Az ÚNKP esetében minden kategóriában meghatározásra kerültek a pályázat futamideje során az alapvetően teljesítendő eredménytermékek. A pályázatokat befogadó intézmények saját hatáskörben ezeket az alapkövetelményeket figyelembe véve kiegészíthetik saját követelményrendszerével.

Annak érdekében, hogy a pályázókkal szemben konkrét követelményrendszert tudjunk felépíteni, az alábbi eredménytermékeket határoztuk meg. Erről bővebben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának 13/2017. számú utasítása -  az Új Nemzeti Kiválóság Program intézményi lebonyolításának rendjéről -  rendelkezik.

A tervezetet a május 31-ei Egyetemi Szenátus ülésen hagyják jóvá, így az addig csak irányadónak tekinthető!

Az eredménytermékekre vonatkozó bővebb információkat, példákat a megfelelő kategória alatt elhelyezett linken találhat.


Alapképzés:

http://uni-nke.hu/x/uj-nemzeti-kivalosag-program/alapkepzes/eredmenytermek


Pályázatban meghatározott:

·         ÚNKP konferencia előadás (2018 tavasz/nyár)

·         ITDK dolgozat benyújtás


Mesterképzés:

http://uni-nke.hu/x/uj-nemzeti-kivalosag-program/mesterkepzes/eredmenytermek


Pályázatban meghatározott:

·         ÚNKP konferencia előadás (2018 tavasz/nyár)

Intézményi:

·         ITDK dolgozat benyújtás

·         Tudományos poszterDoktorandusz, doktorjelölt

http://uni-nke.hu/x/uj-nemzeti-kivalosag-program/doktorandusz_-doktorjelolt/eredmenytermek


Pontrendszer alapján:

·         legalább 3 pont teljesítendő

·         legalább 1 publikáció magyar vagy idegen nyelven (pályázatban meghatározott)

·         ÚNKP konferencia előadás (pályázatban meghatározott)

·         legalább 1 konferencia előadás (pályázatban meghatározott)


A kötelező 1 publikáció és konferencia előadások megtartása mellett a teljesítendő 3 pont az alábbi ponttáblázat szerint szabadon választottan teljesíthető.


Pontok:

Pályázatban meghatározott:

·         ÚNKP konferencia előadás (2018 tavasz/nyár):                                                                    0,5 pont

·         Magyarországi konferencia előadás (magyar vagy idegen nyelven):                               0,5 pont

·         Magyar nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                1 pont

Intézményi:

·         Magyarországi konferencia előadás (magyar vagy idegen nyelven):                               0,5 pont

·         Külföldi konferencia előadás idegen nyelven:                                                                           1 pont

·         Magyar nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                1 pont

·         Idegen nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                 2 pont


Fiatal oktató, kutató

http://uni-nke.hu/x/uj-nemzeti-kivalosag-program/fiatal-kutato_-oktato/eredmenytermek


Pontrendszer alapján:

·         legalább 5 pont teljesítendő

·         legalább 1 idegen nyelvű publikáció (pályázatban meghatározott)

·         ÚNKP konferencia előadás (pályázatban meghatározott)

·         legalább 1 konferencia előadás (pályázatban meghatározott)

·         publikáció legalább 4 ív terjedelemben (idegen nyelvű publikáció esetében 1 ív terjedelem 2 ívnek felel meg)


A kötelező 1 idegen nyelvű publikáció és konferencia előadások megtartása mellett a teljesítendő 5 pont az alábbi ponttáblázat szerint szabadon választottan teljesíthető.


Pontok:

Pályázatban meghatározott:

·         ÚNKP konferencia előadás (2018 tavasz/nyár):                                                                        0,5 pont

·         Magyarországi konferencia előadás (magyar vagy idegen nyelven):                                   0,5 pont

·         Idegen nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                     2 pont

Intézményi:

·         Magyarországi konferencia előadás (magyar vagy idegen nyelven):                                   0,5 pont

·         Külföldi konferencia előadás idegen nyelven:                                                                              1 pont

·         Magyar nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                   1 pont

·         Magyar nyelvű monográfia (legalább 4 ív terjedelemben):                                                        4 pont

·         Idegen nyelvű publikáció (1 ív terjedelemben „A” vagy „B” kategóriás lapban):                    2 pont

·         Magyar nyelvű jegyzet (2 ívenként):                                                                                                1 pont