Szűkítés


Kiválasztott Címke

Ludovika Szabadegyetem

Minden Címke 535


Jelenleg 45 bejegyzés található Ludovika Szabadegyetem cimkével

Hungarikumok a felsőoktatásban

  • fokep
  • dsc0737 2
  • dsc0729 2
  • dsc0732 2
 • Előző
 • Következő

A hungarikumok szerepéről a nemzeti identitásunkban, a kreatív gondolkodás kialakításában, valamint a magyar felsőoktatásban betöltött helyzetével kapcsolatban tartott előadást Prof. Dr. Tózsa István, az Államtudományi és Közigazgatási Kar intézetvezető egyetemi tanára a Ludovika Szabadegyetemen.

Tózsa István tudományos munkásságát a MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében kezdte meg. Oktatói tevékenységet folytatott a Budapesti Corvinus Egyetem különböző karain, valamint az NKE-n, ahol 2016 óta az ÁKK Közszervezési és Szakigazgatási Intézetének vezetője. Az egyetemeken egyaránt oktat közigazgatási urbanisztikát, környezetpolitikát, települési térinformatikát, településmarketinget, alkalmazott térinformatikát, e-szakigazgatást, hungarikum és örökségtervezést, valamint településföldrajzot. 2011-ben elnyerte az Apáczai Csere János-díjat felsőoktatási oktatói munkásságáért, továbbá 2012-ben az elektronikus közigazgatási iskolateremtő tevékenységével kiérdemelte a Magyar Köztársaság tisztikeresztjét. Az MTA Regionális Tudományi Bizottságának a tagja, valamint az E-government Alapítvány elnöke.

Tózsa István előadásában a hungarikumokat egy új szempont alapján közelítette meg, amelyben a neurobiológiai alapoktól eljutott a felsőoktatásban bevett gyakorlatáig.: „A hungaricum a magyarság csúcsteljesítménye. Olyan egyedi, különleges érték, amit külföldön és belföldön magyar eredményként tartanak számon”- mondta. Az NKE intézetvezetője egy játékkal indította előadását, amelyben a résztvevők felmérhették tudásukat a hungarikumokról. A tesztben egyaránt volt szó magyar földrajzról, történelemről és művészettörténetről. A kvízt előtte kitöltette egy szemináriumi csoportjával is, amelyből kiderült, hogy a 67 fős mintacsoport, amelynek többsége 430-450 felsőoktatási felvételi ponttal rendelkező fiatal, igen csekély tudással rendelkezik a hungarikumokról. De miért fontos, hogy ismerjük a hungarikumainkat, nemzeti értékeinket? „A nemzeti identitás, amely gyakorlatilag a hazaszeretet alapja, egy földrajzi helyhez kötött érzelmi motivációs kapcsolat.” A professzor kifejtette, hogyha ez az identitás és értéktudat nem alakul ki a fiatalokban, kimarad az alapvető oktatásukból és szocializációjukból, akkor felnőtt korukra sokkal kevésbé lesznek kreatív emberek. Ahogy a diákjainak is mondta: „Ha ezeket nem tudod, nem leszel kreatív. Ha nem leszel kreatív, nem boldogulsz az életben!”

„Eddig egy művelt ember tudása elfért egy könyvtárban. Manapság a világ összes tudása elfér a zsebünkben, egy mobiltelefonban. Ez átrendezi a tudást” - mondta az NKE professzora. Freund Tamás magyar agykutató előadását idézve ismertette az agyi memóriaegységek kialakulásának neurobiológiai folyamatát, melynek alapja a szinapszis. Ha kialakul a szinapszis, sikerült az adott külső ingert hosszú távon, mélyen tárolni az emberi tudatban. „A szinapszis a kreativitás építőköve” – hívta fel a figyelmet Tózsa István. „Az a cél, hogy minél több szinapszis legyen az agyunkban.” A kialakulásukat az ösztönös veleszületett motiváció, az információhoz jutás nehézsége, valamint a szocializáció során az embereket érő érzelemgazdagság befolyásolja. „Ilyen a kultúra, a tradíció és identitás. Azaz a hazaszeretet, a helyhez kötődő érzelmi identitás” – fejtette ki.

A professzor kiemelte, hogy az információsrobbanás környezetváltozáshoz vezetett, amely következtében mutálódtak a viselkedésmintáink. Manapság máshogy, könnyebben szerezzük be az információt, így rengeteg olyan ingert hagyunk figyelmen kívül, amellyel fejleszthetnénk a kreativitásunkat. Emellett internetes, online addikciók alakulnak ki, érzelemszegénységgel, identitásvesztéssel számolhatunk. Tózsa István rávilágított, hogy a mai információs társadalmunk minden előnye mellett hatalmas veszélyeket is rejt magában: az egyén érzelmileg elsivárosodik, a kisközösségek megszűnnek, valamint a nemzeti identitás és értékek eltűnnek.

Tózsa István a probléma megoldását a következőkben látja: egyrészt a társadalmat érzelmileg gazdagítani kell már fiatal kortól olyan élményekkel, mint például a művészeti nevelés. Ezt csakis az emberek bevonásával, aktív részvétellel lehet elérni, ugyanis megszázszorozza az emlékek elmélyülésének és a kreatív gondolkodás kialakulásának valószínűségét. Ehhez elengedhetetlen az élő kisközösségek fenntartása, illetve újra alakítása is. Az NKE professzora a nemzeti értékek oktatásában látja a megoldást, amelyet a történelem, irodalom, földrajz, valamint a nemzeti identitáshoz kapcsolódó erkölcsi és etikai neveléssel lehet elérni. Ebben segít a hungarikumok megfelelő rendszerezése, ismerete, valamint átadása a fiatalabb generációk számára.

Végül Tózsa István bemutatta a nemzeti értékek tanításának gyakorlatát a felsőoktatásban. Jelenleg két kurzussal, a hungarikum és örökségtervezés, valamint az örökségvédelem tárgy keretében foglalkoznak a témával. Az órák keretében a hallgatók megismerkednek a magyar természeti, gazdasági és kulturális értékekkel, elsajátítják a település és hungarikum marketing aktuális trendjeit. Kitérnek a magyar örökségvédelem állami intézményrendszerére, a Hungarikumokról szóló törvényre, valamint a helyi értéktárak és települési arculati kézikönyvek összeállítására is. A szemináriumokon meghívott előadók is részt vesznek: a Hungarikum Szövetség, a Földművelésügyi Minisztérium vonatkozó helyettes államtitkársága, vagy a magyar hungarikumok és kulturális értékek képviselői, mint a Pick Szalámi, a Tokaji Kereskedőház, a Béres Csepp, a Pető Módszer, vagy a 100 tagú Cigányzenekar.


A cikk bővített kiadása a Bonum Publicum novemberi számában olvasható.

A Ludovika Szabadegyetem következő programja 2017. október 31-én kerül megrendezésre, ahol Gajdos Máté főhadnagy tart előadást „Éles riasztást kaptak a magyar Gripenek… – de hogyan?” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem!

Regisztráció: http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról: http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2017-2018-i_-szemeszter


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


A „magányos farkas” legendája

  • fokep
  • dsc8934 2
  • dsc8941 2
  • dsc8944 2
 • Előző
 • Következő

„Hálózatok a nemzetközi terrorizmusban” címmel tartott előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Dr. Hankiss Ágnes. Az NKE címzetes egyetemi docense kiemelten foglalkozott a közelmúlt terrorcselekményei mögött húzódó hálózati rendszer feltérképezésével. Napjainkban a „magányos farkas” képzete áll a terrorizmusról való közgondolkodás fókuszában. Azonban az előadó felteszi a kérdést: valóban magányosak voltak-e az elmúlt évek európai terrortámadásainak elkövetői?

Hankiss Ágnes pszichológus, író, a Nemzeti Közszolgálati egyetem címzetes egyetemi docense, a Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszék mesteroktatója. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar klinikai pszichológia szakán végzett, ahol a diploma megszerzése után bölcsészdoktori címet szerzett társadalomlélektanból. Szakmai tevékenységét alma materében folytatta, társadalomlélektant oktatott az ELTE-n. Karrierjét átszőtte a politika, valamint a kultúra iránti érdeklődése. Életútja során részt vett a Budapesti Önkormányzat, a Fidesz frakció, a Magyar Rádió Közalapítvány, a Duna TV munkásságában. Később politikai beszélgető-műsorok vezetője, kulturális kormánybiztos, majd európai parlamenti képviselő volt számos uniós bizottsági tagsággal és vezetői tisztséggel. Ilyen bizottságok voltak például a Bel- és Igazságügyi Bizottság, Biztonság és Védelempolitikai Albizottság, vagy a Szervezett Bűnözés Elleni Albizottság. A Károlyi Palota Kulturális Központ és a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet alapítója, vezetője. Elnyerte „A Jövő Irodalmáért” díjat, valamint a József Attila díjat. Összesen tizenhét kötete jelent meg, publikációinak száma meghaladja a százat. 

Hankiss Ágnes előadásában kifejtette, hogy a terrorelhárító és nemzetbiztonsági szervek munkásságát gyakran megakasztják az emberi tényezők és ezek lélektani háttere. Kérdés, hogy vajon az egyes terrorcselekmények elkövetőjénél magányos farkasokról beszélhetünk, vagy sokkal inkább egy jól szervezett hálózat áll az egyén mögött? Az NKE docense kifejtette, hogy kutatásait a témában civilként végezte, amely számos nehézséget felvet a háttéradatok megismerésének tekintetében. Forrásai a sajtó vezető magazinjai, folyóiratai és online tartalmai voltak, emellett nemzetbiztonsági kutatóintézetek széleskörű jelentései és adatbázisai segítették a munkáját. A hálózatok kutatásával kapcsolatban kifejtette, hogy a téves feltételezések és a szakmaiatlan összeesküvés elméletek mellett érdekes összefüggéseket talált. Megállapította, hogy a sajtó és több biztonságpolitikai szakértő is a mai napig „magányos farkasként” bélyegzi meg a terrorcselekmények elkövetőit, azonban ezen személyek hátterében sokkal kiterjedtebb hálózatok jeleit találhatjuk.

Hankiss Ágnes kifejtette, hogy a magányos farkasok elsőként az USA-ban jelentek meg a ’90-es évek szélsőjobbos köreiben, később ezeket a technikákat emelte át az al-Káida, valamint az ISIS. Azonban ezek a szervezetek a „magányos farkas” képét akarják csak elhinteni a sajtóban, hiszen hatalmas toborzási és logisztikai tevékenységgel, valamint ideológiai munícióval látják el az elkövetőket. Az NKE docense ismertette az ISIS frankofon szárnyának a tevékenységét: itt a terrorszervezet többnyire bevándorló hátterű, kitörésre nem képes, harmadgenerációs muszlim fiatalokat igyekszik radikalizálni, majd az Iszlám Állam szolgálatába állítani. A fiatalokat kiutaztatják Szíriába, ahol a Külső Műveleti Egységek Parancsnoksága várja őket. Itt nációk szerint nevelik őket ideológiailag és katonailag, valamint képzik ki egy esetleges jövőbeli terrorcselekmény elkövetésére. Ezeknek a parancsnokságok a vezetői úgynevezett „hídfőállásként” szolgálnak, akik összekötik horizontálisan és vertikálisan is a terrorista hálózatot. Ők tartják a kapcsolatot a tévesen „magányos farkasnak” nevezett terroristákkal. Az elmúlt évek terroristacselekményeiért felelős ISIS merénylőket hasonlóképp irányították és szervezték. A később Európába visszajutott terroristák alvóügynökként szolgálnak, várják az utasításukat a hálózattól.

A hálózatokra Hankiss Ágnes a kiképzésen túl is számos példát hozott. A kiépült terrorista hálózatok szervezetrendszerét számos logisztikai és kommunikációs folyamat támogatja. Ilyen például a Telegram applikáció, amelyet titkos információcserére használnak, a Hawala a személyes kapcsolatokon alapuló, banki folyamatokat felváltó finanszírozási rendszer, vagy a Captagon tudatmódosító, felpörgető drog gyártása és elterjesztése a terroristák között. Hankiss Ágnes rávilágított, hogy a terrortámadások előtt a merényleteket általában megszellőzteti az ISIS a propaganda oldalakon. Ennek célja a figyelemfelhívás, a félelemkeltés, valamint a hatóságok összezavarása. Az ekkor említett magányos farkasok mögött ugyanis egy előre megtervezett támadás áll. „Ez egyfajta lélektani hadviselés” – mondta.


A Ludovika Szabadegyetem következő programja 2017. október 24-én kerül megrendezésre, ahol Prof. Dr. Tózsa István tart előadást a hungarikumokról. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem!

Regisztráció: http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról: http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2017-2018-i_-szemeszter


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Közös ügyünk: katasztrófavédelem

  • fokep
  • dsc7504 2
  • dsc7509 2
  • dsc7514 2
 • Előző
 • Következő

„A katasztrófavédelmi műveletek tervezése és szervezése” címmel tartott előadást Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Ludovika Szabadegyetem legutóbbi állomásán a vezérőrnagy bemutatta korunk katasztrófáit és kihívásait, ismertette a katasztrófavédelem szervezetrendszerét, majd kitért az elmúlt évek sikeres katasztrófavédelmi műveleteire is.

Muhoray Árpád a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola gépjármű-járműgépész szakján szerzett diplomát, majd tanulmányokat fojtatott a Páncélos Csapatok Malinovszkíj Akadémiáján, valamint a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Iskolájában szerzett PhD fokozatot. 25 évet szolgált a Magyar Honvédségnél, ezt követően különböző katasztrófavédelmi szerveknél helyezkedett el. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató helyettese, majd megbízott igazgatója. Aktívan kivette a részét a vörösiszap-katasztrófa utáni katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, mint az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ parancsnoka. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ volt igazgatója. 2004-től vett részt a ZMNE és a Rendőrtiszti Főiskola munkásságában. 2012-től a NKE Katasztrófavédelmi Intézet egyetemi docense, mára nyugalmazott óraadó. Több tudományos és társadalmi szervezet, így a BM OKF Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Hadtudományi Társaság, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Elnöksége, a BM OKF Polgári Védelmi Tanácsadó Testületének a tagja. Publikációiban főleg a katasztrófavédelem, a polgári védelem aktuális feladataival, az árvízi védekezéssel, a vörösiszap-katasztrófa kérdéseivel, a mentéssel, a mentőcsapatok tevékenységével, a katasztrófavédelem és a rendőrség munkakapcsolatával foglalkozik. A legutóbbi Masters Olimpia ezüstérmese súlyemelésben.

Az előadást Muhoray Árpád a katasztrófák által okozott károk bemutatásával kezdte. Az ENSZ kimutatása alapján évente közel 250-300 Mrd dollár veszteség éri a világ gazdaságát a bekövetkező természeti katasztrófák, cunamik, ciklonok, árvizek miatt. A károk Magyarországon a költségvetés 2,34%-át emésztik fel. Világviszonylatban 1,3 millió fő emberáldozatot követeltek a katasztrófák az elmúlt időszakban, a Föld teljes lakosságát pedig 47%-ban érintették a hatásaik. A vezérőrnagy kifejtette, hogy a katasztrófák megelőzéshez, elhárításhoz különleges körülmények között különleges erőfeszítések kellenek. Ismertette, hogy napjaink katasztrófavédelmi kihívásai a civilizációs veszélyek, természeti, humán és ökológiai fenyegetések. „Az ár és belvíz, valamint villámárvíz első helyen, hazánk egyik legfontosabb kihívása” – mondta Muhoray Árpád, majd rávilágított, hogy a 178 magyar település kapott I. osztályú katasztrófavédelmi besorolást, azaz gyakori és súlyos veszélyeztető hatásoknak vannak kitéve a mindennapjaikban.

„A katasztrófavédelem hazánk biztonsági rendszerének része” – fejtette ki a vezérőrnagy. Szervezetileg a 2000-es években jött létre, az állami tűzoltóság és a polgári védelem integrációja révén. A két „alapító atyát” az iparbiztonsággal egészítették ki később. A katasztrófavédelem alappillére a magyar állam, az állampolgárok és a katasztrófavédelmi szervek közös együttműködése. Muhoray Árpád felhívta a figyelmet, hogy a katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat, azonban az állampolgárnak joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben. Ismertette, hogy a katasztrófavédelem irányítása hasonlóan a közigazgatáshoz, állami hierarchikus rendszerben működik.

A katasztrófavédelmi szervek feladata a lakosság élet- és vagyonbiztonságának védelme, a katasztrófák megelőzése, a mentések végrehajtása polgári veszélyhelyzetben, a védekezés megszervezése és irányítása, továbbá a káros következmények felszámolása, valamint a helyreállítás és újjáépítés. A központi szerv a BM OKF, területi szinten a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyezkedik el, majd helyi színtéren a katasztrófavédelmi kirendeltségek, a hivatásos tűzoltó parancsnokságok, önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek működnek. A szervezetrendszer munkájában 11747 fő hivatásos vesz részt. Naponta 2000 tűzoltó teljesít szolgálatot, akiket közel 600 önkéntes támogat. A speciális esetek megoldásában a HUNOR és HUSZÁR mentőcsapatok segédkeznek. Éles helyzetekben a tűzoltóságok közreműködésével zajlik a katasztrófák felszámolása, legalább 1 tűzoltó raj vonul ki a tűzoltási feladatokhoz, valamint a műszaki mentéshez. A katasztrófavédelmi szervek a mentést készítik elő, továbbá irányítják és vezetik a műveleteket a tűzoltósággal, rendőrséggel és a mentőszolgálatokkal együttműködve. Katasztrófavédelmi feladatok továbbá mobillaborok telepítése és a helyszín biztosítása is. A polgári védelem a települések lakosságszámától függően szerveződnek, 100 ezer lakos felett legalább 750 főt kell kiállítani. A HUNOR és a HUSZÁR csapatok a hivatásos állományból toborzott speciális kutató-mentő alakulatok, akik 10 és 7 napos bevetési idővel dolgoznak hazai és külföldi terepen egyaránt.

A katasztrófavédelmi kommunikációs rendszereket automatizál döntéstámogató programok is segítik. A PAJZS rendszerrel az ország egész területén nyomon követhetőek a katasztrófavédelmi intézkedések. „Mint egy csodálatos idegrendszer, olyan a felépítése ennek a jelentési rendszerünk” – világított rá Muhoray Árpád, hogy így az ország legtávolabbi pontjáról is felér az információ a központba.

Az előadás alkalmával bemutatott számos sikeres katasztrófavédelmi műveletet: az ajkai vörösiszap-katasztrófa során megfeszített munkával, szoros együttműködési rendben dolgoztak a kirendelt erők, a kezdeti időszakban 1336 fővel és 292 technikai eszközzel naponta. „Korunk hősei voltak azok a tűzoltók, polgári védelmisek és rendőrök, akik derékig gázoltak a vörösiszapban, hogy mentsék a lakosságot” – emelte ki a vezérőrnagy.

A Ludovika Szabadegyetem következő programja 2017. október 17-én kerül megrendezésre, ahol Dr. Hankiss Ágnes tart előadást „Hálózatok a nemzetközi terrorizmusban” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem!

Regisztráció: http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról: http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2017-2018-i_-szemeszter

 

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Bűnmegelőző funkciója van a fedett nyomozók alkalmazásának

  • fokep
  • dsc4926 2
  • dsc4912 2
  • dsc4915 2
  • dsc4931 2
  • dsc4920 2
 • Előző
 • Következő

„Fedett nyomozók alkalmazása a bűnüldözésben” címmel tartotta meg előadását Dr. Mészáros Bence r. ezredes 2017. október 3-án a Ludovika Szabadegyetem keretében. A Rendészettudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese előadásában kiemelte a fedett nyomozók alkalmazásának bűnmegelőző funkcióját és a paradigmaváltást jelentő új büntetés-eljárási törvény témához kapcsolódó rendelkezéseit.

Mészáros Bence a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán „cum laude” minősítéssel szerzett jogi diplomát 2004-ben, ugyanitt „summa cum laude” minősítéssel PhD tudományos fokozatot szerzett „Fedett nyomozás a bűnüldözésben” című értekezésével 2011-ben. Oktatói pályafutását 2005-ben a Pécsi Tudományegyetemen kezdte meg, 2013-tól oktat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán; a Kriminalisztikai Intézet Bűnügyi Stratégiai Tanszék vezetője, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke. Tagja a Magyar Kriminológiai Társaságnak, a Magyar Büntetőjogi Társaságnak, a Pécsi Akadémiai Bizottság Bűnügyi Tudományok Munkabizottságának, az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottságnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhelyének és a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének. Kutatási területe: a kriminálstratégia, a fedett nyomozók alkalmazása a bűnüldözésben, a titkosszolgálati eszközök a bűnüldözésben és a magánnyomozás.

Dr. Mészáros Bence r. ezredes kutatási területének megválasztását azzal indokolta, hogy a hagyományos nyílt eszközökhöz képest a fedett nyomozók alkalmazása részletében sokszor a hagyományos bűnüldözéssel ellentétes gondolkozást követel, ez a kettősség nagy szellemi kihívást jelent nemcsak a fedett nyomozást a gyakorlatban végzőknek, hanem a fedett nyomozók alkalmazását elméleti és kriminalisztikai szempontból vizsgálók számára is. „A fedett nyomozói működés az egyik legveszélyesebb rendőri munkának számít. Lenyűgözött ezen bátor emberek kitartása és elhivatottsága, ahogy értünk küzdenek folyamatosan az ellenséges vonalak mögött - mondta az NKE egyetemi docense.

Az előadás kezdetén a fedett nyomozó fogalmi meghatározására került sor. Dr. Mészáros Bencétől megtudhattuk, hogy a „rendőrség kémje”- ként is számon tartott fedett nyomozó a bűnüldöző szerv egy olyan tagja, aki egy huzamosabb időre létrehozott fiktív személyazonosság és ahhoz tartozó fedőtörténet (úgynevezett legenda) segítségével leplezi önmagát bevetése során, teszi mindezt azért, hogy a kriminális miliőben mozogva kapcsolatokat építsen ki, bűnelkövetőket leplezzen le, illetve bűnszervezetekbe épüljön be. „A legenda nem más, mint a fedőszemély fedőtörténete, amely során nem más személyazonosságát veszi fel a fedett nyomozó, hanem egy kitalált, nem létező személy szerepét játssza el a célszemélyeknek”- mondta Mészáros Bence. A másik személyazonosság felvételében nagy szerepe van a fedőnévnek, a fedőokiratnak és a közigazgatási nyilvántartásba vett fiktív adatoknak, míg a fedőtörténetben a fedőintézmény, mint például a munkahely vagy fedőlakás, valamint a pénzügyi és tárgyi eszközök használata játszik kulcsfontosságú szerepet az akcióban.

A jó legenda ismérvei közé Dr. Mészáros Bence a célszemélyek számára való vonzóságot, a kellőképpen hihetőséget és az ellenőrzés-biztosságot sorolta, a típusainál pedig a pár napig tartó könnyű fedéses beépülés mellett a hónapokig vagy akár évekig is eltartó, mentálisan nagyon megterhelő mélyfedéses beépülést emelte ki. A fedett nyomozók alkalmazásának szükségességét a bűnszervezetekkel szembeni küzdelem, a bűncselekmények és a terrorizmus megelőzése, a sértett nélküli bűncselekmények jelensége, a határon átnyúló bűnözés és a bizonyítási nehézségek indokolják.

Az előadó a szervezett bűnözés jellemzőinél felhívta a közönség figyelmét, hogy a konspirált, nagy erőforrással rendelkező, magukat legális tevékenységgel leplező bűnszervezetek esetében a legnagyobb probléma a struktúrából fakad. A hagyományos nyomozati eszközökkel a hatóság a hierarchia alján lévő végrehajtókat tudja csak kézre keríteni, míg a szervezet élén álló vezetőket legfeljebb felbujtóként vonhatják felelősségre; a bűnszervezet célja éppen a vezetők profitjának maximalizálása, büntetőjogi felelősségének pedig a minimálása, hiszen az utasítás fentről lefelé, a pénz pedig lentről felfelé növekszik.

A fedett nyomozók alkalmazhatók információ- és adatgyűjtésnél, minta-, ál- vagy bizalmi vásárlásnál, bűnszervezetbe való beépülésnél vagy ellenőrzött szállításnál. Az új büntetés-eljárási törvény 2018. július 1-jén lép hatályba, a terrorizmussal kapcsolatos tevékenységet végző csoportokba való beépüléssel, a rejtett figyelés végrehajtásával, a valótlan vagy megtévesztő információ továbbadásával és a bírói vagy ügyészi engedélyhez kötött más leplezett eszközök birtoklásával egészíti ki mindezt.

A fedett nyomozók büntetlenségi feltételei nehéz kérdésként volt jelen a magyar jogban. „A fedett nyomozó esetében nem minden bűncselekmény, ami annak látszik. A tényállásszerű cselekmény csak akkor bűncselekmény, ha szándékos és veszélyes is a társadalomra nézve. Ha fedett nyomozóként drog vásárlásával kivon valakit a forgalomból, az nem veszélyes, sőt a társadalom érdekét is szolgálja. Ebben az esetben azért valósít meg egy bűncselekményt, hogy megóvja a jogi tárgyat, amit a jogalkotó védeni rendelt”- mondta az előadó. A 2017. évi XC. törvény rendezi a korábban jogi problémaként felvetülő határt, hogy meddig mehet el a fedett nyomozó; feladatelvégzése közben hol a határ, milyen bűncselekmény végrehajtásáért vonható felelősségre. Mészáros Bence paradigmaváltásnak nevezte az új büntetés-eljárási törvény rendelkezéseit, ami az utólag garantálás helyett általánossá teszi az előre adott felhatalmazást. Ez azt jelenti, ha előre látható, hogy a bevetés során milyen jogsértést követ el a fedett nyomozó, azt az alkalmazásáról szóló döntésben rögzíteni kell, a jogsértések elkövetésére felhatalmazást kell adni számára. Ennek az Amerika Egyesült Államok rendszere szolgál alapul.

A Ludovika Szabadegyetem következő programja 2017. október 10-én kerül megrendezésre, ahol Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy tart előadást „A katasztrófavédelmi műveletek tervezése és szervezése” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem!

Regisztráció: http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról: http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2017-2018-i_-szemeszter


Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


A Balkán XXI. századi kihívásai

  • fokep
  • dsc0951 2
  • dsc0960 2
  • dsc0965 2
 • Előző
 • Következő

Dr. Ördögh Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar egyetemi adjunktusa „A Balkán XXI. századi kihívásai: radikalizmus, populizmus, demokrácia” címmel tartott előadást a Ludovika Szabadegyetemen, ahol bemutatta a régió demokráciáinak átalakulását, a populizmushoz és radikalizmushoz vezető utat, valamint az ISIS térnyerését.

Ördögh Tibor az ELTE-n politológia, a Budapesti Corvinus Egyetemen nemzetközi kapcsolatok elemző diplomát szerzett. Doktori disszertációját összehasonlító politológia témakörben írta ELTE Politikatudományi Doktori Iskolájában. 2011 óta tanít a felsőoktatásban politikatudományi, Európa- és Balkán-tanulmányok területen. 2011-től az ELTE Politikatudományi Intézetének, 2012 és 2016 között a Pannon Egyetem megbízott oktatója volt, majd 2016-tól az NKE adjunktusa. Tagja a Magyar Politikatudományi Társaságnak és a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezetének. 2017 márciusától az Európaizáció a Balkánon Ludovika Kutatócsoport vezetője. Kutatási területe: a Balkán államainak politikai rendszerei, az EU bővítéspolitikája és a balkáni migrációs útvonal jellemzői.

„Ezek a témák a jelen időszak legnagyobb kihívásait jelentik a balkáni régió országait tekintve. Olyan területek ezek, amelyek nem az idei évben jelentkező problémákat fogják jelölni, hanem a gyökerek visszanyúlnak a múltba, az elmúlt 30 évbe” – vezette be előadását Ördögh Tibor, majd egy rövid történelmi áttekintéssel bemutatta a Jugoszlávia felbomlásával járó háborút és annak következményeit.

Ördögh Tibor kifejtette, hogy a mai balkáni radikalizmus, főként a szélsőséges ISIS-hoz köthető iszlám vonulata a 90-es évekből eredeztethető. A régió népességét és vallását tekintve igen sokszínű. Ez a háborúban is kibontakozott: a bosnyák, albán és koszovói muszlimok segítségére mudzsahed zsoldos katonák siettek, akik a puskaropogás elhallgatása után a régióban telepedtek le. Az újjáépítés során az országok legnagyobb támogatója Irán, Törökország, Szaúd-Arábia, valamint az Egyesült Arab Emirátusok voltak.  A helyi szélsőséges erők 2010-től kezdték meg a radikális szerveződésüket, amelynek biztos táptalaja volt a demokrácia hiányossága, a poszttraumás „be nem gyógyult” konfliktusok mélysége, valamint a kilátástalanság a szegénységből. Az ISIS megjelenésével felforrósodott a hangulat a Balkánon, 2014-től napjainkig sorra ad ki fenyegetéseket a terrorszervezet Szerbia, Horvátország, valamint Macedonia ellen a délszláv háborúk sérelmei nyomán.

„Felmerül a kérdés: vajon van-e ISIS kiképzőközpont a Balkánon?” – hívta fel a figyelmet Ördögh Tibor. Szerbia belügyminisztériuma kiadott egy közleményt, amely a koszovói Kaçaniku városában sejtett ISIS kiképző és toborzó bázist, mindezt arra alapozva, hogy a város közel 30.000 fő lakosából 24 férfi lépett be a terroristaszervezet kötelékébe. Az NKE adjunktusa rávilágított, hogy ez inkább az elmúlt évek felfokozott politikájának szüleménye, mintsem kész tény: „a valóságban elmondhatjuk, hogy ezek nem kiképzőközpontok, hanem a média figyelmének fenntartására vonatkozó nyilatkozatok voltak. Kiképzőközpontok Koszovóban nincsenek, maximum olyan emberek, akik az Iszlám Államhoz távoznak és innen toborozták őket.” Az Europol 2017 júniusában átfogó jelentést adott ki, amely a balkáni toborzással és a terroristák kiáramlásával foglalkozott. A szakértők egy közel 800 fős csoportot jelöltek meg, akik a régió országaiból lépetek rá a radikalizmus táptalajára és csatlakoztak az ISIS-hoz.

„100 km-re a magyar határtól felvonták az Iszlám Állam zászlaját” – hangzott a 2015-ös hír, amely bejárta a hazai sajtót. A bosnyák Gornja Maoča falujában történt az eset, amely nagy valószínűséggel a helyi radikális iszlám csoportok kulturális központja. A 90-es években itt telepedtek le a mudzsahed zsoldosok, akik az iszlám szélsőséges vahabita irányzatát vallják. Ez egy hegyekkel körbezárt, jól védhető település, amely nehezen megközelíthető a rendőrség és a katonaság számára. „Szinte no-go zónának tekinthető” – mondta Ördögh Tibor. Az előadó bemutatta az ISIS regionális meghatározó személyeit, mint például Nurset Imamovič, Husein Bilal Bosnic, Elvira Karalič, vagy a balkáni mészárosként elhíresült Lavdim Muhaxheri-et. Többségük jelenleg is börtönbüntetésüket töltik, vagy elestek a szíriai harcmezőn.

„Hogy miért radikalizálódnak egyes emberek, az mindenképp a demokráciában keresendő” – fejtette ki Ördögh Tibor. „Valami nem működik jól egy országban, ha az emberek elfordulnak az államtól és egyre inkább szélsőséges nézeteket kezdenek vallani.” Az NKE adjunktusa a politológiában bevett és elfogadott mérések alapján igyekezett bemutatni a régiók demokráciáit. A Transparency International, a Freedom House, valamint a Bertelsmann Stiftung felmérései alapján megállapítható, hogy míg a legtöbb volt jugoszláv tagállam a félig konszolidált demokráciákhoz sorolható, addig Bosznia és Hercegovina, Koszovó és Albánia demokráciái hibrid rezsimeknek mondhatók. Az elemzések során vizsgálták az országok államiságát, politikai részvételét, a jogállamiság sarokköveit, a demokratikus intézmények stabilitását, valamint a politikai és társadalmi integráció helyzetét. Emellett a történeti visszatekintésből is megállapítható, hogy ezekben az országokban még mindig fajsúlyos a délszláv háború emléke: „A háborús történelemben benne vannak azok a jegyek, amelyeket ezek az országok nem tudnak kinőni.”

„A balkáni országok valójában nem tudják, mi az a demokrácia, hiszen sosem éltek benne” – idézte Ördögh Tibor a politológus körökben híres mondást. Kifejtette, hogy a felsorolt országok más demokrácia-felfogással rendelkeznek, mint a Nyugat-európai államok. A politikai vezetők gyakran a saját javuk alapján értelmezik a demokrácia egyes elemeit, amelyek a populizmus megerősödéséhez vezettek. Erre hozta fel példának a szerb államfő kampányában használt populista elemeket. A miniszterelnökből államfővé választott Aleksandar Vučić, pártcsaládja hatalmas médiafölénnyel rendelkezik a szerb piacon, például a kampánycsend előtt levetítette a szerb közszolgálati tv az életét bemutató filmet, emellett a választási kampányát is populista elemek színesítették. A választásokon 55.1%-al szavazott bizalmat a lakosság a jobboldali radikálisból középre húzódó Vučić javára. Számunkra talán egy demokráciában összeférhetetlennek számít az a tény, hogy az államfői tisztsége mellett Vučić megtartotta a kormányzó párt pártelnöki tisztségét is, közvetlenül nyomást gyakorolva a kormányzatra. Így egy „félelnöki” rendszert alakított ki a parlamentáris kormányzás helyett. Ördögh Tibor végül kifejtette, hogy előreláthatólag a régió demokráciáiban tovább erősödhetnek a populista irányzatok.

További részletek a Bonum Publicum októberi számában olvashatóak.


A Ludovika Szabadegyetem következő programja 2017. október 3-án kerül megrendezésre, ahol Dr. Mészáros Bence r. ezredes tart előadást „Fedett nyomozók alkalmazása a bűnüldözésben” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem!

Regisztráció: http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról: http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2017-2018-i_-szemeszter


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Gerillaelméletek: pusztító erő a nép kezében

  • fokep
  • dsc8643 2
  • dsc8645 2
  • dsc8648 2
  • dsc8651 2
 • Előző
 • Következő

„Ha békét akarsz, értsd meg a háborút, különösen a gerilla- és a felforgató háborút!” – idézte B. H. Liddell Hartot Dr. Forgács Balázs százados, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar docense a Ludovika Szabadegyetemen. Előadása során kitért a különböző gerillaelméletek hátterére, majd a kurzus hallgatóinak bemutatta a híres és hírhedt gerillavezéreket.

Forgács Balázs az ELTE-n történelem, valamint a ZMNE-n biztonság- és védelempolitikai szakon diplomázott, majd tanulmányait a Hadtudományi Doktori Iskolában folytatta, ahol „summa cum laude” minősítéssel szerzett tudományos fokozatot. 2008 óta hivatásos tiszt, 2014-től századosi rangban. Az NKE egyetemi docense, 2003 óta tanít a felsőoktatásban. A HHK két alkalommal is számára adományozta „A Kar Kiváló Oktatója” címet. 2016-ban elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját három évre. Tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének. Kutatási területe a gerillaelméletek és annak teoretikusai.

Forgács Balázs előadásában ismertette, hogy a gerilla kifejezés a spanyol „guerra” szóból ered, amely kis háborúcskát jelent. A gerillákat gyakran keverik a partizánokkal, van ahol a nyelvi sajátosságok, társadalmi gyökerek, történelmi hagyományok miatt. Közös bennük az, hogy irreguláris csapatok, melyek egy politikai cél érdekében akarják az akaratukat erőszakosan érvényesíteni és az ellenfelükre kényszeríteni. A hagyományos háborúkkal ellentétben a gerillacsapatok célja sokszor nem az ellenfél megsemmisítése, sokkal inkább a kifárasztása indirekt, erőszakos módon.

Az NKE docense kiemelte, hogy a gerillaelméletekkel közel 200 éve kezdett el foglalkozni a hadelmélet. Az első irreguláris harci módszert először a napóleoni háborúk idején jegyzik fel. Ilyen volt az 1808-as spanyol gerillaháború, vagy az 1812-es orosz partizán ellenállás. Mindkettőről elmondható, hogy a helyi nép szállt szembe egy külső megszállóval, ahol az uralkodóért és az országért harcoltak. „Néppel az uralkodóért” – világított rá a százados. A gerillacsapatok számára fontos volt, hogy elnyerjék a nép támogatását, emellett a sikeres hadműveletek során hatalmas előny volt számukra a helyi emberek terepismerete. „Hatalmas pusztító erő, amikor a nép kel fel!”

A gerillaelméletekkel Carl von Clausewitz „A háborúról” című művében is foglalkozik, ahol hadtudományi szempontok alapján elemzi a hasonló harcmodort „A népfelkelés” fejezetében. Clausewitz itt rávilágított, hogy ezek a forradalmak átpolitizálták a tömegeket, így hatalmas katonai erőt szabadítottak fel. A fegyveres népi felkelések sikerét egy belső háborúban, a folyamatos győzelemben, a kiterjedt hadszíntéren, továbbá a nép támogatottságában, valamint az átszegdelt terepben látja. Munkásságával gyakorlatilag beemelte a gerillaelméletet a modern katonai elméletek közé, így a későbbi gerillafelkelések vezetői már nem csak katonák, hanem különböző mesterségű értelmiségiek voltak.

Forgács Balázs Thomas Edward Lawrence-t, azaz Arábiai Lawrence-t emelte ki, mint első ismertebb gerillahadvezért. Lawrence régész-térképész volt, majd az első világháborúban harcolt brit hírszerzőként a törökök ellen, ahol az arab felkelőket támogatta. „Kezdettől fogva hitt az arabok mozgalmában. Hitt abban, hogy az arab nemzeti felkelés kiűzheti a törököket” – mondta az előadó. Az arab felkelés legfőbb célpontja a Damaszkusz-Medina vasútvonal. A felkelés során a pszichológiai hadviselésre fektették a hangsúlyt, céljuk a törökök demoralizálása volt. A sivatagra támaszkodtak, amely szinte megtámadhatatlan bázisként szolgált számukra. Emellett sikerült a lakosságot is az ügy mellé állítani, akik nem szívlelték a török megszállókat. Dezinformációkkal rettegésben tartották a török sereget. Arábiai Lawrence végül az arabok első számú katona vezetőjévé vált, az arab felkelők képesek voltak a brit reguláris erők jobbszárnyaként demoralizálni és megbénítani a túlerőben harcoló törököket. Arábiai Lawrence története bejárta a világot, számos későbbi gerillavezetőnek szolgált példaként. Életét Oscar- díjas filmben is megelevenítették, emellett Indiana Jones karakterét is róla mintázták.

A gerillák kezdeti baloldalisága Marx, Engels és Lenin nyomán Mao Ce-tungnál fedezhető fel. A kínai gerillavezért Forgács Balázs teoretikus, hadelméleti szempontból mutatta be. Mao könyvtárosként csatlakozott a párthoz, felemelkedése a hosszú meneteléshez köthető. A baloldali gerillák mottója átalakult: „A néppel a népért.” Mao kifejtette, hogy a katonai sikerekhez kezdetben területet és időt kell nyerni. Ha sikerül időt nyerni, meggyőzhetik a népet. Ha meggyőzték a népet, győzelmet arattak. Az NKE docense ismertette Mao elméletét: „A partizánnak olyannak kell lennie, mint a hal a vízben.” A partizánoknak elengedhetetlen támogató háttere volt a nép. Ezt a népet Mao rendkívül tudatosan szólította meg a leegyszerűsített propagandájával. Emellett továbbfejlesztette az eddigi gerillaelméleteket is: mivel nem volt reguláris támogató hadserege, így a partizánok egy részéből hozott létre saját hagyományos sereget. Ezzel sikeresen megnyerte az elhúzódó háborút. Forgács Balázs kifejtette, hogy később ezt a technikát vette át a vietnámi háborúban Võ Nguyên Giáp, a „vörös Napóleon”, akinek érdemeit a mai napig elismerik a franciák és az amerikaiak.

Che Guevara a kubai forradalom során tűnt fel, ahol a Castro fivéreket támogatta. A gerillák sikerét a propaganda, valamint a Sierra Maestra hegységrendszerből szervezett harcok hozták meg. Közel két év alatt sikerült elfoglalniuk Kubát. Ehhez elengedhetetlen volt a Radio Rebelde működtetése, ahol közvetlenül tudták megszólítani forradalmi eszméikkel a népet. Che Guevara felhasználta az eddigi gerillavezérek technikáit és kiegészítette saját fejlesztéseivel. Rájött, hogy nem kell jól szervezett, nagy méretű csapatokban gondolkodnia, egy kis létszámú felbujtó gerillaegység sokkal hatékonyabb. Megalkotta a „foco”-kat, amely kicsi magot jelent. Ezek a kis létszámú csoportok „népfelkeltő tűzfészkek” voltak. Forgács Balázs idézett hasonlatában kifejtette: „Ők úgy működtek, mint egy egyszerű szikra a száraz mezőn. Így képes lángba borítani a forradalom egy piciny magja is az egész területet.” Míg Che Guevara gerillaharcának fő színtere a vidék volt, addig Brazíliában a népi helyi sajátosságokhoz igazodva a nagyvárosokban jöttek létre hasonló radikális felkelések. Itt Carlos Marighella gerillavezetőre volt nagy hatással a kubai forradalom győzelme.

Végül Forgács Balázs felhívta a figyelmet a gerillaharcok alapjaira, hogy az irreguláris hadviselésnek is megvannak a saját szabályai: „Ne gondoljuk azt, hogy az irregularitás egyet jelent a szabálytalansággal. Nem a bevett szabályoknak megfelelő műveletekről van szó.” A reguláris hadviseléstől itt lehet felfedezni az eltérést. „Ez nem más, mint indirekt hadviselés, irreguláris formában. Kifárasztásra tör, a nem bevett szokások szerint.”

A Ludovika Szabadegyetem következő programja 2017. szeptember 26-án kerül megrendezésre, ahol Dr. Ördögh Tibor tart előadást „A Balkán XXI. századi kihívásai: radikalizmus, populizmus, demokrácia” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem!


Regisztráció: http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról: http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2017-2018-i_-szemeszter


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Nem lett volna kiegyezés az 1848-as törvények nélkül

  • fokep
  • dsc6551 2
  • dsc6555 2
  • dsc6557 2
  • dsc6562 2
 • Előző
 • Következő

„A monarchia nemcsak az utolsó régi archaikus birodalom volt, de egyben az első multinacionális többetnikumú állam is” - mondta Máthé Gábor a „Gondolatok az Osztrák-Magyar Monarchia 150 éves jubileumán” címmel tartott előadásán a Ludovika Szabadegyetemen.

Dr. Máthé Gábor prof. emeritus jogtörténész, az állam- és jogtudományok habilitált doktora, egyetemi tanár, akit 2012-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntettek ki. Az elmúlt fél évszázadban az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Károli Gáspár Református Főiskola Állam- és Jogtudományi Karán, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának jogelőd intézményein oktatott és töltött be egyetemi tisztségeket. Közéleti tevékenységként tagja a Magyar Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottságának és a Felsőoktatási Tudományos Tanácsnak; elnöki szerepet tölt be az Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam- és Jogtudományi Bizottságában, a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlésének tagja és doktorképviselője, valamint az MTA Közigazgatás-tudományi Bizottságának titkára. Főbb kutatási területe a magyar alkotmány- és közigazgatás intézményrendszerének fejlődéstörténete, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás határterületű problematikája, a közigazgatási büntetőjog elmélete. E témakörökben több száz publikációja jelent meg, köztük idegen nyelvű monográfiák és tanulmánykötetek.

Máthé Gábor a kiegyezés közjogi dogmatikája kapcsán megemlékezett az első béketeremtő biztonsági megállapodást jelentő Szent Szövetségről, amelyet I. Sándor orosz cár, Frigyes Vilmos porosz király és Ferenc osztrák császár és magyar király hozott létre 1815-ben. Ekkor Magyarország a birodalom részeként benne volt ebben a megállapodásban, amely 100 évig garantálta Európa fejlődését, az ipari forradalommal való megbirkózását és a jogállami intézményrendszer létrehozásának lehetőségét. A területrendezési és együttműködési elv a Szent Szövetség Európájában a legitimitás, az államok szövetségének egyensúlya és a felelősség volt. A szövetség első száz éve csodálatos fejlődést eredményezett, amely 1914-ben, a nagy háborúval és Trianonnal ért véget.

A XIX. században meghatározó szerepe volt a jogállamnak. Az állampolgárok védelmét célozta a hatalommegosztáson nyugvó intézményrendszer: a három hatalmi ág, a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltató felosztása, valamint 1896-tól a közigazgatási bíráskodás megteremtése is.

A XIX. század különös volt a reformkorral, a reformokkal és a politikai mozgalmakkal, amelyek 1848-ra sajátos polgári átalakulást realizáló törvényeket eredményeztek. A magyar polgári alkotmányosság első megnyilvánulásaként az 1848-as 31. törvény és a 11. erdélyi törvény nélkül nem lett volna kiegyezés, amely nem csak a négyszáz éves Habsburg-magyar együttműködés nyomán jött létre. Az érintette a Habsburg Birodalomban lévő tizenhét örökös tartományt és a Magyar Koronához tartozó országokat: Horvát-Szlavónországot, Dalmáciát, Erdélyt, Fiumet és Bosznia-Hercegovinát.

Az 1849-es olmützi alkotmány szerint minden ügy birodalmi, a hatáskör az összállamé, így megvalósult a kompetenciában való döntéshozatal, megszűntetve a tartományi hatalmat és a képviseleti tartománygyűlést. Ezt az 1852-es császári pátens hatályon kívül helyezte, életre hívva a neoabszolutizmus rendszerét. Az 1860-as császári oklevél a belső államot szabályozta, az osztrák örökös tartományok közé sorolva Magyarországot is, amit a magyarok nem fogadtak el és végül nem is lett sikeres országunknak a német összállamba való beépítése. Ebben az időszakban rengeteg közjogi ellenállás húzódott az alkotmányozás hátterében. „A kor zseniális politikai nemzedéke, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc mind a magyar polgári átalakulásért munkálkodott, bár kezdetben ellentétes utakon, végül félretették az ellenérdeket a közérdek eléréséért”- emelte ki az előadó.

Az alkotmányfejlődési vázlatból megállapítható, hogy az 1848. áprilisi alkotmányos törvények tették lehetővé a szuverenitás kinyilvánítását azzal, hogy az összmonarchia perszonálunióvá alakítható” - mondta a professor emeritus. Megjelent a magyar jogalkotási - polgári átalakulás eredménye szemben az osztrák kísérletekkel bizonyítva, hogy lehet szuverén is Magyarország. Ausztria és Magyarország kiegyezésével létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia, melyben a császár a magyar tartományi hatalom határkörét birodalmi szintre emelte. A Szent Korona országai és az osztrák örökös tartományok elkülönültek egymástól, Magyarország és Ausztria mégis egyenlő volt, jelen voltak a közös ügyek: a hadügy, a külügy és az ezek fedezéséhez szükséges pénzügy; közös szervek létrehozásával biztosították az összmonarchia egységét.

A Monarchia eredményei közé sorolta Máthé Gábor, hogy 1910-re Ausztria 1 főre jutó GDP-je 3290 nemzetközi dollár, Magyarországon kétezer. A franciák ezt 1869-ben érték el, a belgák 1854-ben. A magyar gazdaságban 1913-ra az 1 főre jutó GDP két és félszeresre növekedett a kiinduláshoz képest. Magyarországon 1870-ben az 1 főre jutó GDP az osztrák GDP 60%-a; ez az érték 1910-re 77%-ra nő. Ezek alapján érzékelhető, hogy folyamatos eredmények voltak a Birodalomban. Nyugat-Európához 1913-ban álltunk a legközelebb. A dualizmus korának gazdasági fejlődése kapcsán ki kell emelni Széll Kálmán pénzügyminiszter tevékenységét. A magyar gazdaságot az agrárszektor határozta meg, mert 44,6%-át adta a gazdasági teljesítménynek. 1914-re a nemzeti jövedelem 1/3-át adta az ipar. Az ipari forradalom velejárója volt a vasútépítés; 1873-ra a vasúthálózat háromszorosára nőtt, 1900-ig 17 000 km épült, 1880-ra megalakult a MÁV és 1890-re az összes vasútvonal állami tulajdonba került.

A Monarchiát végezetül így értékelte az előadó: „A monarchia nemcsak az utolsó régi archaikus birodalom volt, de egyben az első multinacionális többetnikumú állam is. Poroszországgal összehasonlítva kényelmesen impotens, a cárokhoz képest emberséges és toleráns, és végső soron nem olyan rossz kombináció ez a saját nemzetek utáni, de a nacionalizmus által még mindig marcangolt korunkban is - egy érdekfeszítő modell.”

A Ludovika Szabadegyetem következő előadása 2017. szeptember 19-én lesz: Dr. Forgács Balázs százados a gerillaelméletekről tart előadást. 

Regisztráció: http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról: http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2017-2018-i_-szemeszter


Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Távérzékelés - Környezetünk feltérképezése

  • dsc5620 2
  • dsc5601 2
  • dsc5603 2
  • dsc5622 2
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a 2017-es őszi szemeszter tantárgyi repertoárjából sem maradhatott ki az egyetem ismeretterjesztő kurzusa, a Ludovika Szabadegyetem, ahol az NKE civil és hivatásos hallgatói mellett külsős érdeklődők hétről-hétre betekintést nyerhetnek a közszolgálat különböző tudományterületéről származó különleges előadásokba. A szezonnyitó kurzust Dr. Bíró Tibor, a Víztudományi Kar dékánja tartotta „Távérzékelés a vízgazdálkodás szolgálatában” címmel.

Bíró Tibor a Debreceni Agrártudományi Egyetemen végzett agrármérnökként, PhD dolgozatát a síkvidéki vízrendezés témakörében írta. Főbb kutatásai a belvízi jelenségek vizsgálataira vonatkoznak. Ezen belül a digitális terepmodellek és idősoros analízisek vízgazdálkodásban való alkalmazásával, a belvízi elöntések gyakoriságának statisztikai vizsgálatával, a belvíz-veszélyeztetettség térképezésével, valamint belvíz-hidrológiával és az összegyülekezési folyamatok elemzésével foglalkozik. Összesen 160 publikáció szerzője, illetve társszerzője. 2000-ben elnyerte a Kvassay Ösztöndíjat, 2001 és 2003 között az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesült. Szakmájában tagsági tisztséggel rendelkezik számos tudományos testületben: állandó tagja a Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Tudományos Tanácsának, az MTA Elnöki Víztudományi Bizottságának, továbbá a Magyar Hidrológiai Társaság Tudományos Tanácsának tagja. 2016 szeptemberében felkérést kapott az Akadémia Elnökétől a Nemzeti Víztudományi Kutatási Program kidolgozásában való részvételre.

A VTK dékánja előadását egy fogalom-meghatározással indította, ugyanis a „távérzékelésnél” a gyanútlanabb olvasó, vagy hallgató könnyen abba a hibába futhat, hogy a „távvezérlésre” gondol. Bíró Tibor kiemelte, hogy a távérzékelés ugyan távvezérléssel működhet, azonban a meghatározás arra az eljárásra gondol, amikor az egyes repülőalkalmasságokon elhelyezett szenzorokkal információt gyűjtünk be. Ilyen repülőalkalmasságok például a műholdak, repülőgépek, sárkányrepülők, vagy UAV-k, azaz drónok. A távérzékelés alapja a felszínről visszaverődő elektromágneses sugárzás. A passzív mérésnél a nap visszaverődő sugárzását mérik, míg az aktív mérések során szenzorokkal küldenek jelet. A gépeken elhelyezett szenzorok letapogatják az alattuk elterülő területet, az így kinyert adatokat pedig a közszolgálat különböző területei nagyon jól tudják hasznosítani. „Az elmúlt 1-2 évben a vízügybe szinte berobbant a távérzékelés” – hívta fel a figyelmet a technológia fejlődésére, ugyanis a víztudománynak hatalmas áttörést jelentett a drónok elterjedése.

Bíró Tibor rávilágított, hogy a víztudomány a technológiát különböző mentesítési feladatok támogatásánál, mint a sík- és dombvidéki vízgyűjtők vagy medrek felvételezésénél, elöntési modellek feltérképezésénél használja, valamint hatalmas szerepe van a védekezési feladatoknál, árvizek és belvizek felmérésénél, töltések, gátak vizsgálatánál. Ismertette, a multiszenzoros távérzékelés elemei a hiperspektrális légiszenzor, a légi lézerszkenner, a középformátumú digitális kamera, valamint a terminális infra légi szenzor. A geodézia, azaz a földtani mérések több hónapos procedúráját felváltotta az 1 napos távérzékeléssel történő mérés.

2013-ban a valaha mért legnagyobb dunai ár sújtotta Magyarországot. A VTK dékánja kiemelte, hogy ekkor már pontosan tudták követni az árhullámot a magyar szakemberek, közel 13.000 ortofelvétel készült az árvízről. Az elemzéseknek hála az ország vízügyi biztonságát már sokkal pontosabb adatokkal tudják szavatolni. A kolontári vörösiszap katasztrófa alkalmával is bevetették a technológiát, amikor LIDAR adatgyűjtéssel vizsgálták a területet. Bíró Tibor felhívta a figyelmet, hogy ekkor a magyar kutatócsoport világszínvonalon tudta felmérni a károsult területet, köbtized pontossággal megállapították a kiömlött vörösiszap mennyiségét, vizsgálták a fennmaradt tárolók veszélyeztetettségét, valamint percre pontosan le tudták modellezni a kiömlő káros anyag folyását.

A magyar kutatók a hiperspektrális technológia továbbfejlesztésével hatalmas mennyiségű adatot tudtak kifejteni a felmért területből. A talajon megtalálható különböző dolgok, különböző hullámhosszon verik vissza a leküldött elektromágneses hullámot, így anyagi szinten le tudják bontani a mért területet. „Ez szinte egy digitális ujjlenyomatvétel” – mondta Bíró Tibor. Később ezzel a technikával tudta a magyar csapat felmérni a Mexikói-öbölben bekövetkező olajkatasztrófát is. A VTK dékánja az ENSZ-nek is bemutatta a technológiát, a bécsi központban fel is szólalt a témában. A vízgazdálkodás jövőjével kapcsolatban kifejtette, hogy egyre pontosabb képet fognak tudni alkotni árvizekről, precízebben fogják tudni elkészíteni a vízgyűjtők és a síkvidéki területek digitális terepmodelljét.

Az előadás során az NKE tudományos rektorhelyettese ismertette a hallgatókkal a kurzus féléves koncepcióját és a tanulmányi kötelezettségeket. „Ebben a félévben is igyekeztünk olyan programokat válogatni, amelyek reményeink szerint felkeltik az Önök érdeklődését” – fejtette ki Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy. A szemeszter során a hallgatók a közszolgálat különböző témáit fogják körüljárni, mint például a terrorizmus és a gerillahadviselés kérdését, magyar légierő helyzetét, hungarikumok szabályozását, vagy a Zrínyi szablya történetét.


A Ludovika Szabadegyetem következő programja 2017.szeptember 12-én kerül megrendezésre, ahol Prof. Dr. Máthé Gábor tart előadást „Gondolatok az Osztrák-Magyar Monarchia 150 éves jubileumán” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem!

Regisztráció: http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról: http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2017-2018-i_-szemeszter


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Újra szabadegyetem az NKE-n!

  • szabadegyetem

Az Európát érő terrortámadások új formáiról, a fedett nyomozók munkájáról és az úgynevezett hungarikumokról is hallgathatnak előadásokat a többi között a Ludovika Szabadegyetem idei őszi programjában. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos ismeretterjesztő előadás-sorozata nagy sikert aratott az elmúlt években: a nagyközönség számára is nyílt, hetenkénti előadások sok érdeklődött vonzottak, ráadásul az intézmény hallgatói szabadon választható tantárgyként is felvehetik azt a tanrendjükbe.

A programsorozat első, szeptember 5-i előadásán arról lesz szó, hogy a műholdakról és a különböző repülési magasságokból nyert távérzékelési adatokat hogyan lehet minél hatékonyabban felhasználni a vízgazdálkodás tervezési folyamataiban, az előrejelzésekben és a napi feladatok végzésében. Dr. Bíró Tibor, a Víztudományi Kar dékánja előadásában szól majd arról, hogy az árvizek, a belvizek, az aszályjelenségek észlelése, előrejelzése, a vízminőségi kárelhárítás, a tervezési és védekezési feladatok végrehajtása mennyire támaszkodik manapság a korszerű térbeli információnyerési módszerekre.

A Ludovika Szabadegyetem december 5-ig tartó programsorozatában olyan érdekességekről is lehet majd hallani előadást, mint például a nemzetközi terrorizmus hálózatai, a balkáni országokban újra megerősödő radikalizmus, vagy a katasztrófavédelmi műveletek tervezése. Magyarországon 2004 óta integrált légvédelem működik, szövetségi alárendeltségben. Hol a helyük ebben a magyar katonáknak? Az október végi előadásában erre a kérdésre is próbál majd választ adni Gajdos Máté főhadnagy, aki három évig dolgozott a „Sziklában”, a Magyar Honvédség egyik különleges létesítményében. Már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tulajdonában van a Zrínyi-szablya hiteles másolata, amelynek eredetijét évszázadok óta a bécsi Szépművészeti Múzeum őrzi. A Zrínyi-hagyományok egyik jeles darabjának történetéről Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy tart előadást, november 21-én.

A kedd esténként, 18 órától kezdődő rendezvények előadói között megtalálhatjuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mind az öt karának oktatóit, akik az adott téma szakértőiként biztosítják az elhangzott információk hitelességét, tudományos megalapozottságát. A Ludovika Szabadegyetem programjai mindenki számára elérhetőek, de az egyes előadásokra külön regisztrálni kell. Az egyetem hallgatói pedig szabadon választható kurzusként is választhatják a programsorozatot.

A Ludovika Szabadegyetem tervezett előadásairól és a jelentkezéssel kapcsolatos részletekről itt kaphatnak információkat:

http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2017-2018-i_-szemeszter

Megosztás a Facebook-on


Fejben dől el minden?

  • fokep
  • dsc7626 2
  • dsc7636 2
  • dsc7652 2
  • dsc7663 2
 • Előző
 • Következő

Dr. Haller József előadásával zárult a Ludovika Szabadegyetem rendezvénysorozat 2017-es tavaszi szemesztere. A Rendészettudományi Kar Rendészeti Magatartástudományi Intézet intézetvezetője, egyetemi docense „Agresszió: neurobiológiától a kriminológiáig” címmel tartott előadást.

Haller József egyetemi tanulmányait a Babes-Bolyai Tudományegyetem biológia szakán végezte Kolozsváron, majd PhD- fokozatot szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2004 óta az MTA doktora. Kutatói állásban dolgozott a kolozsvári Biológiai Kutató Központban, a holland Leiden University-n, valamint tudományos főmunkatársként és tanácsadóként a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben. Az NKE RTK-n 2016 óta oktat, emellett rendszeresen oktatat az Eötvös Loránd és Semmelweis egyetemek doktori iskoláiban. Az egyetemi katedra mellett szakterületének megbecsült szakembere, különböző orvostudományi kutatócsoportok, konzorciumok és kutatóintézetek vezetője volt karrierje során. Számos hazai és nemzetköz elismerés birtokosa.

Az agresszió és a neurobiológia összefüggéseit, valamint a kriminológiai viszonyát vázolta fel előadásában Haller József. Az alapvető kérdés az, hogy a bűnelkövetés neurobiológiailag meghatározható-e vagy sem, továbbá hogy az agyban bekövetkező változásokon alapuló bűnelkövetés alkalmával a tettest gyógyítani kell, vagy büntetni? Ez elsőre bonyolultnak tűnhet, azonban az NKE intézetvezetője részletesen kifejtette az agresszió kialakulásának okait, valamint az agresszivitás hatását az emberi agyra, illetve az emberi agy hatását az agresszivitásra.

Az agresszió funkciója fájdalom okozása az erőforrások megszerzése céljával. Az agresszió akkor működik funkcionálisan, ha jó az „ár-érték” arány, tehát ha az agresszív cselekvésbe befektetett energia kifizetődik. Az agresszivitásnak számos formája létezik. Lehet proszociálisan agresszív valaki, például a rendőr, aki a társadalom rendjének fenntartása érdekében kénytelen erőszakot alkalmazni. Egy bokszmeccs során is tombol az agresszivitás, ekkor semleges agresszióról beszélhetünk. Továbbá beszélhetünk antiszociális agresszióról, amikor egy bankrabló kirabol egy bankot, vagy amikor bandák utcai verekedésbe kezdenek. A kriminológia az antiszociális agresszióval foglalkozik, a bekövetkezett bűntettekkel. Ezekről az agresszív cselekményekről elmondható, hogy abnormálisak és diszfunkcionálisak, tehát a viselkedés a befektetett ár, a következmény nagyobb, mint a cselekvéssel elnyert érték. „Két jele van, hogy az agresszió abnormális: az egyik, hogy egy mentális zavarhoz párosul, a másik, hogy megszegi a törvényt” – mondta Haller József.

„Miért abnormálisan agresszív az ember? Tanuljuk az agressziót, vagy agresszívnek születünk?” – tette fel a kérdést az NKE intézetvezetője. Az agresszió kutatására számos kísérletet tett a tudományos világ, mind állatokon, mind embereken. A Harlow majmokon végzett kísérletéből kiderült, hogy azok az egyedek, amelyek az anyjuk nélkül laboratórium környezetben nevelkedtek, elzárva fajtársaiktól, felnőtt korukban az ismeretlen ingerekre sokkal agresszívabban válaszoltak, mint az átlagos majmok. Ez az embereknél is ugyanígy megfigyelhető. Az NKE egyetemi docense kiemelte, hogy ez egy általános biológiai reakció, mivel az agresszió formája sosem változik, így a szocializációs fejlődésből kimaradt egyedek sokkal agresszívabbak, mivel nem volt önkontrolljuk. „Megállapíthatjuk, hogy nem az agressziót kell megtanulni, hiszen az agresszió bennünk van. Azt kell megtanulni, hogy hogyan kontrolláljuk. Ezt lessük el a szocializáció során. Ha egy agresszív környezetben növünk fel, nem azt tanuljuk meg, hogy hogyan kell agresszívnak lenni, hanem nem tanuljuk meg, hogy hogyan illeszkedjünk be a társadalomba” – mondta.

Haller József kiemelte, hogy az agy bizonyos részének stimulálásával, a hipotalamusz elektromos ingerlésével kiváltható fizikai agresszió. A neurobiológiában ezt a területet kutatják az agresszivitással kapcsolatban, igyekeznek feltérképezni azokat az agyi ideghálózatokat, amelyek az agresszivitás kialakulásáért és kontrollálásáért felelnek. Az agresszió kialakulásának mechanizmusa a következő agyi neurológiai hálózaton működik: először a beérkezett ingereket a homloklebeny megszűri, itt található az agy morális gátja. Amennyiben a provokáció vagy egy erős hatás áttöri ezt a gátat, akkor a hálózat következő állomása az amigdala, amely a morális döntést érzelmekkel ruházza fel. Ezután jön a hipotalamusz, ahol az agy kiosztja a parancsot. A végső állomás az agytörzs, amely az izmokat működteti az agresszió megtestesítéséhez.

Haller József rávilágított, hogy az antiszociális agresszivitásnál megváltozott az agy valamelyik agresszivitásért felelős területe, így meggyengültek vagy túlzottan megerősödtek az agresszív gondolatokért felelős védőgátak. Megváltozott a morális mérlegelés, érzelmi gát, vagy a hipotalamuszi fék működése. Az agy megváltozása természetes, külső környezeti tényezők, stresszorok hatására adott életkorban különböző módon változik meg az agyunk. Így egy esetleges gyermekkori trauma kiválthatja az erőszakos bűnözésre való hajlamot.

„Biológiai, szociális és pszichológiai jelenségek szimbiózisáról van szó: amikor a pszichológia és a szociológia idegrendszeri változásokat idéz elő, ezek a változások megváltoztatják a viselkedést, amely megváltoztatja a társadalomba való integrálódást” - mondta Haller József az abnormális agresszivitásról. Az abnormális agresszió kezelésének számos formája van: lehet kezelni az okok megszüntetésével, szegénység kiküszöbölésével vagy oktatással, megelőzhetjük az agresszió kialakulását különböző felvilágosító programokkal, továbbá kezelhető az abnormális agresszivitás pszichoterápiával, gyógyszeres kezeléssel, vagy műtéttel. Az NKE egyetemi docense szerint a jövőben sokkal hatékonyabb lesz az agyi működés feltérképezése a technika fejlődésével, amivel majd könnyebben megállapítható lesz az, hogy milyen különbségek vannak a normális és abnormálisan agresszív emberek között.

Az előadás során hagyományosan átadták az állandó külsős érdeklődők számára az elismerő okleveleket, amellyel azoknak a vendégeknek a teljesítményét ismerte el az egyetem, akik a félév során regisztráltak és aktívan részt vettek a Ludovika Szabadegyetem programjain. Az előadás-sorozat a következő félévben is folytatódni fog, további információ szeptembertől várható az egyetem honlapján.


Szerző: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Videó: Jakab Rudolf Richárd

Megosztás a Facebook-on


Kibervédelem és veszélyek Magyarországon

  • fokep
  • dsc6015 2
  • dsc6021 2
  • dsc6033 2
  • dsc6041 2
 • Előző
 • Következő

 „A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen fontos és horizontális területté nőtte ki magát a kiberbiztonság” – mondta Dr. Krasznay Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa a Ludovika Szabadegyetemen tartott előadásában. Ismertette, hogy az NKE-n elindult a Kiberbiztonsági Akadémia, valamint a Ludovika Kibervédelmi Kiemelt Műhely működése. Az előadásban kitért az ország biztonsági kihívásaira, felkészültségi szintjére, valamint a Magyarországot érhető aktuális és jövőbeni veszélyekre.

Krasznay Csaba 2003-ban szerezte meg diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar villamosmérnöki szakán. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, kutatási témája az elektronikus közigazgatási rendszerek biztonsága. Jelenleg az egyetem Kiberbiztonsági Akadémiájának programigazgatója. Felsőoktatási tevékenysége mellett folyamatosan dolgozik piaci közegben is, korábban a BME Informatikai Központjának, a kancellár.hu Zrt-nek és a HP Magyarországnak volt a munkatársa, ahol informatikai biztonsággal kapcsolatos projektekben vett részt. 2005 és 2015 között számos nemzetközi minősítésben részesült a szakterületén. A Magyary E-közigazgatástudományi Egyesület és az Önkéntes Kibervédelmi Összefogás elnökségi tagja, valamint tagként részt vesz ISACA magyar tagozatának és a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetségnek munkásságában. 2011-ben az "Év Útmutató Biztonsági Szakemberének" választották.

„Ma a magyar lakosság 78%-a napi szinten használja az internetet” – ismertette Krasznay Csaba az előadás bevezetőjében. Kifejtette, hogy a mai fiatalok már aktív részesei a világhálónak, olyan szinten, hogy már egy három hónapos magzat ultrahangos képe is gyakori jelenség a közösségi oldalakon, ezzel megalapozva a születendő kisgyermek digitális lábnyomát. Az idősebb generáció is kezdi képviselni magát az online közösségben, így mára a családi kapcsolattartásnak nem okozhat gondot a térbeli távolság. „Ma egy digitális társadalomban élünk. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy minden informatikai alapon működik” – mondta.

Az NKE adjunktusa kifejtette, hogy az internet mint az információáramlás alapja mára stratégiai tényező, így szinte minden napra jut egy hackertámadás, amelyet a szakma elemezhet. A legaktuálisabb példa a francia elnökválasztás, ahol Emmanuel Macron és kampánystábja szerverét törték fel és szivárogtattak ki belső információkat. Ezeket a támadásokat azonban sikeresen elhárította Macron kiberbiztonsági csapata, tanulva az amerikai választási hibákból: a szervereken direkt számos hamis felhasználó és adat futott a hackerek megtévesztésére, így a kiszivárogtatott anyag valóságtartalma kétséges. Ezzel kapcsolatban Krasznay Csaba megemlítette, hogy sajnos megváltozott a média működése, a sajtóetika elve és a társadalom hozzáállása is. Kiemelte, hogy manapság szinte bárki lehet újságíró, a közösségi média segítségével, fals hírekkel egy megosztott twitter bejegyzés is országos hír lehet. Így egyre nagyobb veszélynek vagyunk kitéve az álhírekkel szemben, elengedhetetlenné válik a tudatos online hírolvasás. „Az internetező magyarok 88%-a van fent valamilyen közösségi hálózaton, ebből 81% az interneten keresztül szerzi be a napi híreket”- tette hozzá.

A társadalom a hasonló problémák megoldását általában informatikus mérnököktől, vagyis a technológiától várja. Krasznay Csaba azonban kifejtette, hogy a mérnökök ezt a problémát nem tudják feloldani, hiszen először meg kell fejteni a kérdést: „mi is maga a probléma?” Az előadás rávilágított, hogy a kiberbiztonsági kihívások mára átalakultak, hiszen a „más valaki problémájából” a közös problémánkká váltak. „A kiberbiztonság sokkal több, mint az információbiztonság, vagy az informatikai biztonság. Itt már jogról, nemzetközi kapcsolatokról, diplomáciáról és államok közti relációkról beszélünk. Ez lényegesen több, mint amelyet egy mérnöki szemlélettel meg tudunk oldani” – fejtette ki.

A támadási felületek alapja általában az emberi tényező. A felhasználók mellett a szoftver és hardverhibákat, a komplex rendszerek védelmi réseit, valamint az infrastruktúrát szokták támadni a hackerek. Biztonsági kihívás a széles körökben elterjedt informatikai rendszerekben elrejtett vírusok, a korszerűtlen webes rendszerek, egyedi fejlesztésű honlapok, valamint az ipari termelésirányító rendszerek. Az NKE adjunktusa kiemelte, hogy a szakma a technológia fejlődésével számos új biztonságtechnikai kihívással néz szembe: okostelefonok és a kapcsolódó applikációk, okoskiegészítők, mint például az okosórák, vagy a tévék, valamint a nem túl távoli jövő, az okosvárosok hálózata. Ezek a rendszerek már összeköttetésben állnak egymással, így feltörésük komoly károkat tud okozni a felhasználónak. Krasznay Csaba rávilágított: „Abba az irányba megyünk, amikor mindenünk hálózatos és informatizált lesz. Valószínűleg bele se gondolunk abba, hogy ez milyen gazdasági és társadalmi problémákat fog okozni.”

Magyarország 2013 óta rendelkezik kiberbiztonsági stratégiával, amely azonban mára megújításra szorul. Emellett megállapítható, hogy Magyarország komoly szakemberhiánnyal rendelkezik a területen, közel 20.000 fő hiányzik a munkaerőpiacról. Az NKE adjunktusa ismertette az országot fenyegető veszélyeket is: kiberbűnözés, hacktivizmus, kiberterrorizmus, kiberkémkedés, információs műveletek, kiberhadviselés, szivárogtatás. „Nekünk is meglehet a magyar Snowdenünk” – utalt az amerikai kiszivárogtatási botrány főszereplőjére.

Krasznay Csaba az előadás hallgatóságának szimulált egy „Digitális Mohács” esetet, ahol összehangolt kibertámadások érték az országot. A szimuláció során támadások alkalmával lassan megbénultak a közszolgáltatások, kiszivárogtak az állampolgárok személyes, valamint a kormányzat belső adatai, vagyis bekövetkezett a „#HunLeaks”, amelynek már kiemelt bel- és külpolitikai következményei voltak, végül leálltak a telekommunikációs szolgáltatások, a pénzintézetek, valamint az áramszolgáltatás. Az NKE adjunktusa felhívta a figyelmet, hogy ez manapság, ha nincs is egyszerre, de mind megtörténik a világban. „A jövő katonája az informatikus lesz. Nagyon sok olyan szakember kell a rendvédelembe, honvédelembe, titkosszolgálatba, közszolgálatba, közigazgatásba, aki ismerik és értik a felmerülő problémákat. Ehhez gyakorlat kell, amelynek segítségével fenn fogjuk tudni tartani az ország működését egy komplex támadás bekövetkezése esetén.” – zárta előadását.

A Ludovika Szabadegyetem tavaszi szemeszterének utolsó programja május 16-án kerül megrendezésre, amelyen Dr. Haller József tart előadást „Agresszió: neurobiológiától a kriminológiáig” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Regisztráció:

http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Videó: Jakab Rudolf Richárd

Megosztás a Facebook-on


„Értékeink Magyarországot a nyugathoz kötik!”

  • fokep
  • dsc4172 2
 • Előző
 • Következő

„Európai és regionális integrációs folyamatok magyar szemszögből” címmel tartott előadást Dr. Szemlér Tamás, az NKE NETK Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék egyetemi docense a Ludovika Szabadegyetemen. A szakember arról beszélt, hogy 1989-90-ben alapvető, rendszerszintű változások következtek be Közép- és Kelet-Európa legtöbb országában, köztük Magyarországon is, az ezt követő negyed évszázad pedig számos európai és regionális integrációs előrelépést hozott ebben a térségben. Az előadáson Szemlér Tamás bemutatta az integrációs folyamatokhoz vezető utat és egyes lépéseit, valamint szólt az előnyeiről, hátrányairól és az együttműködés kihívásairól.

Dr. Szemlér Tamás Ph.D 1993-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, közgazdasági szakon, gazdaságelméleti és franciaszaknyelv-tanári szakirányon. Doktori fokozatát 2001-ben szerezte meg a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Ph.D programjának keretében. 1993 és 2010 között a MTA Világgazdasági Kutatóintézetében dolgozott, amelynek tudományos igazgatóhelyettese is volt. Kutatói munkája mellett a 2000-es évek elejétől több hazai felsőoktatási intézményben is rendszeresen oktatott. 2012 és 2016 között a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karának dékánja volt. 2016. szeptember 1-je óta az NKE NETK egyetemi docense. Legfontosabb kutatási területei közé tartozik a többi között az Európai Unió strukturális és kohéziós politikája, valamint költségvetése, az EU helye a világgazdaságban, a Lisszaboni és az Európa 2020 stratégia, valamint az EU és a Nyugat-Balkán kapcsolatai.

„Ha magyar szemszögből nézzük az integrációs folyamatokat, akkor megállapíthatjuk, hogy azt mindig meghatározta a földrajzi elhelyezkedésünk. Ez a terület a történelem folyamán nagyon sok alkalommal különböző világok határán helyezkedett el” – vezette be előadását Szemlér Tamás, majd kitért a Kárpát-medence történelmi és földrajzi összefüggéseire. A térség a történelem során gyakran feküdt különböző világokat elválasztó határmezsgyén: elválasztotta a Római Birodalmat a nomád törzsektől, a keresztény Európát a Török Birodalomtól, vagy a hidegháború során a nyugatit a keleti blokktól. Magyarország gyakran egyfajta hídszerepet is játszott, így nem csak elválasztotta a különböző kultúrákat és világokat, hanem össze is kötötte azokat. A különböző világrendeket azonos értékek, kultúra, vallás és történelem kovácsolta össze. Az ország számára gyakran felmerült a kérdés: kelet vagy nyugat?

„Értékeink Magyarországot a nyugathoz kötik elsősorban” – fejtette ki egyéni véleményét az NKE docense. Ennek alapja a kereszténység, közös történelmi és kulturális kötelékek, vagy a nyugati polgáriasodás iránt vágy. Azonban például a monarchiával szemben gyakran megváltozott ez a magyar álláspont. Jelen korunkban azonban az ország elköteleződött a nyugati értékrend iránt, az 1989-es rendszerváltás is ezt az üzenetet hordozta. Szemlér Tamás rávilágított, hogy Magyarország arccal nyugat felé fordult, azonban ha „arccal mindenki nyugat felé egy irányba néz, akkor sokszor kevésbé figyelnek egymásra a szomszédos országok”. Fontos tehát, hogy az ország kiegyensúlyozott kapcsolatokat hozzon létre, a fő integrációs irány mellett foglalkozzon a szomszédos, regionális kapcsolatokkal is.

Ha megnézzük Magyarország integrációs együttműködéseit, akkor megállapítható, hogy az ország az elmúlt negyed évszázadban kevésbé fordított figyelmet a közép- és kelet-európai szövetségekre, inkább a nyugati orientáción volt a hangsúly. A 90-es évek eleje Magyarország számára kiemelt fontosságú lépéseket hozott: szomszédainkkal megkötöttük a Visegrádi Együttműködést, majd megszületett a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás, azaz a CEFTA, továbbá a kontinentális integráció jegyében Magyarország csatlakozott az Európa Tanácsba, valamint társult státuszt kapott az Európai Közösségben. A következő nagy előrelépés az 1996-os OECD tagság, majd az 1999-es NATO csatlakozás volt, végül a 2004-es EU-s csatlakozással jutottunk Magyarország szövetségi rendszerének mai állapotához. Szemlér Tamás kiemelte, hogy ezek az együttműködések egymást átfedő struktúrákra épülnek, mind földrajzilag, gazdaságilag, vagy biztonságpolitikailag. A Közép- és Kelet-európai országok rájöttek, hogy össze kell dolgozniuk, ha közösen akarják érvényesíteni a regionális érdekeket. Ez azonban nem számít specialitásnak, hiszen a szövetségi rendszerekre jellemző, hogy az országcsoportok gyakran alkotnak koalíciót egymással.

Szemlér Tamás részletesen ismertette Magyarország különböző együttműködési rendszereit. A Visegrádi Együttműködésben Lengyelországgal, valamint a Csehszlovák utódállamokkal, Csehországgal és Szlovákiával vagyunk kapcsolatban és ez az együttműködés történelmi alapokon nyugszik. Alapvető célja az összefogás, a gazdasági-társadalmi fejlődés és az euro-atlanti kötelékek megerősödése érdekében. Mivel már sikerült megszilárdítani ezeket a kötelékeket, így a V4-ek célja a „szövetség a szövetségben”, azaz szorosabb együttműködés a nagyobb szervezetekben. Az Európa Tanács 47 tagországból áll, amelynek tagja számos nem uniós ország, mint például Oroszország, Törökország, de megfigyelőként részt vesz a Vatikán is. Az Európa Tanács a közösen lefektetett alapértékek - demokrácia, jogállamiság, emberi jogok- védelmében alakult. A CEFTA a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás, amely egy regionális gazdasági együttműködés volt számunkra. Azonban később Magyarország és a többi, az EU-hoz 2004-ben csatlakozó ország az uniós tagsággal kiléptek az együttműködésből. Az OECD-hez Magyarország 1996-ban csatlakozott. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet célja a 35 tagország gazdasági és társadalmi jólétének növelését szolgáló szakpolitikák támogatása. Az 1999-es NATO csatlakozással Magyarország belépett a 28 országból álló katonai szövetségbe. A szövetség túlmutat Európán, az elmúlt évek történései rávilágítottak a katonai és biztonságpolitikai együttműködés fontosságára. Magyarország EU-s csatlakozása az 1991-es társulással kezdődött meg, amelynek a célja a szabadkereskedelem elősegítése, befektetések előmozdítása, valamint a jogharmonizáció. Az országnak ekkor már deklarált célja volt az uniós tagság elnyerése. A „Big bang” 2004-ben jött el, amikor a 15 tagú EU 10 új országgal bővült. Jelenleg 28 ország tagja az uniónak, amelynek új kihívást jelent az együttműködés megszilárdítása, a világgazdasági és az euró zónák válságának megoldása, valamint a Brexit kezelése. Elhangzott, hogy az integrációs együttműködések érintik a gazdaság, a biztonság, a politikai kormányzás, a szomszédi kapcsolatok, valamint szövetségeken belüli szövetségek kialakításának területét.

Magyarország kiemelt célja a szövetségek keretében, hogy kiegyensúlyozott kapcsolatokat alakítsunk ki. Az NKE egyetemi docense fontos szempontként jelölte meg, hogy a politikai formálók egyikévé kell válnia az országnak, az EU-n kívül és belül egyaránt. Elengedhetetlen szempont a kapcsolatrendszer komplexitásának elemzése és a mértékletesség, nem szabad alá- vagy túlbecsülni az egyes tagországokat vagy kapcsolatokat, mivel ez torzulásokhoz és feszültségekhez vezethet. Európa jövőjével kapcsolatban Szemlér Tamás kifejtette, hogy a béke és az integrációs továbblépés kulcsa az összekötő kapcsolati struktúrák rugalmassága. „Úgy gondolom, hogy a holnap Európájának az lenne a jó, ha sokszínű lenne. Ez lenne a kívánatos pont. Ehhez tisztában kell lennünk a struktúrák összetettségével, valamint a rugalmasság értékével. Ezt nem gyengeségként, hanem lehetőségként kell felfogni” – zárta előadását Szemlér Tamás.

A Ludovika Szabadegyetem következő programjára május 9-én kerül sor, amelyen Dr. Krasznay Csaba tart előadást „Információbiztonság és kibervédelem: veszélyben van-e Magyarország?” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem!


Regisztráció:

http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration


További információ az előadásokról:

http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2016-2017-ii_-szemeszter


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


A lelkipásztori tevékenység fokozatosan alakult át humanitárius segítségnyújtássá

  • fokep
  • dsc2399 2
  • dsc2402 2
  • dsc2413 2
 • Előző
 • Következő

A Magyar Katolikus Egyház szerepvállalása a migrációs válság kezelésében a vatikáni bevándorlási politika fényében címmel tartott előadást Dr. Ujházi Lóránd a Ludovika Szabadegyetem soron következő előadásán 2017. április 25-én. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék tudományos főmunkatársa előadásában kitért az egyetemes egyház migrációs politikájának alakulására, a hozzá kapcsolódó intézményi és jogi változásokra, valamint a Magyar Katolikus Egyház helyzetére. Kihangsúlyozta, hogy a lelkipásztori tevékenységről a humanitárius segítségnyújtásra fokozatosan került át a hangsúly.

Dr. Ujházi Lóránd két PhD fokozatot is szerzett: kánonjogtudományból olasz nyelven és hadtudományból, mindkettőt summa cum laude minősítéssel. 2015 óta dolgozik az egyetemen. A Szélsőségek, vallási szélsőségek kutatóműhely vezetője, a Katolikus Karitász nemzetközi főtanácsadója, az Esztergom-Budapest Főegyházmegye lelkipásztora és az Érseki Bíróság bírája. Főbb kutatási területei a vallási szélsőségek és a nemzetbiztonság, a vallási közösségek helye és szerepe a fegyveres testületek viszonylatában, a közel-keleti biztonsági helyzet a vallási szélsőségek és a vallási közösségek vonatkozásában, és a nemzetbiztonsági szervezetek demokratizálódása.

Dr. Ujházi Lóránd előadásában kitért a pápa kiemelkedően fontos szerepére, valamint arra, hogy a migráció tekintetében liberális, befogadó, a teológiai kérdésekben pedig konzervatív politikát folytat. Ferenc pápa, a katolikus egyház feje már többször kifejtette véleményét a migráció kapcsán az egyház humanitárius segítségnyújtásáról. A Vatikán felé elvárás, hogy elsősorban lelkipásztori szervezetként működjön, ugyanakkor reagálnia is kellett a migrációs válságra, így a vatikáni politikai iránya a menekültek humanitárius ellátása felé tendálódik.

Dr. Ujházi Lóránd kiemelte, hogy tényleges változást az hozott a kérdésben, amikor Ferenc pápa 2016. augusztus 31-én kihirdette „Humanam progressionem” kezdetű Motu Proprio-ját, amellyel a négy Pápai Tanács összevonásából létrehozta a migráció szempontjából különösen érintett Dikasztérium az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatában elnevezésű hivatalt. A Dikasztérium bár nem kongregáció, mégis bíboros prefektusi vezetés alatt áll, mellette két tapasztalt szerzetes dolgozik titkárhelyettesként, a legfőbb döntéshozó továbbra is a pápa maradt, új ideológiaként pedig az emberi jogok és a humánus gondolkodás nyertek teret az egyház életében. A hivatal kiemelkedő hangsúlyt fektet arra, hogy együttműködjön az állami és egyházi szervezetekkel, a szentszéki hivatallal, az akadémiai szektorral és a helyi egyházi szervekkel, miközben nem fordít kellő figyelmet a népvándorlás veszélyeire, a biztonsági kockázatra és a szociális helyzet javítására.

Magyarország helyzetének elemzésénél Dr. Ujházi Lóránd történelmi példákat idézett. A magyar nép számtalan alkalommal nyújtott segítséget a menekülő nemzeteknek, gondoljunk csak az örményekre, a lengyelekre vagy a balkáni válságra. A mai kort ugyanúgy jellemzi a kényes külpolitikai helyzet, a szükséges állami intézményi háttér és tapasztalat hiánya, az egyház karitatív tevékenysége és szociális tanítása, a lelkipásztori támogatás és a humanitárius segítségnyújtás.

Mivel hazánk jelenleg tranzit országként vesz részt a menekültválság alakításában, a célországokra jellemző, a menekültekre vonatkozó integrációs programok, nyelvkurzus, munkahelykeresés, ügyintézés és jogi képviselő kirendelése nem érinti. Integrációs programként működik viszont a fóti Károly István Gyermekotthon, ahová a kísérő nélküli kiskorú menekültek kerülnek.

A Magyar Katolikus Egyházat sok támadás érte a nyugat-európai szervezetek részéről, miközben a magyar egyház csekély számú alkalmazottjának teljesítőképességét nem lehet összehasonlítani a német vagy osztrák 16000 fős alkalmazotti számmal rendelkező szervezetével, amely az állam támogatását is élvezi, miközben a Magyar Katolikus Egyház két tűz közé szorult az állam és az egyház véleménykülönbsége végett.

A migrációs válságban Dr. Ujházi Lóránd szerint az okozott nehézséget, hogy a menekültek bizalmatlanok voltak a segítő szándékkal érkezett szervezetekkel, nem fogadtak el tőlük segítséget, előítélettel viseltek a katolikus egyházzal szemben. A válság leküzdésére nemzetközi és kormányok közötti együttműködést, tapasztalatcserét, helyben segítést, a keresztények védelmét, a szentszéki elvek figyelembevételét, az integrációs programba való bekapcsolódást és a kormányzattal való együttműködést tűzték ki célul.

Dr. Ujházi Lóránd befejezésül elmondta, hogy az NKE-n többször is tartottak a vallást, az etikát és a migráció kérdését vizsgáló konferenciákat.

A Ludovika Szabadegyetem következő előadása május 2-án lesz, Dr. Szemlér Tamás Európai és regionális integrációs folyamatok magyar szemszögből címmel.

Regisztráció:

http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról:

http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2016-2017-ii_-szemeszter


Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Pontos találat 0-tól 500 méterig

  • fokep
  • dsc0346 2
  • dsc0353 2
  • dsc0351 2
  • dsc0356 2
  • dsc0372 2
 • Előző
 • Következő

„Korszerű lövészfegyverek alkalmazása a modern hadviselésben” címmel tartott előadást Dr. Regényi Kund Miklós ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Szabadegyetem előadás-sorozatán. Az NKE egyetemi adjunktusa kitért a modern gyalogság, illetve a rendőri különleges erők a lövészfegyverekre kifejtett hatására, valamint a lövészfegyverek alkalmazásának legújabb trendjeire, aktuális kérdéseire.

Regényi Kund Miklós 2000 óta teljesít hivatásos szolgálatot rendvédelmi szerveknél, ahol szakmai és vezetői beosztásokat töltött be, főként objektumbiztonsági és védelmi területen. 2008 óta rendőrségi lőkiképző. 2012-ben kezdte meg oktatói tevékenységét az NKE-n, vonatkozó témában tart előadásokat a Hadtudományi Doktori Iskolában. Karrierpályáját számos tanulmányi úttal kiegészítette Svédországban, valamint Németországban. Az ezredes elmondása szerint szerencsésnek mondhatja magát, mivel a munkája egyben a szenvedélye is, hiszen 2012 óta a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség elnökségi tagja, 2016-tól pedig nemzetközi sportlövészeti bíró, emellett az NKE Sportegyesület Lövészszakosztályának vezetője, továbbá számos fegyverzeti és lövészeti folyóiratban megjelent publikáció szerzője.

A modern lőfegyverek rövid fejlődéstörténetével indította előadását Regényi Kund Miklós. Kiemelte, hogy a mai lövészfegyverekre vonatkozó elvárásokat a hidegháború utáni időszakban alakították ki katonai és rendvédelmi természetű hatások. Az ezredes ismertette, hogy az öbölháborúk, balkáni, valamint az afganisztáni háború időszakára volt igazán jellemző, hogy a kis létszámú, könnyű fegyverzetű taktikai egység, a „team six/6-os csoportok” szerepe felértékelődött. Ezekkel a kisebb egységekkel szemben elvárás volt, hogy gyorsan bevethetők, könnyen mobilizálhatók legyenek, valamint pontos, 0-500 m lőtávolságú tűzerővel kellett rendelkezniük. Az előadó rávilágított, a modern háborúkban nincsenek arcvonalak, nincsenek biztonsági hátországok, így mindenkinek fel kell készülnie, hogy tűzzel verje vissza az adott támadást. „Az amerikai mondás szerint: Every marine is a rifleman first – tehát minden tengerészgyalogos elsősorban lövész” – mondta az ezredes. A lőfegyverekre vonatkozó rendőri hatásokról kifejtette, hogy a fegyveres bűnözés és a belső terror terjedése teljesen átalakította a rendőrség szerepét, így a rendőr fegyverzetének is változnia kellett. Regényi Kund Miklós kifejtette, hogy lőfegyverzet és feladatellátás tekintetében megfigyelhető az a jelenség, hogy míg a katonaság „elrendőrösödik”, addig a rendvédelmi egységek elmilitarizálódnak – „Ez a két ősi fegyveres szakma egyes vonatkozásaiban, szakterületek terén kezd egyre közelebb kerülni egymáshoz” – foglalta össze az NKE oktatója.

„Az egyik legfontosabb elvárás egy modern gépkarabéllyal szemben, hogy jelentős tűzerőt képviseljen, magyarul hogy könnyen lehessen vele találatot elérni, és a lövedék a célban megfelelő hatást fejtsen ki” – ismertette. Ezt a hatást a lőszer fejti ki. Az ezredes ismertette, hogy a szakmai fórumokon kalibervita alakult ki a lőszerrel kapcsolatban, ahol végül a 223 Remington győzedelmeskedett, amely a vietnami háborútól kezdve jelenleg is meghatározó. Fontos fejlődésként említette meg a különböző lőfegyverek rugalmas alkalmazhatóságát, kiemelve a Picatinny-sín kifejlesztését, amely segítségével a fegyverzetre könnyen adaptálhatók, ráilleszthetők lettek különböző kiegészítő elemek (például állítható éjjellátó távcsövek, távolságmérők). Regényi Kund Miklós felhívta a figyelmet, hogy ezzel a sínrendszerrel testre szabhatóvá váltak a különböző lőfegyverek a lövészek számára, így mindenki személyre szabottan tudta beállítani a saját maga fegyverzetét.

Mint mondta, kiemelt elvárás a lövészekkel szemben, hogy találatot érjenek el már az első lövésre, amelyet a hagyományos nyílt irányzék, vas irányzék megváltoztatásával lehet eszközölni. A modern lőfegyvereknél a közeli célokra a sínre illesztett „red-dot” irányzékkal céloznak, míg a távolabbi célpontra távmérővel kombinált távcsövekkel. Az ezredes rávilágított, hogy ennek köszönhetően visszaintegrálódhattak a lövészrajba a mesterlövészek. A következő 21. századi elvárás a lőfegyverzettel kapcsolatban, hogy éjjel-nappal bevethetőek legyenek az egységek, így a távcsöveket éjjellátó berendezéssel, valamint passzív infra előtaggal szerelték fel. Végül az előadó bemutatta a hálózati hadviselés fejlődését, kiemelve, hogy a kisebb taktikai egységek mögött hatalmas támogatórendszer van, amely kihat mind a megfigyelési, mind a célmegjelölési, mind a vezetésirányítási tevékenységekre. Kiemelte, a lövészszázadoknál már nincs olyan, hogy mindenkinek egységesen specifikált, standard beállításokkal rendelkező lőfegyvere legyen: „Már a lövészrajokon belül is eltérő csőhosszúságú, eltérő célzó berendezésű, eltérő kiegészítőkkel ellátott, adott esetben eltérő kalibereket kell alkalmazni” – hívta fel a figyelmet Regényi Kund Miklós.

A Ludovika Szabadegyetem következő programjára április 25-én kerül sor, amelyen Dr. Ujházi Lóránd tart előadást „A Magyar Katolikus Egyház szerepvállalása a migrációs válság kezelésében a vatikáni bevándorlási politika fényében” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem!

Regisztráció:

http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration


További információ az előadásokról:

http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2016-2017-ii_-szemeszter


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Biometrikus személyazonosítás

  • fokep
  • dsc9239 2
  • dsc9248 2
  • dsc9251 2
  • dsc9257 2
  • dsc9266 2
 • Előző
 • Következő

„Biometrikus adatok a rendészeti célú személyazonosításban” címmel tartott előadást a Ludovika Szabadegyetemen Dr. Balla József PhD rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék egyetemi docense. Az Európai Unió és a schengeni térség biztonságának megteremtése érdekében 2001-től számos szabályozás született, amelyek arra hivatottak, hogy garantálják az érintett térségbe utazó és az ott tartózkodó személyek biometrikus adataik alapján történő személyazonosítását. Balla József előadásában kitért a személyazonosítás történetére, a határrendészet nehézségeire, valamint a vonatkozó innovatív technológiai fejlesztésekre és a 21. század kihívásaira.

Balla József főiskolai tanulmányait a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Határőr szakán végezte, ahol 1997-ben határőrtiszt és mérnők tanár diplomát szerzett, majd tanulmányait a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen folytatta határrendészeti- és védelmi vezető szakon. Doktori végzettséget az NKE Hadtudományi doktori iskolájában szerezte „summa cum laude” minősítéssel. Számos határrendészeti gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, 10 évig dolgozott az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztályán mint osztályvezető. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, az MTA IX. Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészeti Albizottságának, a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának, valamint a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának. Folyamatosan publikál és elhivatott a határrendészeti szolgálati ág tisztjeinek képzésében.

„Hogyan tudjuk a biometrikus adatokat a mindennapi rendészeti munkában az előnyünkre fordítani és segítségül hívni a személyazonosítás során?” – tette fel a kérdést Balla József az előadás bevezetőjében. Az NKE egyetemi docense kifejtette, hogy a biometria, azaz a különböző külső személyiségjegyek alapján történő azonosítás átszövi a rendészet ellenőrzési tevékenységét. Manapság a témával kiemelten foglalkoznak a jogszabályalkotók, külön szabályozás vonatkozik az Európai Uniós, valamint a schengeni határrendészeti biometrikus azonosításra. Balla József kifejtette, hogy a biometrikus személyazonosítás nem is olyan bonyolult, erre alkalmas lehet az okmányainkban szereplő fénykép, vagy ujjlenyomat, azonban a terület hatalmas fejlődés alatt áll a technológiai vívmányok beépítésével.

Balla József kitért a személyazonosítás fejlődésére, az ókori görög kereskedők cserép-adminisztrációjától egészen az 1913-as első magyar biometrikus személyazonosító okmányig. Az NKE egyetemi docense rávilágított, hogy a személyazonosítás célja mindig is az volt, hogy megállapítsa, hogy az adott okmányt felmutató személy azonos-e azzal, akinek a részére kiállították az okmányt. Kiemelte, hogy a manapság használt magyar magánútlevél már jóval nagyobb védelmet biztosít a hamisítás ellen, világszínvonalú lézergravírozási eljárással készítik el. Azonban Balla József felhívta a figyelmet, hogy a személyazonosítás egy szubjektív, gondolati tevékenység, amely az anatómiai jellemzők összehasonlítása során az eltérések keresésén alapszik. „Azért szubjektív gondolati tevékenység, mert az ellenőrzés sikere az ellenőrzést végző személyen múlik”- mondta. Az NKE egyetemi docense összegezte az intézkedő tiszt általános igazoltatási, személyazonosítási tevékenységét: személyes adatok alapján azonosít, figyeli a közlési módot, továbbá a külső és belső jellegzetességet. „Azonban a valóságban azzal kell számolnunk, hogy két személy a megtévesztésig hasonló lehet egymáshoz!” – mondta Balla József, aki határrendészeti játékkal is készült a hallgatóság számára. Egymásra rendkívül hasonlító személyes és igazolványképeket kellett összehasonlítani a Ludovika Szabadegyetem diákjainak, majd eldönteni, hogy az adott személy azonos-e, vagy sem. „Ha a biztonsági szempontokat figyelembe vesszük, nem megengedhető, hogy tévesszünk a személyazonosításnál” – hívta fel a figyelmet az alezredes a határrendészet nehézségeire.

Balla József rávilágított, hogy a személyazonosítást számos objektív és szubjektív tényező befolyásolja: a határrendésznek a külső környezeti tényezők kizárása mellett rendkívül rövid idő alatt kell eldönteni, hogy az úti okmány megegyezik-e a valóssággal. „Másodpercekben mérhető, hogy mennyi időnk van az ellenőrzésre” – fejtette ki Balla József, aki kiemelte, hogy pont emiatt van hatalmas szükség a biometrikus személyazonosítás fejlesztésére, a technikai vívmányok beépítésére a gyakorlatba.

A rendészeti célú személyazonosítás főbb kritériumairól Balla József elmondta, hogy az azonosítást egyből az ellenőrzés helyszínén kell végrehajtani, az ellenőrzés folyamatába építve, azonnali válaszadással kell lefolytatni úgy, hogy ez az eljárás ne igényeljen speciális szakképzettséget vagy technikai feltételeket. Az NKE docense hozzátette, hogy a biometriai szempontok alkalmazását számos személyazonosítási eljárásba be lehet építeni, amelyek közül jelenleg legelterjedtebb az arcfelismerés és az ujjnyomat vétel, valamint újdonságnak számít az íriszletapogatás, valamint az ujj- és kézérhálózat alapján történő azonosítás. Módszer-specifikus szempont azonban a biometriai azonosításnál az egyetemesség, a helyszínfüggetlenség, az érintésnélküliség, továbbá, hogy elfogadott legyen a módszer, valamint, hogy a lehető legrövidebb időn belül lefolytassák az azonosítást. „Nagyon sok megoldandó kérdés van még és vitákat vált ki folyamatosan, hogy melyik biometrikus azonosítót, milyen eljárással alkalmazzuk. Ha az eszköz- és módszerspecifikus követelményeket figyelembe vesszük, akkor leginkább a kézérhálózatos ellenőrzés az, ami legjobban megfelel a kritériumoknak” – mondta Balla József az NKE egyetemi docense.

A Ludovika Szabadegyetem következő programjára április 11-én kerül sor, amelyen Dr. Regényi Kund Miklós ezredes tart előadást „Korszerű lövészfegyverek alkalmazása a modern hadviselésben” címmel, amelyre minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.


Regisztráció:

http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration


További információ az előadásokról:

http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2016-2017-ii_-szemeszter


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Pénzügyőrök mindennapjai

  • fokep
  • dsc5821 3
  • dsc5829 3
  • dsc5830 3
  • dsc5836 3
  • dsc5839 3
 • Előző
 • Következő

Dr. Szabó Andrea ezredes, tanszékvezető egyetemi docens vezette be a pénzügyőrök mindennapjaiba a Ludovika Szabadegyetem hallgatóságát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem előadás-sorozatán. A téma aktualitását az éppen 150 évvel ezelőtt alapított Magyar Királyi Pénzügyőrségre történő emlékezés adja. A Rendészettudományi Kar tanszékvezetője különböző történeti távlatokon átívelően nyújtott betekintést a pénzügyőrség történelmébe, fejlesztéseibe, átalakításaiba, valamint a pénzügyőri szakma évszázados hagyományaiba.

Dr. Szabó Andrea PhD pénzügyőr ezredes a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett diplomát bűnügyi tisztként. 1994-ben alapfokú vámkezelői, majd 1995-ben középfokú vámügyintézői szakmai végzettséget szerezett a Vám- és Pénzügyőri Iskolán, később a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán Európa-jogi szakjogász tanulmányokat kezdett, amit 2006-ban abszolutóriummal végzett. Az ÁJTK doktori iskolájában 2014-ben summa cum laude minősítéssel védte meg doktori disszertációját. 1993-tól a Vám- és Pénzügyőrség (ma már Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hivatásos állományú tagja. Az RTK Vám- és Pénzügyőri Tanszékének vezetője, számos hazai és nemzetközi tudományos társaság, rendészettudományi kutatóműhely tagja.

„Ebben az évben ünnepli a Magyar Királyi Pénzügyőrség, a Vám- és Pénzügyőrség jogelődje, a pénzügyi igazgatás megalkotásának és felállításának a 150. évfordulóját” – fejtette ki Szabó Andrea a 2017-es jubileumi évvel kapcsolatban, amely nem csak az intézményesített pénzügyőrség megalapításának a piros betűs ünnepe, hanem a Pénzügyőr Zenekar 75., valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzés Hivatal 30. születésnapja. Szabó Andrea kiemelte, hogy a Magyar Királyi Pénzügyőrség létrehozásáról csak a kiegyezés után lehetett szó, amikor 1867-ben Lónyay Menyhért pénzügyminiszter I-es számú körrendeletében létrehozta a Magyar Királyi Pénzügyi Főfelügyelőséget. Ebben a rendeletben a pénzügyőrséget a főfelügyelőség egyik alárendelt szervezeteként említette meg Lónyay, mint a pénzügyi igazgatás egyik fontos egysége. „Legfontosabb feladatai és hatáskörei a csempészet, valamint a pénzügyi törvények és rendszabályok áthágásának megakadályozása, az elkövetők kézre kerítése volt” – mondta Szabó Andrea, aki rávilágított, hogy a pénzügyőrség ekkor már jól megszervezett szervezeti és képzési struktúrával rendelkezett, a szervezeti állománya 3097 fő volt tiszti és legénységi csoportban.

„A korabeli híradások szerint a legjellemzőbb feladat a járőrözés volt, amely során ellenőrizték a pénzügyi szabályok maradéktalan betartását, bárhol feltartóztathattak szállítmányokat. A szállító köteles volt felszólításra bemutatni az árut és az elszámolási okmányokat” – ismertette az RTK tanszékvezetője a kezdeti pénzügyőri feladatokat. A korban kezdődött meg a Vámpalota építkezése, amely 1871-74 között készült el Ybl Miklós tervei alapján, amely az egyik legkorszerűbb vámigazgatási intézménynek számított a korban. Szabó Andrea kifejtette, hogy az épület saját dunai zsilippel, valamint vasútrendszerrel rendelkezett. Az épületben kapott helyet a vámhivatal, a pesti pénzügyi igazgatóság, a központi árüzleti igazgatóság, valamint a bányatermék igazgatóság is, amely ma a Budapesti Corvinus Egyetem főépületeként szolgál. Azt RTK tanszékvezetője kitért Lónyay Menyhért magyar pénzügyminiszter és miniszterelnök, valamint első közös birodalmi pénzügyminiszter  munkásságára is. Lónyay Menyhért volt az az államférfi, aki megalapozta a magyar vám- és adóigazgatást. Szabó Andrea előadásából kiderült, hogy pénzügyőri képzéseket eleinte a fővigyázók tartottak a legénység állományának mentorációs formában, majd 1909-ben létrejött a Magyar Királyi Pénzügyőri Újonciskola, ahol pénzügyőri elméleti és gyakorlati ismereteket oktattak.

A Trianoni békediktátum utáni időszakról Szabó Andrea elmondta, hogy nagyban korlátozták a pénzügyőrség tevékenységét, létszámát 3000 főben maximalizálták, valamint fegyverzetét 2250 db revolverben határozták meg. 1921-ben a pénzügyőrség feladatköre bővült, a határőrizeti tevékenységet átvette a csendőrségtől, így a magyar haderő álcázott részeként funkcionálhatott tovább.  „Akkoriban egyedülálló férfiember, vagy gyermektelen özvegy felvételére kerülhetett csak sor” – mondta Szabó Andrea a pénzügyőri kiválasztásról.

Szabó Andrea elmondta, hogy a második világháború után szovjet alapon szervezték át a magyar pénzügyőri igazgatást, 1966-ban létrejött a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága. Az időszak megváltoztatta a pénzügyőrség mindennapjait, hiszen az egyenjogúsági törvény rendelkezésével már nőket is felvehettek a pénzügyőrség állományába. Így már a női elvtársak is részt vehettek a Kőbányán létrehozott Pénzügyőri Iskola és Vámőri Iskola képzésein. Szabó Andrea rávilágított, hogy a 80-as évek nagy változást jelentettek a szervezet számára, hiszen a megnövekedett munkateher mellett a szervezetnek alkalmazkodnia kellett a modern kor vívmányaihoz.

A rendszerváltás utáni időszakról Szabó Andrea kifejtette, hogy megnövekedett az állomány létszáma, a pénzügyőrségnél minőségi és mennyiségi probléma jelentkezett. Ennek ellensúlyozására a kormányzat létrehozta a vám és pénzügyőri szaktanfolyamokat, ahol alap–, közép– és felsőfokú szinten tanulhattak a jelentkezők. A Rendőrtiszti Főiskolán (később az NKE-n) a Vám és Pénzügyőri Tanszék szárnyai alatt szerezhettek felsőfokú tiszti végzettséget a pénzügyőrök. Az EU-s csatlakozásról Szabó Andrea elmondta, hogy nagy változást jelentett a szakmának, hiszen határok szűntek meg, hivatalokat zártak be, átalakult a szervezet munkája. A szervezet változása napjainkban szilárdult meg, amikor 2011-ben létrejött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az előadás végén az RTK tanszékvezetője röviden összefoglalta a pénzügyőri szervezet változásait, képzési struktúrájának sokszínűségét. „Ne feledjék, a jövedék örök” – zárta összefoglalóját Szabó Andrea.

A Ludovika Szabadegyetem következő programjára április 4-én kerül sor, amelyen Dr. Balla József r. alezredes tart előadást „Biometrikus adatok a rendészeti célú személyazonosításban” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem!

Regisztráció:

http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról:

http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2016-2017-ii_-szemeszter


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Videó: Jakab Rudolf Richárd

Megosztás a Facebook-on


Milyen a jó cégnév?

  • fokep
  • dsc4345 2
  • dsc4354 2
  • dsc4356 2
 • Előző
 • Következő

„Nomen est omen – a név kötelez” címmel tartott előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Prof. Dr. Papp Tekla, az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar civilisztikai intézetének vezetője. Vállalati környezetben, különböző jogtanácsos cégektől igencsak borsos áron hallgathattak volna meg egy hasonló polgárjogi előadást a jelenlévők, azonban a Ludovika Szabadegyetemen az NKE hallgatói akkreditált kurzus keretében, külsős érdeklődők pedig ingyenes regisztrációval vehettek részt a cégnév választás rejtelmeit bemutató magánjogi előadáson. 

Papp Tekla jogi szakvizsgáját 1995-ben szerezte meg, majd elvégezte az Európai Jogakadémia európai társasági jogi és európai magánjogi kurzusait is. Vendégoktató a Budapesti Gazdasági Egyetemen, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Egyetemen. 16 magyar és 5 külföldi tudományos testület és szerkesztőbizottság tagja, ezek közül a Societas – Central and Eastern European Company Law Research Network elnökhelyettese és a Magánjogot Oktatók Egyesületének elnökségi tagja. Emellett a Jogi Szakvizsga Bizottság cenzora és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos jegyzékben szereplő választott bírája.

Általában magától értetődik, hogy a természetes személyek a saját nevükön vesznek részt különböző jogcselekményekben, tesznek és fogadnak el jognyilatkozatokat. „De mi a helyzet az emberek által létrehozott szervezetekkel?” – teszi fel a kérdést Papp Tekla – „Az nem kérdés, hogy a magánszemélyek szerveződései fikciók. Még soha senki nem liftezett együtt egy egyesülettel, nem ivott kávét egy szövetkezettel, vagy nem kötött házasságot egy részvénytársasággal.” Az ÁKK intézetvezetője kifejtette, hogy ezek a szervezetek emberekből állnak, fizikai valóságukban nem léteznek, mégis valahogy meg kell őket jeleníteni. „Ezt a funkciót szolgálja az adott szervezet elnevezése” – világított rá a cégnév fontosságára Papp Tekla.

Az ÁKK intézetvezetője kiemelte, hogy a cégnév különböző funkciókkal és tartalmi elemekkel rendelkezik. Funkció szempontjából az egyedi név megkülönbözteti a céget a többi szerveződéstől, támpontot ad, hogy mégis milyen szervezetről van szó, továbbá egy frappánsan megválasztott figyelemfelkeltő cégnévvel akár versenyelőnyt is szerezhetünk szervezetünknek a piacon. Az előadás során a hallgatóság megismerkedhetett a cégnév kötelező és fakultatív elemeivel. Kiderült, hogy a megalkotni kívánt cégnévben kötelező elem a vezérszó és a cégforma, választható a cég tevékenységére utaló elem, tehát hogy mire hozták létre, a cégjelző, vagyis hogy hogyan működik és milyen speciális tevékenységet folytat, valamint az üzleti jelző, amellyel különböző üzleti kapcsolatokra tehetünk utalást.

Az előadáson Papp Tekla ismertette a cégnévvel szemben támasztott követelményeket, szabályozó elveket is. A cégvalódiság elvénél, a cégbíróság a cégforma valódiságát, valamit a név megtévesztő, a valóságot nem tükröző jellegét vizsgálja a köznapi, az átlagos és az általános figyelem szempontjából. Példaként az intézetvezető asszony a külföldi márkához hasonló cégneveket, az „Adidos” és a „Püma” esetét hozta fel. A következő követelmény a cégszabatosság elve, amely a cégnév magyar nyelvtani helyességét, érthetőségét és jogszabályi megfelelősségét vizsgálja. Az utolsó kritérium a cégkizárólagosság elve: a cégnévnek különböznie kell az adott ország területén bejegyzett cégek, szervezetek, közigazgatási szervek nevétől. Ez alól is vannak azonban kivételek. Ilyen például, ha átalakulás során megörökli az új cég a jogelőd nevét, vagy ha a cég egy tagjának a nevét tartalmazza. „A jelenlegi cégnyilvántartásban összesen 658 cégnévben szerepel a Kovács, 735-ben a Szabó, 400-ban a Német és 247-ben a Balogh vezetéknév.” – világított rá a cégek közti megkülönböztetés nehézségeire Papp Tekla.

A cégnévvel kapcsolatban további tartalmi előírások is felmerülnek – mondta az ÁKK intézetvezetője. Ilyen, hogy mindenképp fel kell tüntetni benne a nonprofit jelleget, a közhasznú minősítést. A név nem tartalmazhatja az „állami”, „nemzeti” szavakat, itt kivétel, ha az állam valamilyen módon részt vesz benne. Földrajzi elnevezéseknél meg kell felelnie a cégvalódiságnak. Településnév, egyházi, vagy más szervezeti névhasználat esetén pedig felhatalmazás szükséges. A kiemelkedő történelmi személyiségnév használatakor mindig ki kell kérni a Magyar Tudományos Akadémia engedélyét. Végül cégünk névében nem szerepelhet olyan elem, amely köthető valamely XX. századi önkényuralmi politikai rendszerhez.

Az előadás során Papp Tekla összefoglalta a cégnevet érintő jogszabályi előírásokat, bírói gyakorlatokat. „Magyarországon alig van olyan cég, amely teljes cégnevet használ és valamennyi felsorolt szabályt betartana.” – összegezte az ÁKK intézetvezetője. A „nomen est omen - a név kötelez” címválasztással kapcsolatban Papp Tekla végül kiemelte, hogy a cégnév összefüggésben van a goodwillel, az üzleti jó hírnévvel. Ez három részből tevődik össze: a cég tevékenységéhez kapcsolódó kedvező megítéléssel, a cég üzleti partnerköréhez kapcsolódó kedvező megítéléssel, valamint a cégnévhez kapcsolódó kedvező megítéléssel. „A goodwill forgalomképes vagyoni értékű jog, apportálható más cégekbe. Másrészt, ha jól választjuk meg a cégünk nevét, és jól végezzük a tevékenységünket, akkor esélyünk van arra is, hogy goodwillje legyen a cégünknek… és akkor nomen est omen!” – zárta előadását Papp Tekla

A Ludovika Szabadegyetem következő programjára március 14-én kerül sor, amelyen Dr. Szászi Gábor ezredes tart előadást „Az ország közlekedési rendszere védelmi szempontú elemzésének aktuális kérdései” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem!

Regisztráció:

http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról:

http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2016-2017-ii_-szemeszter


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Naphegyi Gábor: szélhámos vagy kalandor?

  • fokep
  • dsc2893 2
  • dsc2905 2
  • dsc2909 2
  • dsc2912 2
 • Előző
 • Következő

Naphegyi Gáborról, a 19. századi amerikai kontinens híres és hírhedt „magyarjáról” tartott előadást Dr. Szente-Varga Mónika a Ludovika Szabadegyetemen. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatási dékánhelyettese, Latin-Amerika szakértője Naphegyi kalandos életútját mutatta be a hallgatóság számára.

Szente-Varga Mónika felsőfokú tanulmányait az ELTE-n végezte, majd a SZTE Történettudományi Doktori Iskolájának programjában tanult. PhD fokozatát summa cum laude minősítéssel 2005-ben szerezte meg. Doktori disszertációját „Magyar kivándorlás Mexikóba 1901-1950” címmel spanyol nyelven készítette el, amely könyv formában 2007-ben Mexikóban és Magyarországon egyaránt megjelent. Tagja a Magyar Történelmi Társulatnak, az Amerikanisták Magyarországi Társaságának, az Amerikanisták Európai Társaságának és az Európai Latinamerikanista Történészek Társaságának. Az NKE NETK karán működő Amerikai Tanulmányok Kutató Központ igazgatója.

Előadása elején Szente-Varga Mónika ismertette az amerikai kontinensen folyó jelenlegi kutatásokat. Kifejtette, hogy a 19. századi Naphegyi Gáborról igen nehéz megfelelő és hiteles forrást találni, a szélhámos általában kortársait is többször megtévesztette, számos alteregót öltött magára. 200 év távlatából digitalizált források alapján tudjuk megismerni a magát magyarként bemutató Naphegyi életét. Az első feljegyzés Naphegyiről 1849-ből származik, amikor az USA-ban megválasztották a Central Hungarian Society elnökének, amely egy magyar migránsokat tömörítő szervezet volt New Yorkban. Szente-Varga Mónika megemlítette, hogy Naphegyi ekkor adta ki első könyvét, a „Hungary: from her Rise to the Present Time, under the Guidance of LEWIS KOSSUTH, in the Years 1848 and 1849”, amely Magyarország és a szabadságharc történetét mutatja be angol nyelven.

Szente-Varga Mónika kifejtette, hogy Naphegyi Gábor mindig más szerepben mutatkozott: volt mikor befolyásos politikusokkal tárgyalt, majd orvosként mutatkozott be, vagy tudósként botanikai és asztronómiai előadásokat tartott. A The Sun magazin is „befolyásos magyar menekültként” mutatta be. A korképről elmondható, hogy az amerikai társadalom ekkor meglehetősen szimpatizált a magyar forradalom hőseivel, és szolidaritást vállaltak a menekültekkel. „Naphegyinek az a problémája keletkezett, hogy egy volt a sok közül, valahogy ki kellett tűnnie a tömegből, így idővel nem csak azt mondta magáról, hogy egy ’48-49-es emigráns, hanem hozzátette, hogy Kossuth személyi titkára volt” – mutatta be a kalandor jellemét Szente-Varga Mónika, majd kifejtette, hogy a titkári álca Kossuth megjelenésével fenntarthatatlan volt, így Naphegyinek menekülni kellett. Kanadába költözött, ahol a Torontói Egyetemen kívánt oktatni, azonban pályázatát elutasította az egyetem. Ez törést jelentett életében, ezért úgy gondolta, újfent tovább kell állni. A következő állomása Texas volt, ahol azonban Ujházy László (Kossuth egyik valódi megbízottja) a következőket nyilatkozta róla: „nem magyar és nem tud magyarul”.

„Naphegyi lába alatt hirtelen nagyon forró lett a talaj” – emelte ki Szente-Varga Mónika, majd kitért a szélhámos mexikói kalandjára. Megtudhattuk, hogy a 19. században Mexikó igen labilis állam volt, az országot sorozatos polgárháborúk, belső hatalmi harcok és külső intervenciók sújtották. Pont megfelelő hely arra, hogy egy európai életművész érvényesülni tudjon. Naphegyi gazdasági és politikai sikereket ért el ekkor, 1853 és 1854 közt a veracruzi kórház főigazgatója volt, továbbá ő felelt a Veracruz, majd a főváros közvilágításának a kiépítéséért is. Szente-Varga Mónika bemutatta a kalandor mexikói identitását is: „“Száműzött ember volt, akit szülőföldjéről az osztrák zsarnokság vetett ki, s kényszerítette arra, hogy Mexikóban keressen menedéket.” Azonban a mexikói káosz végül Naphegyit is utolérte, a Habsburg Miksa halálával újból az USA-ba menekült. Az Egyesült Államokban kezdetben újfent sikeres Mexikó-szakértői karriert futott be, még Santa Anna tábornok ügyét is sikerült „patronálnia”, de az amerikai közvélemény ekkor már kezdte felismerni, hogy egy svindlerrel van dolga. Kisebb csalásokba, komolyabb rendőrségi ügyekbe, pénzhamisítási botrányokba keveredett, végül Santa Anna tábornokot is kisemmizte, a pénzzel meg sem állt Venezueláig, ahol hasonló módon vámhivatali visszaéléseket követett el kormányzati csalásai révén. Végül el kellett hagynia az amerikai kontinenst. 1884-ben hunyt el Párizsban.

Szente-Varga Mónika előadása összegzésében felhívta a figyelmet, hogy Naphegyi Gábor kilétét a mai napig homály fedi. Számtalan újságcikk, feljegyzés, tudományos folyóirat hivatkozik a személyére. A NETK dékánhelyettese rávilágított, hogy Naphegyi nagyon is hihető identitásokkal rendelkezett: a legtöbbet használt Kossuth Lajos titkára László Károly volt, a másik hasonló identitás pedig Szenger Ede, aki Habsburg Miksa idején orvosként praktizált Mexikóban. Felvetődik a kérdés, hogy magyar volt-e egyáltalán, valamint az, hogy a Naphegyi is egy felvett név lehetett. „Ő egész amerikai életében magyarnak mutatta magát, ezt a kortársak elhitték. Éppen ezért a történelmi emlékezetben is magyarként szerepelt Mexikóban, Venezuelában, Kanadában, vagy az USA-ban. Teljesen függetlenül attól, hogy neki mi volt az anyanyelve, vagy milyen származású volt, a magyarságkutatásnál vele foglalkozni kell, mivel a külföldiek őt magyarként tartják számon”- zárta előadását Szente-Varga Mónika.


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes


A Ludovika Szabadegyetem következő programja 2017. február 28-án kerül megrendezésre, ahol Dr. Darázs Lénárd tart előadást „Fogyasztói jogok és a fogyasztók magánjogi védelme” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Regisztráció: http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról:

http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2016-2017-ii_-szemeszter

Megosztás a Facebook-on


Közszolgálati ethosz és Széchenyi

  • fokep
  • dsc9814 2
  • dsc9822 2
  • dsc9831 2
  • dsc9836 2
 • Előző
 • Következő

Az NKE nem is választhatott volna magának jobb példaképet, mint gróf Széchenyi Istvánt, az igazi közszolgát, akinek munkásságával az idei Ludovika Szabadegyetem programsorozaton ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A legutóbbi szemináriumon  Dr. Horváth Attila tartott előadást a gróf kötelességtudatáról, ország fejlesztő tevékenységéről és ethoszáról.

Dr. Horváth Attila habilitált egyetemi docens tudományos pályáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán kezdte, ahol 1986-ban végzett, emellett párhuzamosan tanult a Bölcsészettudományi Kar történelem szakán is. Azóta több magyar felsőoktatási intézményben is folyamatosan oktat, fő területe a magyar, illetve egyetemes állam- és jogtörténet, részletesebben a magánjog, valamint a szovjet típusú diktatúra története. Részt vett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Győri Egyetem Jogi karainak az alapításában. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar intézetvezetője. Több száz publikáció szerzője, emellett számos dokumentumfilmben és médiában közreműködött szakértőként. Több éven keresztül volt miniszterelnöki tanácsadó. A Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt birtokosa, valamint a XVI. kerület díszpolgára.

„Minél magasabb a vagyon, annál nagyobb a kötelesség” – idézte Horváth Attila Széchényi Ferenc mottóját, fiának szóló intelmeit. Az ÁKK intézetvezetője kifejtette, hogy gyakran megfeledkezünk a legnagyobb magyar édesapjának munkásságáról, aki államférfi, múzeum- és könyvtáralapító volt, példát mutatott a kor nemességének az életpályával. Így nem meglepő, hogy Széchenyi Istvánnak volt kitől tanulnia, ha kötelességtudatról volt szó. Az ifjú gróf sem tétlenkedett, hamar apja nyomdokaiba lépett. Már igen fiatalon bizonyságot tett hazaszeretetéről, amikor a napóleoni háborúk során részt vett a nemesi felkelésben és katonai szolgálatot vállalt. Amikor visszaállt a béke Európában, rövid hezitálás után kilépett a seregből és elhatározta, hogy a magyar nemzetért áldozza civil életét.

Horváth Attila előadásából kiderült, hogy Széchenyi István a köz szolgálatát hazafias kötelességnek érezte. Tudatosan fejlesztette magát, járta a világot, gyakorlati tapasztalatokat szerzett. Példaként Angliát választotta, ami a lassú, teljes fejlődés során a világ vezető gazdasági, innovációs és katonai hatalmává vált a korban. Széchenyi utazásai nem turistalátogatások voltak, mindent lejegyzett, megszemlélt, kipróbált. Értekezett kora szakembereivel és tudóstársadalmával, széleskörű kapcsolatrendszert épített ki, amely Széchenyi sikeres vállalkozási tevékenységének alapja volt. A gróf jól megválogatta a munkatársait: „A legjobb, legbecsületesebb emberek voltak Széchenyi stábjában. Nagyon jó emberismerő volt, szinte sosem tévedett. Nagy hatást gyakorolt az emberekre a személyes találkozások során, gyakran ellenfeleit is maga és az ügye mellé állította” – méltatta a grófot Horváth Attila, majd példaként kiemelte Liszt Ferencet, akit Széchenyi hívott haza, majd támogatta a Zeneakadémia létrehozásában. Széchenyi stábja felvette a gróf munkatempóját, „tűzbe mentek érte”, amit a gróf magas fizetéssel és nyugdíjjal honorált számukra.

Széchenyi innovációs tevékenysége igen sokrétű. Magyar Tudóstársaság megalapítással nem csak egy nyelvművelő egyletet hozott létre, hanem megalapozta az ország tudományos fejlődését. Kaszinó létrehozásával egész hálózat épült ki az országban az angol klubok mintájára, ahol a két országgyűlés közt megvitathatta az arisztokrácia, nemesség és a polgárság a közéletet. Könyveiben megírt programjával számos követőt nyert el magának, hihetetlen hatást gyakorolt a társadalomra. Programjában a gróf megfogalmazta, hogy Magyarország egy elmaradott, ipar nélküli agrárország, amelyet fel kell virágoztatni. Fejleszteni kívánta az infrastruktúrát, meghonosítani a minőségi lótenyésztést, kiépíteni az ország vasútrendszerét és szabályozni a folyóit. Széchenyi vezette be a részvénytársaság fogalmát – és számos új jogi szakszót – a köztudatba. Átvette a Dunai Gőzhajótársaság menedzselését, részvényeit felvásároltatta az arisztokráciával, megalapozva ezzel a magyar hajózás jövőjét. Fejlesztette a magyar malomipart, támogatta a hengermalom építését, amellyel az országban termelt liszt a világszínvonalba került. Széchenyi felismerte, hogy az országnak egy főváros kell: ő nevezte először Budapestnek Magyarország központját, amelyet híddal akart összekötni. A lánchídi beruházás is részvénytársaság formájában valósult meg, Széchenyi rájött, hogy a Habsburg kormány nem fogja teljes erővel támogatni, így megnyerte az ügynek a magyar arisztokráciát.

Horváth Attila kiemelte, hogy a magyar köztudat gyakran megfeledkezik Széchenyiről ’48 március 15. után, pedig a gróf tevékenysége elengedhetetlen volt a magyar függetlenségi törekvések ügyében. Az első kormány megteremtésében, udvarképes arisztokrataként közbenjárt az uralkodónál, minisztériumát saját költségén a stábjával működtette már az első magyar kormány megszületésének másnapján, a közlekedés és közmunka mellett a hadügyi előkészületeket is ellátja Mészáros Lázár távollétében. Széchenyi volt azok egyik, aki próbált rendet tartani a tüntetéshullám során feltüzelt forrongó városban. A gróf szervezete 1848 augusztusáig bírta, több évtizedes megfeszített munka után Széchenyi zsenije idegösszeroppanást kapott és Döblingbe vonult szanatóriumba. – „Széchenyi hatalmas akaraterővel legyőzi saját démonjait, lábadozása után már a kiegyezést készíti elő Deákkal” – foglalta össze Horváth Attila a gróf utolsó éveit. Azonban a birodalom titkosrendőrségét nem tudta megtéveszteni Széchenyi tevékenysége, a felségárulási per következményei lebegtek a gróf szeme előtt. 1860 húsvétján megtörtént a tragédia. Ez zárja gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar életművét.

A Ludovika Szabadegyetem következő állomása Prof. Dr. Halmai Péter előadása, amely 2016. november 22-én kerül megrendezésre „Hitel és hitelesség. Széchenyi időszerűsége” címmel.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Regisztráció: http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról: http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2016-2017-i_-szemeszter


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Az írott reform és közélet

  • fokep
  • dsc7087 2
  • dsc7093 2
  • dsc7107 2
 • Előző
 • Következő

Széchenyi István hosszú utat tett meg, mire eljutott a „legnagyobb magyar” címig, életét áthatotta a haza fejlesztésének, megmentésének eszménye. A társadalmi és államreformmal kapcsolatos gondolatait mindig precízen lejegyezte, sokszor irodalmi keretben adta ki programját. A Ludovika Szabadegyetem nyílt kurzusán „Széchenyi mint író” címmel tartott előadást Prof. Dr. Gergely András a gróf publikált és az utókornak fennmaradt irodalmi életművéről a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Gergely András az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem-filozófia szakán végzett, Eötvös Collegium tagjaként szerzett kitüntetéses diplomát 1969-ben. Tudományos karrierjét az MTA Történettudományi Intézeténél kezdte, majd az ELTE Újkori Magyar Történeti Tanszék oktatója lett. Fő kutatási témája a 19. század történelme, ezen belül is a magyar reformkor, liberalizmus, 1848-as közép-európai forradalmak és a dualizmus-kori művelődéstörténet. Bölcsészdoktori fokozatát 1971-ben szerezte Széchenyi eszmerendszerének kialakulása c. értekezésével, 1980-ban pedig történettudományi kandidátust a magyar reformmozgalmakról szóló disszertációjával. Számos külföldi ösztöndíjat kapott és tanulmányi úton vehetett részt, későbbi munkássága során a Magyar Köztársaság első dél-afrikai, majd hágai nagykövete volt. Akadémiai doktori értekezését 1998-ban védi meg, két cikluson át tagja az MTA Történettudományi Bizottságának, valamint köztestületi tagja az MTA II. osztályának. Az ELTE mellett oktatott az Andrássy Gyula Egyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen is, ahol a KRE történelem doktori iskola egyik alapító tanára, majd 2013-tól a doktori iskola vezetője. 1989-ben megkapta a történészek számára alapított Ránki György-díjat, 1990-ben pedig elnyerte a Köztársasági Érdemkereszt arany fokozatát.

Gergely András előadásából megtudhattuk, hogy gróf Széchenyi István már egész fiatalon elkezdett naplót vezetni, részben a kalandos utazásainak feljegyzésére, részben apja kérésére. Naplóját kezdetben a csapongó írásmód jellemezte, később kezdett szisztematikussá válni. Naplóból tudjuk levezetni Széchenyi irodalmi munkásságát, mivel minden gondolatát jegyzeteibe rejtette, így válva a Széchenyi-kutatások legfontosabb forrásává. „Ebből a naplóból tudott mindig meríteni Széchenyi, aki rendkívül grafomán ember volt, hallatlan mennyiségű iratot és levelezést hagyott hátra”- mondta Gergely András. Széchenyi első nyomtatott kiadásban kiadott munkája a Lovakrul című műve, a címben használt tájnyelvi ragozás a gróf írói védjegyévé vált. A műben a lótenyésztéssel kapcsolatos értekezéseit írja le Széchenyi, amely nem kelt nagy sikert a korban. „Széchenyit bántotta ez a visszhangtalanság, valahogy be szeretett volna kapcsolódni a magyar közéletbe, hiszen az ország reformokra várt”- fejtette ki az előadó.

Széchenyi első igazi írói áttörését a Hitel című munkája hozta, amelyet a bécsi bankház visszautasított kölcsönén és az ország gazdasági rendszerén felháborodva ír meg, a modernizáció érdekében. A hitel szónak kettős szerepe van, egyrészt utal a bankhitelre, másrészt az erkölcsi hitelképességre, a hiteles ember eszményére. Emellett számos innovatív gondolatot felvet a sajtószabadságról, a felesleges robotról és a kereskedelmi utak fejlesztéséről. A gróf az írását a nőknek ajánlja a romantikus nyelvezetével, a korban a hölgyek olvasták a legtöbb hasonló művet. 1830-ban jelenik meg, korának legnagyobb könyvsikereként, közel 3000 példányban került kiadásra magyar és német nyelven egyaránt. A 19. század magyar értelmiségi közegére jellemző volt, hogy egy formabontó értekezésre azonnal válasz érkezett, gróf Dessewffy József a Taglalat című művében próbálta kiforgatni Széchenyi szavait, aki ezt nem hagyta annyiban, így született meg a gróf egyik legterjedelmesebb műve, a Világ. A válaszirat címválasztás a felvilágosodásra utal, Széchenyi egyszerre támad és védekezik benne, egyaránt politikai irat és reformértekezés. Széchenyi egyik legkomolyabb írása a Stadium című műve, amelyet az 1832-es reform országgyűlés programadójaként kívánt megfogalmazni. 12 törvényt javasol a gróf, amiben kitér a közteherviselésre, ősiség eltörlésére, a magyar nyelv kérdésére is. A kiadással azonban Széchenyi elkésett, a cenzúra miatt csak 1833-ban Lipcsében tudja kinyomtattatni, amikor már az országgyűlés javában tárgyal. Viszont a Stadium nem maradt következmény nélkül, a benne foglaltak megalapozták a magyar reformkor alapjait.

A harmincas évek Széchenyi évtizede, számos röpiratot adott ki szakpolitikai kérdésekben rövid terjedelemben. Írt a közlekedés megújításáról, urbanisztikai fejlesztésekről, a Lánchíd koncepciójáról és a színház kérdéséről. A gróf befutott a magyar közéletben. Ekkor jelenik meg a színen Kossuth Lajos, akivel Széchenyi irodalmi és politikai „párharcot” vívott. Amíg Széchenyi a lassabb reformokat támogatta, műveit a terjengősebb irodalmi nyelvezet jellemezte, addig Kossuth a Pesti Hírlapban és számos más röpiratban sokkal radikálisabban szólítja meg a nemzetet, sokkal jobban ráérezve a magyar társadalom nyelvére. Vitájukból kultikusan fennmaradt momentum, amikor Kossuth a „legnagyobb magyar” címmel illette gróf Széchenyi Istvánt. Az 1848-as történések felzaklatták a grófot, úgy érezte, hogy rossz irányba haladnak az események. Pesszimistává, depresszióssá válik, a szeptemberi bécsi ultimátum és Jellasics betörése után a gróf összeroppan. „Magyarország halott, nem tudtam megmenteni” – írta naplójában. Döblingbe kerül, ahol szanatóriumban kezelik, ahol a gróf bezárkózik, azonban tovább dolgozik, alkotóereje is visszatér. Itt írja meg az Ein Blick című rendszerkritikáját, amit személyesen Alexander Bach belügyminiszterhez intéz, az Önismeret című művét, amelyben élettapasztalatait foglalja össze, valamint a fellángolásból írt, de csak halála után kiadott Nagy magyar szatíra című művét, amely végül a vesztét okozta. Az Ein Blick szálai Széchenyihez vezetettek, ahol házkutatás során megtalálták rendszerellenes feljegyzéseit, így a felségárulás vádjával illették. Hogy ezt megelőzze, pisztolyhoz nyúlt, 1860. április 8-án önkezűleg vet véget életének a legnagyobb magyar. Utolsó naplóbejegyzésében így fogalmaz: „Nem tudtam magam megmenteni…”

A Ludovika Szabadegyetem következő állomása Prof. Dr. Oplatka András előadása, amely 2016. november 8-án kerül megrendezésre „Széchenyi levelezése” címmel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Regisztráció: http://regisztracio.uni-nke.hu/szabadegyetem/?modul=registration

További információ az előadásokról: http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2016-2017-i_-szemeszter

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on