Szűkítés


Kiválasztott Címke

Mentorok kollégiuma

Minden Címke 535


Jelenleg 3 bejegyzés található Mentorok kollégiuma cimkével

A Parlamentben üléseztek a mentorok

  • fokep
  • dsc6148 2
  • dsc6157 2
  • dsc6164 2
  • dsc6192 2
  • dsc6201 2
  • dsc6206 2
  • dsc6219 2
  • dsc6236 2
  • dsc6255 2
  • dsc6273 2
  • dsc6280 2
 • Előző
 • Következő

Az Országgyűlés és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között szoros szakmai kapcsolat van, két megállapodás is rögzíti az együttműködés részleteit - hangzott el az NKE Mentorok Kollégiuma ülésén, amelyet rendhagyó módon az Országház Varga Béla termében tartottak.

Bellavics István, az Országgyűlés Hivatala, Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság vezetője előadásában elmondta, hogy szervezetük a könyvtári és múzeumi szolgáltatás mellett tudásmegosztással is foglakozik. Ennek egyik fontos része a parlamenti turizmus szervezése, amelynek sikerét mutatja, hogy tavaly majdnem 600 ezer – többségében külföldi - látogatója volt a Parlamentnek. Kiemelte, hogy az igazgatóság működteti az egyik legnagyobb magyarországi közgyűjteményi portált is (www.hungaricana.hu). Az NKE-vel való együttműködés kapcsán elmondta, hogy nagyon sikeres a közös gyakornoki program, amelynek során heti 8 órában foglalkoztatják az egyetemről érkező hallgatókat. Emellett a hallgatóknak és oktatóknak ingyenesen biztosítják a parlamenti könyvtár szolgáltatásait. Kidolgoztak egy tananyagot is az NKE számára, amely az Országgyűlés működésével ismerteti meg a hallgatókat. Bellavics István reméli, hogy már idén ősszel elkezdődhet az oktatás ebben a témakörben is.

Hasonlóan sikeresnek látja az együttműködést Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy is. Az NKE tudományos rektorhelyettese előadásában szólt az egyetemi könyvtár működéséről, amely az országgyűlési könyvtárhoz hasonlóan specifikus gyűjteménnyel rendelkezik. A mintegy 700 ezer dokumentum között ráadásul olyan különlegességek is vannak, mint például a Király Béla,- vagy a rendszerváltás külön gyűjtemény. A rektorhelyettes beszámolt arról is, hogy az egyetemi könyvtárban elindult egy nagy ívű digitalizálási folyamat is.

„Már ősszel bemutathatják az alaptörvény preambulumáról készülő könyvet, amelynek szerzői a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói, kutatói”- mondta el előadásában Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint a 2011-ben elfogadott Alaptörvény kiemelten fontos szerepet játszik az állam működésében. A rektor szerint új alkotmányfelfogást és új értékkategóriákat teremtett. „A preambulumában található nemzeti hitvallást az alaptörvény az egész értelmezési hierarchia csúcsára állítja, így ha azt kibontjuk, akkor jelentősen segítjük az egész alaptörvény értelmezését”- fogalmazott Patyi András, aki szerint ezért is vállalkoztak a rendhagyó preambulum ugyancsak rendhagyó kommentárjára a szerzők. A rektor úgy látja, hogy ehhez nem elég csak a jogászi látásmód, hanem egy szélesebb társadalomtudományi megközelítésre van szükség. A mintegy 15 kutatóból álló szerzőgárda a kéziratos szövegeket még a nyár folyamán elkészíti és a szerkesztői, valamint lektori feladatokat is vállaló Patyi András szerint már őszre elkészülhet a kiadvány. „Abban bízunk, hogy elsőként mi leszünk azok, akik a történelmi utalásokat, értékközpontú fogalmakat el tudjuk majd helyezni a kicsit szigorúbb alaptörvényi szövegek között”- fogalmazott a rektor. 

A 2013-tól működő Országgyűlési Őrség létrehozását és munkáját mutatta be előadásában Tóth László ogy. dandártábornok. A szervezet parancsnoka elmondta, a szervezet működésének történelmi hagyományai is vannak, amely egészen 1912-ig, a képviselőházi őrség létrehozásához nyúlik vissza. A rendszerváltás óta azonban mindig a végrehajtói hatalom által felügyelt vagy irányított fegyveres szerv látta el a törvényhozás védelmét. Ezen változtatott az Országgyűlési Őrség felállítása, amelynek alapfeladata az Országgyűlés elnökének, valamint az Országháznak, illetve az Országgyűlés munkatársait kiszolgáló létesítményeknek és az ott dolgozóknak a védelme. Emellett biztosítja a tárgyalási rend fenntartását, de díszelgési, protokolláris és tűzvédelmi feladatokat is ellát. A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv mintegy 450 fővel működik és az Országgyűlés elnökének irányítása alá tartozik.

Az NKE transzatlanti kapcsolatairól beszélt előadásában Dr. Nagy Judit r. ezredes. Az NKE nemzetközi rektorhelyettese elmondta, hogy az együttműködések nemzetközi viszonylatban is kiemelten fontosak az intézmény számára, amely a kiemelt képzési területeken világszínvonalú képzéseket szeretne folytatni a jövőben. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztik transzatlanti kapcsolataikat is, amelynek egyik fontos állomása volt az NKE vezetőinek nemrégiben tett amerikai látogatása. Itt olyan nagy múltú egyetemeket látogattak meg, mint például az Indiana University, a University of North Georgia, a Marymount University és a George Washington University. A rektorhelyettes szerint a szorosabbra vett együttműködések segítik a jó gyakorlatok átvételét, az angol nyelvű tantárgyak szerepének és számának növelését, a tudományos reputáció erősítését.

A mentorok tájékoztatást kaptak az épülő Ludovika Campus beruházásainak jelenlegi állásáról is. Dr. Horváth József főtitkár elmondta, hogy már idén szeptemberre elkészül az új oktatási épület, a rendészeti speciális oktatási központ és kollégium, valamint a sportkomplexum kültéri pályái. Az új oktatási épületben már a bútorozás folyik, a létesítmény mintegy 3700 hallgató és 400 oktató elhelyezésére alkalmas, és mintegy 2900 fő ellátásra alkalmas konyha is elhelyezést kap benne. Elhangzott, hogy az uszodákat is magában foglaló sportcsarnok várhatóan év végére lesz kész, de közben folyik az Orczy-park és benne a lovarda teljes felújítása is. Megkezdődtek az előkészítő munkálatok egy katasztrófavédelmi speciális épület létrehozására, valamint a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Ludovika campusra költöztetésére.

A Mentorok Kollégiuma kihelyezett ülésén Patyi András rektor elismerő oklevelet adott át Kecsmár Krisztiánnak, az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős államtitkárának. Az ülést követően a Parlament felújított belső tereit tekinthették meg az NKE mentor-oktatói.


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Új mentor-oktatók az NKE-n

  • fokep
  • dsc1211 2
  • dsc1228 2
  • dsc1235 2
 • Előző
 • Következő

Újabb három taggal bővült az NKE Mentorok Kollégiuma - derült ki a testület legutóbbi ülésén, amelyen öten vezető-mentor oktatói oklevelet kaptak, és bemutatkozott a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar is.

A testület ülésén mentor-oktatói oklevelet vehetett át Kecsmár Krisztián, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, Robák Ferenc nyugalmazott nagykövet és Somlyódy Balázs, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. Mostantól az NKE vezető-mentor oktatója Dr. Gazsó L. Ferenc, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. főtanácsadója, Dr. Baranyai Gábor miniszteri biztos, az NKE Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Kabinet vezetője, Dobson Tibor tű. dandártábornok, a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke, Dr. Gáva Krisztián, a Nemzeti Választási Iroda általános elnökhelyettese, valamint Komáromi Róbert, a Bundesagentur für Arbeit Németország vezető tanácsadója. A Mentorok Kollégiuma ülésén elnöki megbízólevelet vehetett át Dr. Gazsó L. Ferenc, a testület vezetője.

Az ülésen a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar munkájával is megismerkedhettek a mentorok. Dr. Koller Boglárka, a kar dékánja elmondta, hogy jelenleg több mint 40 munkatárssal és mintegy 470 hallgatóval működik a NETK. A kar jelmondata, a nyitott szemmel a világra is arról árulkodik, hogy állandóan alkalmazkodniuk kell a folyamatosan változó nemzetközi kihívásokhoz. Fő feladatként jelölte meg a nemzetközi dimenziókat is figyelembe vevő oktatást, kutatást és tananyagfejlesztést. Koller Boglárka bemutatta a kar szervezetét és fontosabb tisztségviselőit, valamint szólt az egyre bővülő képzési rendszerről is. Elhangzott, hogy továbbra is szeretnék megtartani a NETK elitképző jellegét, ezért csak igen magas pontszámokkal lehet bejutni a karra a felvételi vizsgákon. Az idegen nyelvek szerepét szeretnék továbberősíteni az oktatásban, ezért új, angol nyelvű kurzusok indítását tervezik a jövőben. Mint ahogy szeretnék elérni azt is, hogy saját PhD-képzést folytassanak, de addig is aktív szerepet játszanak az egyetem doktori iskoláinak munkájában.

A Mentorok Kollégiuma ülésén felszólalt Dargay Eszter, a Belügyminisztérium főosztályvezetője is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a közszolgálat integritásának fejlesztése terén az egyetem munkájára is számít az állam. Így például jelenleg is folyik integritás tanácsadó képzés, továbbképzés az NKE-n, amely segíti a nemzeti korrupcióellenes program céljainak megvalósulását.

Gazsó L. Ferenc elmondta, hogy az NKE mentor-oktatói a nemrégiben létrehozott négy szakmacsoportban is folytathatnak munkát. A hadtudományi szakmacsoport első találkozójára már sor is került az előző napokban. A testület elnöke bejelentette, hogy július 4-én a Parlamentben tart majd kihelyezett ülést a Mentorok Kollégiuma.


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Bővült a Mentorok Kollégiuma

  • dsc2495 2

Hét mentor-oktatóval bővült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Mentorok Kollégiuma. Az új tagoknak Prof. Dr. Patyi András rektor a testület csütörtöki ülésén adta át az adományozó okleveleket.  „Köszönöm, hogy segítik munkánkat”- gratulált az új mentoroknak Patyi András. A rektor elmondta, hogy olyan, szakmájukban tudással és tekintéllyel rendelkező személyiségeket hívnak az intézmény mentorai közé, akiktől arra számítanak, hogy tapasztalataikkal segítik az egyetem munkáját. Patyi András segítő, kritikai észrevételeket is vár a régi és az új mentorokról is, hiszen az intézménynek rendkívül gyorsan változó kihívásokra kell reagálnia, ehhez pedig szükség van a mentorok testületének munkájára is. „A mentorok a mi önkéntes segítőink” - fogalmazott a rektor, aki szerint mindez a tagok személyes lehetőségeinek függvényében történik. „A Mentorok Kollégiuma pedig a mentorok szakmai tudásának szervezett formában való megnyilvánulása az egyetem felé” - tette hozzá Patyi András.

A testületnek eddig 46 tagja volt, ez a szám az új tagokkal 53-ra nőtt.

A Mentorok Kollégiumának új tagjai:

Bellavics István, az Országgyűlés Hivatala, Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság közgyűjteményi és közművelődési igazgatója (törvényelőkészítési és törvényalkotási szakterület)

Dr. Besenyő János ezredes, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, Tudományszervező Osztály osztályvezetője (tudományos együttműködés szakterület)

Dr. Bitskey Botond, az Alkotmánybíróság főtitkára (alkotmányjog szakterület)

Halászné Dr. Tóth Alexandra ezredes, a Honvédelmi Minisztérium, Állami Légügyi Főosztály főosztályvezetője (állami légiközlekedési képzés és kutatás szakterület)

Dr. Horváth József ny. r. vezérőrnagy, az ORFK volt titkárságvezetője (vezetés és szervezéselmélet szakterület)

Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mb. főigazgató-helyettese (polgári védelmi szakterület)

Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ korábbi főtitkára (közigazgatás-tudomány szakterület)


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on