes elmondta, hogy a nevelő munkának óriási jelentősége van, a személyes példamutatást az egyik legjobb nevelő eszköznek tartja. Dr. Janza Frigyes felidézte, hogy 45 éves szolgálata alatt mindig is a felsőoktatás részeként kezelte a nevelést, mely a rendvédelmi kar sajátossága. Elismerően szólt a Rendvédelmi Tagozat parancsnokának, Dr. Simon Attila r. ezredesnek a munkájáról.

A Rendészeti Nevelési és Kiképzési Intézet állománya arra mindig is kiemelt figyelmet fordított, hogy a hallgatók elsajátítsák és magukénak vallják a rendvédelmi szervek tisztjeitől elvárt magasabb erkölcsi értékeket, magatartásformákat. 

Idén szeptembertől a rendészeti képzésben részt vevő hallgatók tisztjelölti jogállásban kezdik meg tanulmányaikat. Ez elsősorban a tiszti pályára való felkészülést, a tanulást, másodsorban pedig a törvényben meghatározott szolgálati feladatok teljesítését jelenti. A hivatásos pályára készülő hallgatók már a képzési időszakban is szorosabb kapcsolatban állnak az őket foglalkoztatni kívánó rendvédelmi szervekkel, már ekkor kialakul a hivatásos életpálya iránti elköteleződés, a hivatással együtt járó életviszonyok elfogadása és az azokkal való azonosulás.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Megosztás a Facebook-on