Szűkítés


Kiválasztott Címke

5 éves

Minden Címke 535


Jelenleg 2 bejegyzés található 5 éves cimkével

„Az elmúlt öt év sikertörténet”

  • 5eves kari tanacs 1 680 383 s fokrp
  • 5eves kari tanacs 2 680 383 s
  • 5eves kari tanacs 4 680 383 s
  • 5eves kari tanacs 3 680 383 s
  • 5eves kari tanacs 5 680 383 s
  • 5eves kari tanacs 6 680 383 s
  • 5eves kari tanacs 7 680 383 s
  • 5eves kari tanacs 8 680 383 s
 • Előző
 • Következő

„Az egykori Rendőrtiszti Főiskola valóban egyetemi karrá vált” – hangsúlyozta Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fennállásának ötödik évfordulója alkalmából megrendezett Kari Tanács ünnepi ülésén. Felidézte, hogy másfél éve vezeti az RTK-t, ugyanakkor az egyetem megalakulásának pillanatától segíti és figyelemmel kíséri az NKE működését. Az előkészítő munkacsoportnak is a tagja volt, azért dolgozott, hogy az összevonás minél sikeresebb legyen. Felhívta a figyelmet az összefogás fontosságára, majd megköszönte a Kar állományának lelkiismeretes munkáját.

Prof. Dr. Patyi András rektor ünnepi beszédében felidézte az öt évvel ezelőtti pillanatokat, amikor 2012. január 11-én az Országházban ünnepélyes keretek között átadták az egyetem jelképeit, így a rektori hatalmat jelképező jogart, az egyetem új zászlaját, a diplomákhoz és okiratokhoz szükséges aranyozott díszpecsétnyomót és a rektori láncot. „A jelképek öt évvel ezelőtti átvételét, az NKE formális megalakulását és a Rendészettudományi Kar 5. évfordulóját is ünnepeljük a mai napon”. A rektor elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-ben három karral és három karközi intézettel indult el, de az évek alatt a folyamatos és tudatos intézményfejlesztésnek köszönhetően újabb szervezeti egységekkel gazdagodott.  Patyi András hangsúlyozta, hogy ilyen gondosan előkészített egyetemi integráció még soha nem történt, ez a folyamat ugyanis másfél évig zajlott. A rektor az elmúlt öt év legfontosabb feladatának tartotta a hiányosságok megszüntetését és a hibák kijavítását, ami lépésről történt. Goethét idézve utalt a kezdeti időszak intézkedéseinek megfontoltságára, hiszen „Aki az első gomblyukat elvéti, végig be nem gombolkozhatik.”

Patyi András az egyetemi közös modul jelentőségére is felhívta a figyelmet és kiemelte, hogy az egyetemi karhoz szükséges attribútumok megteremtése fokozatosan valósult meg. A szervezetfejlesztések során mindig is az alapos előkészítő munka és az átgondolt bátorság jellemezte a Kart. A rektor a minőségi mesterképzést tartja a hosszú távú fenntarthatóság zálogának.

„A mögöttünk hagyott öt év közösen elért komoly eredményeket hozott, amire a továbbiakban is bátran építhetünk” – fogalmazott a rektor, majd köszönetet mondott a kormány képviselőinek, kiemelte Pintér Sándor belügyminiszter áldozatos munkáját, aki mindig is elkötelezetten támogatta a rendészeti felsőoktatás ügyét, valamint Janza tábornok úr tevékenységét, akinek az elkötelezettsége, műveltsége és a tudása nélkülözhetetlen az RTK életében. Elismerően szólt mindazokról, akik részesei voltak és ma is részesei a megkezdett munkának.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter képviseletében Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára elmondta, hogy az elmúlt években a rendészeti felsőoktatásban minőségi változás következett be. Megköszönte az egyetemi és a kari vezetés munkáját. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a nevelés megújításának az elősegítése is cél volt az egyetemmé alakulás folyamatában, ugyanis elengedhetetlen, hogy a végzős hallgatók hivatástudat birtokában, a közszolgálat ethoszát elsajátítva kezdhessék meg a munkájukat. Emlékeztetett az új rendvédelmi életpályamodellre, amely az elmúlt időszakban további új elemekkel bővült. A BM vezetésének az elismerését is tolmácsolta, elmondta, hogy az eltelt öt év sikertörténetnek nevezhető az RTK életében.

Elismerően szólt arról, hogy az eltelt öt évben jelentősen bővült a tudományos fokozatot szerzett oktatók száma, illetve sok olyan oktató és kutató dolgozik a rendészeti felsőoktatásért, akik tapasztalataikat más intézményekben szerezték meg, de ismeretük jelentős mértékben kötődik a rendészethez, annak valamelyik határterületéhez. Az RTK életének integráns része a nemzetköziesítés, a Kar oktatói részt vesznek a CEPOL mesterképzésben is. Létrejött a Rendészettudományi Karon a Kriminalisztikai Intézet és a Rendészeti Magatartástudományi Intézet. Az RTK-n ősztől négy éves képzési formában folytathatják tanulmányaikat az első éves hallgatóink.

Örömét fejezte ki, hogy a Kar fontosnak tartja a hallgatói tehetséggondozást, a rendészettudományi tudósjelöltek évről évre bizonyítanak a megmérettetéseken.

Egyik legnagyobb eredménynek tekinti, hogy 2016-ban megkezdte működését az egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolája, az egyetlen olyan intézmény, amely rendészeti irányú képzést biztosít a doktoranduszhallgatók számára hazánkban. A Belügyminisztérium vezetésének az elvárásait is tolmácsolta a helyettes államtitkár: komoly eredményeket és hasznosítható munkákat remélnek a doktoranduszoktól.

Zsinka András szerint a megrendelői oldal igényeinek minden szempontból maradéktalanul eleget tettek a Kar oktatói. Végezetül hozzátette: „A történelmi léptékű fejlődés során továbbra is számíthat az állomány a Belügyminisztériumra.”

Dr. Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja a kezdetektől, 2010. június végétől vesz részt a munkában. Köszöntőjében felidézte az egyetemi karrá alakulás pillanatait. A vezérőrnagy szerint, a rendészeti képzésben a Kar oktatóinak alapvető feladata öt követelmény harmonikus egységét megteremteni, ezek az oktatás, a kutatás, a képzés, a kiképzés és a nevelés. „Az a cél, hogy a tisztjeink minél műveltebbek legyenek”- hangsúlyozta Janza Frigyes, aki köszönetet mondott a Kar állományának az elmúlt év közös munkájáért, a kitűzött célok sikeres teljesítésért, hiszen „aki nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart, annak semmilyen szél nem jó”. Felhívta az oktatók figyelmét arra is, hogy soha ne adják föl a nevelési elveiket. Elismerően szólt Kis Norbert és Kovács Gábor rektorhelyettesek munkájáról is, valamint Sárkány István vezérőrnagy, alapító dékán tevékenységéről. Elmondta azt is, hogy Virányi Gergely tábornok úr és Ruzsonyi Péter dékán úr munkája is nélkülözhetetlen volt a közös célok eléréséhez.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fennállásának ötödik évfordulója alkalmából egyetemi emléklapot kapott:

•  Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora;

•  Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára;

•  Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületének tagja, miniszteri biztos;

•  Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese;

•  Dr. Horváth József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára;

•  Dr. Szedres László ny. r. ezredes, a Rendészettudományi Kar gazdasági igazgatója;

•  Dr. Nagy Judit r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese;

•  Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár, a Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi Tanszékének oktatója;

•  Dr. Freyer Tamás, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet Testnevelési és Küzdősportok Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense;

•  Dr. Major Róbert r. ezredes, a Közbiztonsági Tanszék tanszékvezető egyetemi docense;

•  Prof. Dr. Ruzsonyi Péter c. bv. dandártábornok, a Büntetés-végrehajtási Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára;

•  Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, a Kriminalisztikai Intézet Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszékének             tanszékvezető egyetemi docense;

•  dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy, tanársegéd, a Rendészeti Jogi és Igazgatási Tanszék oktatója;

•  dr. Szendi Antal püőr. ezredes, szaktanár, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék oktatója;

•  dr. Verhóczki János r. ezredes, a Tanulmányi Osztály osztályvezetője;

•  Paplogó Edit, a Tanulmányi Osztály tanulmányi referens.


Az egyetemi emléklapokat Prof. Dr. Patyi András rektor és Dr. habil. Boda József dékán adta át.

Dr. Simon Attila r. ezredest, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetőjét a rendőrség hivatásos állományában töltött harmincéves szolgálata és eredményes munkája elismeréséül Dr. Pintér Sándor belügyminiszter szolgálati jel elismerésben részesítette.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: 5 éves, 2017

Öt éve kezdte meg működését az NKE

  • dsc0123

„Az Országgyűlés olyan egyetemet alapít, amely az eljövendő generációk számára a haza szolgálatának, védelmének, szeretetének és a közjó iránti elkötelezettségnek emblematikus intézménye, a közszolgálat akadémiája lesz” – hangzott el Navracsics Tibornak, az Országgyűlésben elmondott miniszteri expozéjában, még 2011 márciusában. Ekkor fogadták el a parlamenti képviselők azt a törvényt, amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szólt, amelynek eredményeként megkezdte működését az NKE 2012. január elsején. Az azóta eltelt öt év az intézmény Fenntartói Testülete (FT) hatékony támogatásának köszönhetően is, számos fontos eredményt hozott az államtudományi egyetemmé váló NKE életében.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-ben három karral és három karközi intézettel indult el, de az évek alatt a folyamatos és tudatos intézményfejlesztésnek köszönhetően újabb szervezeti egységekkel gazdagodott. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK), a Rendészettudományi Kar (RTK) és az Közigazgatás-tudományi Kar (KTK) mellett 2015 februárjában jött létre a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK). A már a kezdetektől létező karközi intézetek köre - Vezető és Továbbképzési Intézet, Katasztrófavédelmi Intézet, Nemzetbiztonsági Intézet - 2014-ben tovább bővült. Az államtudományi egyetemmé válás megvalósítása érdekében létrejött az Államtudományi Intézet, amely tavaly év elején Államkutatási és Fejlesztési Intézetté alakult. Szintén ez a cél vezérelte a KTK átalakulását Államtudományi és Közigazgatási Karrá (ÁKK) 2016 februárjától. Mindezen szervezeti változásoknak is köszönhetően az egyetem oktatási és kutatási portfóliója folyamatos bővül, egyre több képzés, továbbképzés és tudományos lehetőség várja a leendő és a már itt tanuló hallgatókat. Ezen változások eredménye többek között a következő tanévtől induló doktori címmel járó, osztatlan államtudományi mesterképzés, amely az egyik legkomplexebb lesz az NKE képzései közül. Jelentősen bővült és modernizálódott az intézmény közszolgálati továbbképzési rendszere. Az államtisztviselők számára kötelező előmeneteli képzéseken kívül, ma már több szakirányon is folytatható továbbképzés az intézmény szervezésében, ráadásul az e-learning és távoktatási módszerek révén egyre elérhetőbbekké is válnak azok a közszolgálatban dolgozók számára.

 Az oktatás mellett a tudományos élet területén is jelentős változásokat hoztak az elmúlt évek.  A kezdetektől meglévő két doktor iskola (Hadtudományi és Katonai Műszaki) mellett 2013-tól megkezdte működését a Közigazgatás-tudományi, majd 2015-től a Rendészettudományi Doktori Iskola. Az intézmény tudományos-kutató munkáját több testület is segíti, így például a 2015 februárjában létrejött Mentorok Kollégiuma is, amely egy véleményező és javaslattevő szakértői testület. Az évek alatt folyamatosan bővülő feladatok új és modern infrastruktúrát igényelnek. A kormányzati szándékkal és támogatással összhangban jelentősen fejlődött a kiszolgáló intézmények köre is. A Ludovika Campus beruházás első állomása volt a 2014-ben átadott, felújított Ludovika Főépület, majd ezt követte egy 600 fős kollégium építése, amelyet 2015 őszén vehettek birtokba a hallgatók. A fejlesztés azóta is folyamatosan zajlik: jelenleg is épül az RTK speciális képzési központja és kollégiuma, egy lőtér, egy új oktatási épület, valamint egy sportközpont. Ezek a beruházások lehetővé teszik, hogy a Rendészettudományi Kar és az Államtudományi és Közigazgatási Kar szeptemberben már a Ludovika Campuson kezdhesse meg a következő tanévet. A közelebbi jövő egyik nagy feladata pedig a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katasztrófavédelmi Intézet campusra költöztetése lesz, amellyel kapcsolatban már kormányhatározat is született.

„Meggyőződésem, hogy csak akkor beszélhetünk valódi integrációról, ha egy helyen működnek majd az egyetem karai. Akkor tudnak egymásra hatni kultúrák, értékek, tudósok, tanszékek, oktatók, ha mindenki egy helyre költözik”- nyilatkozta a Bonum Publicum tavaly szeptemberi számában Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora – aki az NKE 5. születésnapjával egy időben kezdte meg újabb, három évre szóló rektori ciklusát– úgy véli, hogy Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyarország legszélesebb értelemben vett „államtudományi egyeteme”, amely sokszínű és összetett múltú közösség, egyben az értékek egyeteme is.

Szöveg: Szöőr Ádám

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: 5 éves, NKE, 2017