„Doktorandusz pályázat 2016” – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a doktoranduszok felkészülésének támogatására pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat tárgya önköltséges képzésben részt vevő doktoranduszok számára a doktori képzés önköltségének részbeni támogatása.

A támogatás összege az önköltség (képzési díj) 75%-a, de szemeszterenként legfeljebb 100 000 Ft.

A támogatás a 2016-17-es tanév két szemeszterére, legfeljebb 25 fő részére ítélhető oda.

A pályázat benyújtásának feltétele:

-          a pályázó

o   az Egyetem valamely doktori iskolájának (Hadtudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, Rendészettudományi Doktori Iskola) önköltséges képzésben részt vevő hallgatója vagy

o   az Egyetemmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény) 13. §-a szerinti foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló olyan személy, aki más egyetem doktori iskolájának önköltséges képzésben részt vevő hallgatója, de kutatási tevékenysége az Egyetem által művelt valamely kutatási területhez kapcsolódik vagy

o   az Egyetemmel az NKE törvény 13. §-a szerinti foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló, de az Egyetem fenntartói jogait gyakorló miniszterek valamelyikének vezetése, illetve irányítása alá tartozó szervnél foglalkoztatott vagy a fenntartó miniszterek által képviselt hivatásrendek valamelyikében szolgálatot teljesítő olyan személy, aki más egyetem doktori iskolájának önköltséges képzésben részt vevő hallgatója, és a kutatási tevékenysége kapcsolódik az Egyetem által művelt valamely kutatási területhez

-          és a támogatott időszakra vonatkozóan más jogcímen nem részesül önköltségmentességben vagy kedvezményben.

A pályázathoz mellékelni kell:

-          rövid szakmai önéletrajzot,

-          közvetlen munkahelyi vezető ajánló levelét,

-          amennyiben a pályázó már megkezdte doktori tanulmányait, publikációs jegyzékét, konferencia-előadások adatait (lehetőleg az MTMT-re alapozva),

-          motivációs levelet, amelyben a pályázó bemutatja a választott kutatási témáját, és kifejti elképzeléseit tudományos terveiről, a pályázat időtartamára vállalt tudományos tevékenységéről, létrehozandó tudományos eredményeiről (a futamidő alatt elvárás legalább egy, minimum „B” kategóriás lapban megjelent cikk, valamint a támogatott szemeszterek követelményeinek maradéktalan teljesítése).

A pályázat benyújtási határideje: 2016. szeptember 8. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati határidő meghosszabbítására.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a közigazgatási, rendészeti, illetve katonai hivatásrendben szolgálatot teljesítő pályázók. Az első szemesztert követően, a vizsgaidőszakot követő első héten a támogatott beszámolót nyújt be a kiírónak, amelynek elfogadása feltétele a második szemeszter támogatásának.

A pályázatokat a rektor a Rektori Tanács véleményének birtokában bírálja el. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 14. A sikeres pályázókkal az Egyetem a pályázat időtartamára a felek jogait és kötelezettségeit rögzítő megállapodást (az Egyetem közalkalmazottai esetén tanulmányi szerződést) köt.

A pályázatot zárt borítékban, „Doktorandusz pályázat 2016” megjelöléssel, két nyomtatott példányban kell benyújtani az Egyetem Tudományos Ügyek Irodájára (1083 Budapest, Ludovika tér 2.).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina irodavezető nyújt (zan.krisztina@uni-nke.hu, (1) 432 9000/29-799-es mellék).

Budapest, 2016. július 15.


                                                                                                              Prof. Dr. Patyi András s. k.

                                                                                                                               rektor