Szűkítés


Kiválasztott Címke

Katasztrófavédelmi Intézet

Minden Címke 535


Jelenleg 2 bejegyzés található Katasztrófavédelmi Intézet cimkével

Átvették oklevelüket a KVI levelező hallgatói

  • fokep
  • dsc3099 2
  • dsc3181 2
  • dsc3193 2
  • dsc3211 2
  • dsc3216 2
  • dsc3217 2
  • dsc3230 2
  • dsc3246 2
  • dsc3251 2
  • dsc3299 2 2
  • dsc3310 2
  • dsc3391 2
  • dsc3403 2
  • dsc3411 2
 • Előző
 • Következő
2017. június 29-én tartotta oklevélátadó ünnepségét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete (KVI), amelynek 97 végzős levelező munkarendű hallgatója vehette át a tanulmányaik sikeres befejezését jelentő, végzettségét igazoló okiratot Prof. Patyi Andrástól, az NKE rektorától és Dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredestől, a KVI igazgatójától a Ludovika Főépület Szent László Kápolnájában.

 „A mai rendezvény célja, hogy megünnepeljük a végzős hallgatók kemény munkája eredményeként megérdemelt és átadott oklevelüket. Kiemelendő és külön tiszteletre méltó, hogy a ma oklevelet átvevő, végzős hallgatók levelező munkarendben végezték el tanulmányaikat, ami azt jelenti, hogy a tudás elsajátítását szolgálatban állás, munka mellett sikerült teljesíteniük. Ez nehéz feladat volt, így kétszer annyi megbecsülés és dicséret illeti meg őket” – mondta Prof. Dr. Patyi András köszöntő beszédében. Az NKE rektora kiemelte, az egyetem oktatói és a hallgatók ünneplik ma azon szorgalmas, önfeladó hallgatókat, akik kötelező vizsgáikat teljesítve diplomát szereztek. Az intézményi családi összetartozást kiegészítik a végzős hallgatók hozzátartozói, bensőségessé téve így a tanulmányaikat lezáró pillanatokat. Prof. Dr. Patyi András ünnepi beszédében kifejezte gratulációját a végzős hallgatóknak, köszönetét pedig az őket segítő családtagoknak, hozzátartozóknak, az egyetem oktatóinak, vezetőinek és a kormányzati támogatásnak.

A hagyományoknak megfelelően az ünnepségen elismerések átadására is sor került. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója által alapított „Dr. vitéz Roncsik Jenő” emlékplakett bronz fokozatát a katasztrófavédelem alapképzésében végzett kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenysége elismeréseként Kónya József vette át Prof. Dr. Patyi Andrástól és Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagytól, az OKF főigazgatójától. Kónya József a 2017. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián I. helyezést ért el. Az emlékplakett mellett a végzős hallgató a Védelmi Információs Központ Díszserlegét is átvehette Dr. Ráth Tamás nyugállományú ezredestől tevékenysége elismeréséül.

Az ezüst fokozatot a mesterképzésben végzett kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenysége elismeréseként Tonkó-Horváth Katalin tű. százados kapta, aki a Győr Moson Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság humán szolgálat kiemelt főelőadója; 2015-ben kezdte meg tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem védelmi igazgatás mesterszakán, ahol a végzettek közül az egyik legjobb tanulmányi eredményt érte el.

Az arany fokozatot kiemelkedő oktatói és oktatásszervezési tevékenységének elismeréseként Dr. Gubicza József tűzoltó ezredes kapta, aki 2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet megalakulása óta a BM OKF Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály vezetőjeként segíti az oktatásszervezési feladatok végrehajtását, 2014-től az intézet részmunkaidős egyetemi docenseként magas szintű oktatási munkát végez a katasztrófavédelmi műveleti szakterületen, tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a hallgatók katasztrófavédelmi gyakorlati szakmai felkészítéséhez és első tiszti beosztásra történő felkészüléséhez, továbbá az oktatók továbbképzéséhez.

Horváth Hermina tűzoltó őrnagynak, a Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék tanársegédjének a Katasztrófavédelmi Intézet a hallgatók szavazatai és az Intézeti Tanács döntése alapján az Intézet kiváló oktatója címet adományozta.

Cselinácz János tűzoltó főtörzsőrmester, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon végzett hallgató pályázata nyerte el az Intézet „Jó tanuló, jó sportoló 2017” díját.

 „A mai nap szimbolikus jelentőségű, hiszen összegyűltek azok, akik nélkül ma nem lehetnénk itt. Köszönet illeti az egyetem vezetőit, amiért lehetőséget biztosítottak számunkra a továbbképzésre és támogatást nyújtottak a sikerhez vezető úton; családtagjainkat, akik támogattak, segítettek és lelkesítettek a nehéz pillanatokban; tanárainkat, akik bíztató és nevelő gondolatokkal hozzájárultak diplománk értékéhez, saját tudományterületük szeretetével pedig minket is tanulásra serkentettek; hallgatótársainkat, hiszen az összetartás és a csapatmunka hozzájárult egyéni sikereinkhez” - mondta Tonkó-Horváth Katalin tűzoltó százados a végzett hallgatók nevében mondott búcsúbeszédében.

A diplomaosztó ünnepségét a Katasztrófavédelem Központi Zenekara kvintettje kísérte.


Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Elbúcsúzott Bleszity János

  • dsc6789 2
  • dsc6683 2
  • dsc6689 2
  • dsc6694 2
  • dsc6697 2
  • dsc6706 2
  • dsc6719 2
  • dsc6728 2
  • dsc6746 2
  • dsc6758 2
  • dsc6774 2
  • dsc6792 2
  • dsc6800 2
 • Előző
 • Következő

Ünnepi állománygyűlésen búcsúztatták szeptember ötödikén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének (KVI) nyugállományba vonuló igazgatóját. Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy a törvényben foglalt felső korhatár elérése miatt távozik posztjáról, de az intézet munkájában professor emeritusként továbbra is részt vesz.

Patyi András beszédében hangsúlyozta, hogy az intézetigazgató búcsúztatásának jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy az egyetem szinte teljes felsővezetői kara megjelent az állománygyűlésen. „Ez egyszerre szól Bleszity János személyének és a Katasztrófavédelmi Intézetnek is”- fogalmazott az egyetem vezetője. Beszédében a rektor sorra vette a karközi intézet eredményeit, mint például a jogelőd szervezetek képzéseinek átvételét, átalakítását, valamint az alap- és a mesterképzési szakok sikeres akkreditálását. Patyi András kiemelte, hogy a KVI sikereihez megfelelő vezető kellett, olyan ember, akit egyénisége, szakmai tudása alkalmassá tett arra, hogy a kitűzött célokat széles körű együttműködések árán megvalósítsa. A rektor szerint a KVI egyebek mellett azzal szerzett jó hírnevet magának, hogy eredményekkel, nem pedig problémákkal hívta fel magára a figyelmet. Az NKE első embere kitért arra is, hogy a nyugállományba vonuló altábornagy helyét átvevő új igazgatónak, Endrődi István ezredesnek nem lesz könnyű dolga, hiszen a léc magasan van. Az egyetem vezetése pedig azt várja tőle, hogy ismételje meg, sőt, szárnyalja túl az előző vezető teljesítményét.

„A Katasztrófavédelmi Intézetbe látogatni mindig felemelő dolog, mert az intézménnyel kapcsolatban mindig magas színvonalat emlegetnek az egyetemen, ez pedig büszkeségre ad okot”- ezt már Tollár Tibor mondta. Az országos katasztrófavédelmi főigazgató a távozó Bleszity Jánossal kapcsolatban megjegyezte, hogy bár hosszú éveket töltött az oktatásban, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a tábornok mindig is elsősorban tűzoltó volt, és a mai napig is az. Tollár Tibor az intézet búcsúzó igazgatójának több mint negyvenöt éves pályafutásából az országos parancsnokhelyettesi és az országos parancsnoki időszakot emelte ki. „Köszönöm azt a szerepet, amit parancsnokként a tűzoltóság, igazgatóként az intézet életében játszott, és köszönöm az eredményeket, amelyeket vezetésével a Katasztrófavédelmi Intézet elért” – fogalmazott a BM OKF első embere. Tollár Tibor szólt Bleszity János utódáról is: Endrődi István ezredesről azt mondta, hogy jól ismeri a polgári védelem területét, dolgozott a katasztrófavédelem gazdasági főigazgató-helyetteseként, érdemeket szerzett a felsőoktatásban is. A főigazgató reményét fejezte ki, hogy Endrődi István képes lesz alkalmazkodni az egyetem követelményeihez, egyben megfogalmazta saját elvárását is: a Katasztrófavédelmi Intézet új vezetője legyen sikeresebb elődjénél.

A főigazgatói beszédet követően Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató átadta Bleszity János ny. tű. altábornagynak a belügyminiszter elismerését. Pintér Sándor életútja elismeréseként és hatvanötödik születésnapja alkalmából ajándéktárgyat adományozott a távozó intézetvezetőnek.

Bleszity János a mögötte lévő több mint negyven, hivatásos szolgálatban eltöltött évről szólva tréfásan elmondta, ez idő alatt összesen háromszor szeretett volna Budapesten tűzoltóparancsnok lenni, de mindannyiszor más, magasabb beosztásba került. Először 1987-ben, harminchat évesen a fővárosi vezetői poszt helyett a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság általános parancsnokhelyettesének nevezték ki, de az 1995-ös második próbálkozásnál se az áhított helyre, hanem a BM Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság élére került. 2000-ben pedig a Rendőrtiszti Főiskola katasztrófavédelmi tanszékvezetői székébe vezetett az útja. Bleszity János úgy fogalmazott, hogy komoly feladat találta meg 2011-ben is, hiszen ekkor kapta a felkérést, hogy a katasztrófavédelem oldaláról vegyen részt az egyetemi intézet létrehozásában. Az altábornagy hangsúlyozta, nagy megtiszteltetés volt az ország harmadik legjobb, folyamatosan szépülő, bővülő egyetemén vezetni a Katasztrófavédelmi Intézetet, és ugyancsak megtiszteltetés volt, hogy ezt a munkát felkészült, racionális kollégákkal végezhette. Hozzátette, hogy négy és fél évtizedes pályafutása alatt sok mindent megtanult, de két dolgot mindig szem előtt tartott: az egyik, hogy rendnek kell lenni – a szervezetben, a munkában, a feladatok ellátásában. A másik, hogy kell egy csapat, amelynek tagjai felkészültek, ismerik a célokat, és meg is valósítják azokat. Neki ilyen csapatban sikerült dolgoznia, így búcsúzásként elmondhatja, hogy amit vállalt, azt meg is valósította, a kollégákkal közösen.

Az állománygyűlésen a stafétabotot megbízott igazgatóként továbbvivő Endrődi István elmondta, hogy számos feladat áll az intézet előtt. Szakmailag nyitott, együttműködő szervezetként jól kell reagálniuk az egyetem többi kara, a civil felsőoktatási intézmények és a gazdaság szereplőinek elvárásaira. Emellett az oktatómunkának is idomulnia kell mindazon változásokhoz, amelyek a hivatásos katasztrófavédelmet jellemzik. Endrődi István büszke arra, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem volt az első felsőoktatási intézmény, ahol polgári védelmi szervezet alakult, és a csapat már többször is bizonyította rátermettségét. A hallgatókhoz szólva az intézetigazgató emlékeztetett arra, hogy a KVI képzései magas szintűek, és nagy az elvárás is. „A most elsajátított tudást a későbbiekben mindenkinek önállóan kell alkalmaznia”- hangsúlyozta a megbízott intézetvezető.

Az ünnepséget követő fogadáson dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, az egyetem Fenntartói Testületének ügyvivője mondott pohárköszöntőt. Személyes hangvételű beszédében felidézte a Bleszity Jánossal közös kapcsolódási pontokat, azokat az időszakokat, amikor az altábornagy és az ő pályafutása egymás mellett haladt. A jövőről szólva hangsúlyozta, bármi megtörténhet, mindig késznek kell lenni arra, hogy a Katasztrófavédelmi Intézetet önálló karrá alakítsák.

A Bleszity Jánossal készített portréinterjúnkat a Bonum Publicum egyetemi magazin következő számában olvashatják

(forrás: www.katasztrofavedelem.hu)

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on